logo

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nelikumības ir jāpārtrauc! (1)

11.04.2017 Ginta Vilcāne

Attieksme pret iedzīvotājiem tikai iekasēt naudu, bet pretī nesniegt neko par to. Tā ir visbiežākā atbilde, kas dzirdama no tiem rīdziniekiem, kuru dzīvojamās mājas apsaimnieko un pārvalda sliktu slavu iemantojušais “Rīgas namu pārvaldnieks”(turpmāk rakstā– RNP).

Lai gan “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” paredz:

1) nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā to atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2) veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā;

3) nodrošināt ikvienas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību;

4) saglabāt un attīstīt dzīvojamo māju kā vides objektu estētiskās vērtības un līdz ar to arī attiecīgās vides estētiskās vērtības;

5) dzīvojamo māju ekspluatācijas laikā novērst ar sabiedrības un vides drošību saistītus riskus;

6) pilnveidot dzīvojamo māju pārvaldīšanā iesaistīto personu kvalifikāciju, lai uzlabotu pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti[1], acīmredzot šī pašvaldības kapitālsabiedrība uzskata, ka likums ir rakstīts kādam citam…

Visatļautība, nekompetence un cinisms- šīs īpašības rīdzinieki nosauc visbiežāk, raksturojot lielāko ēku apsaimniekotāju Rīgā.

Cilvēki ir izmisuši. Viņu priekšstats par RNP rīcību ir tiešs un nepastarpināts, gūts no personiskās pieredzes, nevis no masu medijiem vai kaimiņiem. Kopš Saskaņas nākšanas pie varas, situācija ar RNP ir kļuvusi jūtami sliktāka, varbūt pat dramatiska visos līmeņos. Ik dienu cilvēki ziņo par gadījumiem, kas saistāmi vairs ne tikai ar neprofesionāliem santehniķiem un rupjām tehniskām kļūdām, bet praktiski nu jau konstatējami ikdienišķā saskarsmē jebkurā RNP līmenī. Lūk, daži tipiski gadījumi:

“Ļoti ilgi klusēju, bet vairs nevaru! Mūsu mājas sētniece vispār nepilda savus pienākumus. Netiek ne mazgāts, ne tīrīts. Kāpņu telpa kļuvusi ļoti netīra. Kad norādām, ka vajadzētu regulāri tīrīt kāpņu telpu, sētniece rupjā krievu valodā atbild, lai nelien tur, kur nevajag”, tā saka kāda P.Lejiņa ielas namā dzīvojoša rīdziniece.

Savu neapmierinātību neslēpj arī kāds kungs no Purvciema: “Jau vairākkārtīgi ir pazudis ūdens. Zvanīju uz SIA “Rīgas ūdens”, bet tur saka, ka RNP esot atslēdzis remontdarbu dēļ. Vajadzējis būt informācijas lapiņai pie ziņojumu dēļa, taču nekad neviena šāda lapiņa tur nav bijusi. Bez tam, ir taču divdesmit pirmais gadsimts-vai nevarēja uz e-pastu atsūtīt vai ar SMS starpniecību, kā to dara citas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas kompānijas?”

Vēl kāda kundze piktojas par to, ka RNP izraksta rēķinus par pakalpojumiem, kuri nemaz nav sniegti! Viņa saka: “Uzņēmums nodarbojas ar mahinācijām, piestādot iedzīvotājiem samaksu par pakalpojumiem, kurus tie nav saņēmuši. Uzmanīgi pārbaudiet rēķinu atbilstību reāli esošajiem rādītājiem! RNP darboņi mēdz labprāt apzagt vientuļus, vecus cilvēkus vai tos, kuri neuzmanīgi paļāvušies uz apsaimniekotāja godaprātu!”

Taču vislielākās nebūšanas un sašutums rīdziniekiem ir par nekorekti izrakstītajiem rēķiniem, kas saistās ar ūdens patēriņa starpību, kā rezultātā ir jāmaksā neadekvāti lielas summas. Neskatoties uz to, ka māju iedzīvotāji neskaitāmas reizes ir rosinājuši cienījamo pārvaldnieku apsekot ūdens skaitītājus, RNP, acīmredzot, to uzskata par veltīgu laika sķiešanu un tā vietā izvēlas sniegt formālu atbildi.

Kādai kundzei Imantā ūdens patēriņa starpība jau pāris gadus sasniedz apbrīnojamus skaitļus (80% apmērā no kopējā dzīvokļa ūdens patēriņa), kas nav iespējams, ne teorētiski, ne praktiski. Uz iesniegumiem ar lūgumu ierasties un konstatēt problēmu- neviens nav uzskatījis par vajadzīgu atbildēt- ne RNP, kuram ir rakstīts četras reizes, ne Rīgas dome, kurai ir tikusi rakstīta sūdzība par RNP rīcību. Kopš pēdējā iesnieguma rakstīšanas pagājuši jau vairāk nekā pieci mēneši, kundze atbildi gaida joprojām…

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.punktu, “ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.” [2]

Ūdens starpība šobrīd tiek aprēķināta visiem dzīvokļiem vienlīdzīgi (izņemot gadījumus, kad iedzīvotāji neiesniedz skaitītāju rādījumus, neveic skaitītāju metroloģisko pārbaudi (verifikāciju) vai arī mēģina ietekmēt skaitītāju spēju noteikt precīzu izmantotā ūdens apjomu). Līdz ar to minēto aprēķinu veikšanas kārtība ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu saņemto pakalpojumu apmaksas kārtību un paši pārņems mājas pārvaldīšanu vai to nodos citam nekustamo īpašumu apsaimniekotājam.

