Staļinisma un nacisma upuru atceres diena, “Baltijas Ceļa” atcere

Datums: 2018-08-23   Laiks: 13:47:00