Nodaļas

Rīga

Rīgas nodaļa

Dainis Locis, t.29206628
NA birojs, t. 27755997

Ārpus Latvijas

Kurzeme

Grobiņas nodaļa

Juris Dabars, t. 29293210

Kuldīgas nodaļa

Kristīna Rūtenberga, t. 28359908

Liepājas nodaļa

Liepājas pilsēta, Pāvilostas, Aizputes, Durbes, Vaiņodes, Priekules, Nīcas, Rucavas novadi.
Vadītājs – Artūrs Butāns, t. 26681596.

Priekules nodaļa

Māra Dabare, t. 29250926

Saldus nodaļa

Saldus novads
Roberts Sipenieks, t.27759155

Talsu nodaļa

Talsu novads, Ilze Indriksone, t.29287285

Ventspils nodaļa

Ventspils novads un pilsēta, Bruno Jurševics, t.27759559

Latgale

Balvu nodaļa

Balvu, Rugāju un Viļakas novadi
Aija Mežale, t. 26617873

Daugavpils nodaļa

Andrejs Faibuševics, t. 29235028

Ilūkstē

Viktors Cibuļskis, t. 27801403

Preiļos

Jānis Mūrnieks, t.29420589

Rēzeknes nodaļa

Rēzeknes novads un pilsēta
Ērika Teirumnieka, t.26443015
Māris Igavens, t.29235941

Zemgale

Bauskas nodaļa

Bauskas pilsēta, Bauskas novads
Raitis Ābelnieks, t.29673345

Dobeles nodaļa

Gunārs Židens, t.29492451

Iecavas nodaļa

Aivars Mačeks, t.26598086

Jēkabpils nodaļa

Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils un Salas novadi
Kristīne Ozola, t. 29256484

Jelgavas nodaļa

Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads
Ieva Cīrule, t.: 28356153

Kokneses nodaļa

Jānis Krūmiņš, 22019869

Krustpils nodaļa

Krustpils novads
Kārlis Stars, t. 20288053

Ozolnieku nodaļa

Guntars Akmentiņš, t. 29997284

Pļaviņās

Pļaviņu novads
Juris Seikovskis, t.29461985

Tukuma nodaļa

Tukuma un Engures novadi
Guna Roze, t.26373318

Vecumniekos

Dainis Rijkuris, t. 29475243

Vidzeme

Ādažu nodaļa

Irīna Gedertsone, t. 29477501

Alojas nodaļa

Inga Mauriņa-Kaļva, t. 29430123

Alūksnes nodaļa

Jana Zilkalne, t: 29355400

Baldones nodaļa

Rolands Laizāns, t.26681303

Jānis Kupčs t. 29481394

Carnikavas nodaļa

Daiga Kalnbērziņa, t.29412144

Cēsu nodaļa

Guntis Grosbergs, t.29272847

Garkalnes nodaļa

Inta Veinšteina, t.29263692

Gulbenes nodaļa

Gulbenes novads
Arnolds Timma, t.22336368

Ikšķiles nodaļa

Uldis Zītars, t.29524416

Jaunpiebalgas nodaļa

Mārtiņš Auziņš, t.29609091

Jūrmalas nodaļa

Jānis Žugovs, t.29268824

Ķekavas nodaļa

Ķekavas novads
Ieva Arnte, t.26302411

Kocēnu nodaļa

Jānis Olmanis, t. 26526427

Limbažu nodaļa

Limbažu un Alojas novadi
Ilze Dzintare, t.29262720

Madonā

Marika Zeimule, t. 29482064

Mālpilī

Jānis Mackus, t. 29462926

Mārupes nodaļa

Mārupes novads
Andris Lācis, t. 26403998

Mazsalacas nodaļa

Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu novadi
Andis Ruciņš, t. 29605722

Ogres nodaļa

Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadi
Egils Helmanis, t.29471174

Salacgrīvā

Sanita Taube, t.20241439

Salaspils nodaļa

Aiga Vectīrele, t.29441727

Saulkrastu nodaļa

Jānis Dombrava, t. 29452463

Siguldas nodaļa

Siguldas, Inčukalna, Sējas, Mālpils, Pārgaujas, Līgatnes, Amatas novadi
Māris Zviedris, t.29179834

Irīna Mackus t. 26846295

Smiltenes nodaļa

Edgars Kalniņš, t.28676806

Stopiņu nodaļa

Aldis Grunde, t.29473102

Valkas nodaļa

Aivars Sjademe, t. 29660985

Valmieras nodaļa

Valmieras pilsēta, Valkas, Strenču, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Priekuļu novadi
Uldis Jansons, t.29286619