Augstāk minētajos noteikumos ir svarīgs punkts, kas ļauj rīdziniekiem nemaksāt par ūdens patēriņa starpību, proti, ja patēriņa sadales aprēķinā starp mājas ievadā uzstādītā skaitītāja rādījumu un dzīvojamās mājas telpās un telpu grupās patērētā ūdens daudzumu (ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu) veidojas starpība, kas lielāka par 20%, tad dzīvokļu īpašnieki raksta iesniegumu un mājas pārvaldniekam- šajā gadījumā RNP- divu mēnešu laikā jāveic pasākumi stāvokļa izpētei un rakstiski jāpaziņo par to īpašniekiem, kā arī nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc stāvokļa izpētes ir jāveic pasākumi starpības samazināšanai.

Skaidrs, ka rīdzinieku iesniegumi par pausto neapmierinātību nav prioritāte ne RNP, ne arī – kā izrādās- Rīgas domei, kuras vadītājam adresētā sūdzība par RNP rīcību ir tikusi vienkārši ignorēta, neuzskatot par vajadzīgu sniegt kaut vai formālu atbildi. Protams, mēram pašam nav  laika ņemties ar atbilžu rakstīšanu sirmām kundzēm, jo jānodarbojas ar sevis slavināšanu un popularizēšanu sociālajos tīklos, bet nu vismaz sekretārei varēja uzticēt atbildes sagatavošanu…

Manis uzskaitītie gadījumi ir tikai neliela daļa no tiem, kuri ieskicē pastāvošās problēmas RNP ikdienā. Neapšaubāmi, ikvienam rīdziniekam ir motivācija informēt pārējo sabiedrību nekā klusi šausmināties, ļaujot turpināt RNP sērgas attīstību.

Kā apturēt RNP nelikumības?

Iedzīvotāju prasības nav mainījušās no pirmās dienas, turklāt ikvienam rīdziniekam tās šķiet diezgan pašsaprotamas:

 • kvalitatīvs serviss;
 • korekta rēķinu izrakstīšana;
 • attieksme;
 • caurspīdīga un iedzīvotājiem saprotama maksājumu sistēma;
 • darba kultūra;
 • kompetence un profesionalitāte.

Rīgas iedzīvotāji ir pilnvērtīgs sabiedrisks organisms, kuram ir savas vēlmes un prasības, un ir tikai pilnīgi normāli, ka katru RNP pārstāvi vai aizstāvi viņi uzlūko ar skepsi katrs sava iemesla dēļ.

Ik dienu redzami fakti un notikumi, kas parāda-līdzšinējā darbība RNP turpināties nevar, ir jāmaina pašreizējā lietu kārtība visos līmeņos. Esošos procesus, korupcijas skandālus, Saskaņai pietuvinātu cilvēku likšanu RNP vadošos amatos rīdzinieki ir izjutuši kā esošās Rīgas domes valdošās varas pastrādātu nodevību.

Ceru un ticu, ka vēstījumu, ko lasām šajā rakstā, cilvēki uztvers un novērtēs, jo izmaiņu panākšanai ir nepieciešama atbilstoša reakcija, attieksme un aktīva rīcība.

Kopā mums izdosies!

Nacionālās apvienības valdes locekle,

Nacionālās apvienības Jauniešu organizācijas vadītāja

Ginta Vilcāne

[1] “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”, https://likumi.lv/doc.php?id=193573 sk.09.04.2017.

[2] Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” , sk. https://likumi.lv/doc.php?id=185342

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

 • Ieva Ieva

  11.04.2017 22:02

  Tā ir tāda mutes dzesēšana,gan par to,kā apsaimnieko RNP,GAN,KĀ STRĀDĀ SĒTNIECE UN MŪSU Airita Šica Namu pārzinis, pilnīgi nekompetenta,neprot komunicēt ar cilvēkiem,bezsakarā skraida pa teritorijām,kad pajautā vai ir apmierināta ar sētnieces darbu,skatās acīs,saka nē.Prasiju vairākrārt,kad mūsu mājās būs kārtība,solīja gan nomainīt sētnieci,solīja arī,ka būs pārmaiņas,nekas no tā nav mainījies,viss pa vecam,kāpņu telpas netīras,margas lipīgas,zirnekļu tīkli pie griestiem,durvīm,kāpnes netīras,pa teritoriju papīri,bundžas ir patstāvīgi.koku zari.

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.