4000 zīmju programma pirms 12. Saeimas vēlēšanām

Nacionālā Apvienība ir un būs uzticīga Satversmē ierakstītajam Latvijas valsts mērķim: garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem.

11. Saeimas laikā Nacionālā apvienība būtiski vairojusi atbalstu jaunajām ģimenēm ar bērniem, izcīnījusi vairāk naudas kultūrai, panākusi neapliekamā minimuma celšanu, aizstāvējusi pensionāru intereses, ierobežojusi uzturēšanās atļauju tirdzniecību, aizstāvējusi latvisku izglītības sistēmu, kā arī citos jautājumos aktīvi pārstāvējusi nacionālās intereses.

Nacionālās Apvienības mērķi Latvijas simtgadei:

Atbalsts ģimenēm

 • palielināts bērna kopšanas pabalsts līdz bērna divu gadu vecumam;
 • ievērojami palielināti atvieglojumi par katru apgādājamo bērnu;
 • īpaša “trešā bērna” politika;
 • valsts nodrošinātas brīvpusdienas līdz vidusskolai;
 • paplašināta pirmā mājokļa programma;

Nevienlīdzības mazināšana

 • ievērojami palielināts neapliekamais minimums;
 • iedzīvotāju ienākumu nodoklis satur progresīvo principu;
 • piemaksas pensijai atkarībā no bērnu skaita;
 • zemāki izdevumi pārtikai ģimenes budžetos;
 • taisnīgs nodoklis par kapitāla pieaugumu;
 • dzimtas un pašapdzīvotiem īpašumiem zemāki nodokļi;
 • darba devējiem nav iespējams nepamatoti prasīt svešvalodu zināšanas papildus valsts valodai;

Ārlietas, valsts drošība

 • novērsta Latvijas atkarība no Krievijas enerģētikā, finanšu un nekustāmā īpašuma jomās;
 • aizsardzības finansējums 2% no iekšzemes kopprodukta;
 • ikvienā pašvaldībā Zemessardzes vienība, kas apmācīta un apgādāta tā, lai draudu gadījumā varētu rīkoties patstāvīgi;
 • pārtraukta uzturēšanās atļauju izsniegšana par nekustamā īpašuma iegādi;
 • pārtraukta Latvijas valstij naidīgu organizāciju darbība Latvijā;
 • pilsonības atņemšana naturalizētiem pilsoņiem par svinīgā solījuma pārkāpšanu;
 • Latvijas iedzīvotājus vieno cieņa pret Latvijas valsti, latviešu valoda, kultūra un kopīgs mērķis kļūt par bērniem draudzīgāko valsti;

Tautsaimniecība, reģionu attīstība

 • līdzsvaroti tiek attīstīti dabiski izveidojušies reģionālie centri;
 • ārvalstniekiem ierobežotas iespējas iegādāties Latvijas zemi;
 • palielināta enerģētiskā neatkarība – jaunās un rekonstruētās ēkās tiek izmantoti energoefektīvi risinājumi, bet energoražotnēs – vietējie energoresursi, nodrošināta pieeja alternatīvai gāzei Latvijas tirgū;
 • īpašu atbalstu ekonomiski mazattīstītākos reģionos saņem ražojošie uzņēmumi;
 • Latvija kā viena no zaļākajām valstīm pasaulē – priekšnoteikums dabas un kultūras tūrisma attīstībā;
 • ekonomiskā izaugsme tiek balstīta uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu un emigrējušo tautiešu, ne viesstrādnieku piesaisti;
 • stratēģiskie uzņēmumi paliek valsts īpašumā;
 • sākta „Rail Baltica” būvniecība;

Izglītība, kultūra, veselība

 • valsts izglītības iestādēs mācības notiek valsts valodā, mazākumtautību skolās papildus apgūstot savu valodu, kultūru un vēsturi;
 • skolas ne tikai sniedz zināšanas un sagatavo profesijai, bet audzina valstiski atbildīgus pilsoņus,
 • saglabāts lauku skolu tīkls;
 • ikvienam Latvijas jaunietim plašas iespējas nodarboties ar sportu, iesaistīties jaunsardzē vai citās nacionāla mēroga jaunatnes organizācijās;
 • vienota tautas veselības un labklājības politika nolūkā pagarināt tautas veselīgi nodzīvotā mūža ilgumu, mazināt veselības nevienlīdzību un cēloņus priekšlaicīgai nāvei, invaliditātei un pārejošai darbnespējai;
 • samazināti pacientu maksājumi slimības gadījumā un uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
 • Deju svētki notiek rekonstruētā stadionā, kas piemērots arī augsta līmeņa sporta sacensību uzņemšanai;
 • valsts finansējums kultūrai ir prioritārs, Latvijas valsts simtgade tiek sagaidīta ar daudzveidīgu un izcilu kultūras programmu;
 • nacionālas nozīmes kultūras objektu sakārtošanā un izveidē tiek piesaistīti arī ES fondu un privātie līdzekļi;
 • Latgalē visās skolās iespēja apgūt latgaliešu rakstu valodu;
 • valsts mērķtiecīgi atbalsta latviešu diasporu ārvalstīs, lai uzturētu tās identitāti un saikni ar Latviju;
 • radīta atbalsta sistēma Latvijas medijiem;

Valsts pārvalde

 • lielākā daļa publiskās pārvaldes pakalpojumu pieejami internetā;
 • publiskajā pārvaldē veikts funkciju audits, kā rezultātā izglītības, kultūras, veselības, iekšlietu darbiniekiem var nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas un profesionālās pilnveides iespējas;
 • publiskajos iepirkumos nevar piedalīties pretendenti ar ārzonu kapitālu.