Nacionālās apvienības mērķi Latvijas simtgadei:

gimene

 • palielināts bērna kopšanas pabalsts līdz bērna divu gadu vecumam;
 • ievērojami palielināti atvieglojumi par katru apgādājamo bērnu;
 • īpaša “trešā bērna” politika;
 • valsts nodrošinātas brīvpusdienas līdz vidusskolai;
 • paplašināta pirmā mājokļa programma;

nevienlidzibas_mazinasana

 • ievērojami palielināts neapliekamais minimums;
 • iedzīvotāju ienākumu nodoklis satur progresīvo principu;
 • piemaksas pensijai atkarībā no bērnu skaita;
 • zemāki izdevumi pārtikai ģimenes budžetos;
 • taisnīgs nodoklis par kapitāla pieaugumu;
 • dzimtas un pašapdzīvotiem īpašumiem zemāki nodokļi;
 • darba devējiem nav iespējams nepamatoti prasīt svešvalodu zināšanas papildus valsts valodai;

arlietas

 • novērsta Latvijas atkarība no Krievijas enerģētikā, finanšu un nekustāmā īpašuma jomās;
 • aizsardzības finansējums 2% no iekšzemes kopprodukta;
 • ikvienā pašvaldībā Zemessardzes vienība, kas apmācīta un apgādāta tā, lai draudu gadījumā varētu rīkoties patstāvīgi;
 • pārtraukta uzturēšanās atļauju izsniegšana par nekustamā īpašuma iegādi;
 • pārtraukta Latvijas valstij naidīgu organizāciju darbība Latvijā;
 • pilsonības atņemšana naturalizētiem pilsoņiem par svinīgā solījuma pārkāpšanu;
 • Latvijas iedzīvotājus vieno cieņa pret Latvijas valsti, latviešu valoda, kultūra un kopīgs mērķis kļūt par bērniem draudzīgāko valsti;

tautsaimnieciba

 • līdzsvaroti tiek attīstīti dabiski izveidojušies reģionālie centri;
 • ārvalstniekiem ierobežotas iespējas iegādāties Latvijas zemi;
 • palielināta enerģētiskā neatkarība – jaunās un rekonstruētās ēkās tiek izmantoti energoefektīvi risinājumi, bet energoražotnēs – vietējie energoresursi, nodrošināta pieeja alternatīvai gāzei Latvijas tirgū;
 • īpašu atbalstu ekonomiski mazattīstītākos reģionos saņem ražojošie uzņēmumi;
 • Latvija kā viena no zaļākajām valstīm pasaulē – priekšnoteikums dabas un kultūras tūrisma attīstībā;
 • ekonomiskā izaugsme tiek balstīta uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu un emigrējušo tautiešu, ne viesstrādnieku piesaisti;
 • stratēģiskie uzņēmumi paliek valsts īpašumā;
 • sākta „Rail Baltica” būvniecība;

izglitiba_kutura

 • valsts izglītības iestādēs mācības notiek valsts valodā, mazākumtautību skolās papildus apgūstot savu valodu, kultūru un vēsturi;
 • skolas ne tikai sniedz zināšanas un sagatavo profesijai, bet audzina valstiski atbildīgus pilsoņus,
 • saglabāts lauku skolu tīkls;
 • ikvienam Latvijas jaunietim plašas iespējas nodarboties ar sportu, iesaistīties jaunsardzē vai citās nacionāla mēroga jaunatnes organizācijās;
 • vienota tautas veselības un labklājības politika nolūkā pagarināt tautas veselīgi nodzīvotā mūža ilgumu, mazināt veselības nevienlīdzību un cēloņus priekšlaicīgai nāvei, invaliditātei un pārejošai darbnespējai;
 • samazināti pacientu maksājumi slimības gadījumā un uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
 • Deju svētki notiek rekonstruētā stadionā, kas piemērots arī augsta līmeņa sporta sacensību uzņemšanai;
 • valsts finansējums kultūrai ir prioritārs, Latvijas valsts simtgade tiek sagaidīta ar daudzveidīgu un izcilu kultūras programmu;
 • nacionālas nozīmes kultūras objektu sakārtošanā un izveidē tiek piesaistīti arī ES fondu un privātie līdzekļi;
 • Latgalē visās skolās iespēja apgūt latgaliešu rakstu valodu;
 • valsts mērķtiecīgi atbalsta latviešu diasporu ārvalstīs, lai uzturētu tās identitāti un saikni ar Latviju;
 • radīta atbalsta sistēma Latvijas medijiem;

valsts_parvalde

 • lielākā daļa publiskās pārvaldes pakalpojumu pieejami internetā;
 • publiskajā pārvaldē veikts funkciju audits, kā rezultātā izglītības, kultūras, veselības, iekšlietu darbiniekiem var nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas un profesionālās pilnveides iespējas;
 • publiskajos iepirkumos nevar piedalīties pretendenti ar ārzonu kapitālu.