Lekcija NA jauniešiem

Datums: 2017-10-18   Laiks: 18:00:00

Uz NA jauniešu izglītojošām lekcijām ir aicināts ikviens jaunietis .

Lekcijas notiek NA birojā (Torņa iela 4 – 1B, 2..stāvs, Rīga, LV-1050).

Par lekcijas tematiem un lektoriem sīkāka informācija: raiviszeltits@gmail.com, 26033897 (Raivis Zeltīts), vai Ginta Vilcāne ginta.vilcane@gmail.com 22078379