logo

12. Saeimas vēlēšanu kārtība

03.10.2014

12. Saeimas vēlēšanas

Sestdiena, 2014.gada 4.oktobris – 12.Saeimas vēlēšanas!

Saeimas vēlēšanās var balsot jebkurā Jums vēlamā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Balsot var doties uz jebkuru Latvijas novada iecirkni, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Ja Jūs dzīvojat Rīgā, bet vēlaties balsot, piemēram, par Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales vēlēšanu apgabala deputātu kandidātiem – droši varat doties uz sev izdevīgāko attiecīgā novada iecirkni, protams, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību kopā ar vēlētāja apliecību.

Ar Nacionālās apvienības, saraksts nr.7, kandidātiem un programmu var iepazīties ŠEIT.

Atgādinājumam – detalizēti par vēlēšanu kārtību:

Kārtējās parlamenta vēlēšanas Latvijā notiek reizi četros gados – oktobra pirmajā sestdienā.

Šā gada 4.oktobrī notiks 12.Saeimas vēlēšanas, kurās vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Pavisam 12.Saeimas vēlēšanām ir izveidoti 1052 vēlēšanu iecirkņi, no kuriem 953 vēlēšanu iecirkņi atrodas Latvijā, bet 99 – ārvalstīs.

Parlamenta vēlēšanas Latvijā norisinās piecos vēlēšanu apgabalos – Rīgā, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē. Rīgas vēlēšanu apgabalam pieskaitāmas arī vēlēšanu iecirkņos ārvalstīs nodotās balsis.

Parlamenta vēlēšanās Latvijā ievēlami 100 Saeimas deputāti. 12.Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabalā ir 32 deputātu vietas, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 26, Latgales vēlēšanu apgabalā – 15, Zemgales vēlēšanu apgabalā – 14 un Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 13 deputātu vietas. Savukārt pieteikto deputātu kandidātu skaits kandidātu sarakstos drīkst par trim pārsniegt apgabalā ievēlamo deputātu skaitu.

12.Saeimas vēlēšanām ir reģistrēti 13 partiju un partiju apvienību deputātu kandidātu saraksti, kuros kopā pieteikti 1156 deputātu kandidāti. Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 12.Saeimas vēlēšanām notika no 2014.gada 16.jūlija līdz 5.augustam.

Vēlēšanu tiesības

Balsstiesības parlamenta vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Tiesības kandidēt ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir vecāki par 21 gadu, ja uz viņiem neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajiem ierobežojumiem.

Pēc Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem mēnesi pirms vēlēšanām, 2014.gada 4.septembrī, balsstiesības bija 1 548 538 pilsoņu, no tiem 495 890 vēlētāju reģistrēti Rīgas vēlēšanu apgabalā, 401 941 – Vidzemes vēlēšanu apgabalā, 225 925 – Latgales vēlēšanu apgabalā, 225 841 – Zemgales vēlēšanu apgabalā, bet 198 941 – Kurzemes vēlēšanu apgabalā.

Vēlētāju reģistrācijas kārtība

Saeimas vēlēšanās neizmanto iepriekš sastādītus vēlētāju sarakstus. Vēlētāji tiek reģistrēti vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā. Lai nodrošinātu principu viens vēlētājs – viena balss, vēlētāja pasē izdara atzīmi (spiedogu) par dalību vēlēšanās. 12-Saeima-zimogs

Šī kārtība ļauj vēlētājam balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, neatkarīgi no reģistrētās dzīves vietas.

Balsošanas dokumenti

Balsošanas dokuments 12.Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība kopā ar vēlētāja apliecību.

Tiesības piedalīties 12. Saeimas vēlēšanās, uzrādot vēlētāja apliecību, ir 27 520 vēlētājiem, kuru vienīgais personu apliecinošais dokuments ir personas apliecība.

Vēlētāji, kuriem ir tikai personas apliecība, vēlētāja apliecības var saņemt no 22.septembra līdz 3.oktobrim bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta šo vēlētāju personas apliecība.

Balsojot, vēlētāja apliecība jāuzrāda kopā ar personas apliecību. Vēlētāja apliecībā tiks izdarīts spiedogs par dalību vēlēšanās, un tā būs jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijai.

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī

 1. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda Latvijas pilsoņa pase (vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība, – arī vēlētāja apliecība);
 2. Lai saņemtu vēlēšanu materiālus, jādodas pie vēlētāju reģistrācijas galda;
 3. Saņemot vēlēšanu materiālus – vēlēšanu zīmju komplektu un vēlēšanu aploksni – jāparakstās balsotāju sarakstā;
 4. Vēlēšanu aploksnei jābūt apzīmogotai ar attiecīgā iecirkņa zīmogu. Tikai balsojums šādā aploksnē būs līdzskaitāms. Vēlēšanu zīmju komplektā jābūt 13 attiecīgā vēlēšanu apgabala zīmēm;
 5. Balsošanai jāizmanto vēlēšanu kabīne vai nodalījums;
 6. No visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena;
 7. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai ar “+” atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta vai izsvītrot tos kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta;
 8. Svarīgi vēlēšanu zīmē izdarīt precīzi tādas atzīmes, kādas paredz Saeimas vēlēšanu likums. Mīnusi, kāsīši, ķeksīši vai jebkuras citas atzīmes par vai pret kandidātiem netiks līdzskaitītas;
 9. Vēlēšanu zīme jāieliek vēlēšanu aploksnē, aploksne jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē

12-Saeima-velesanu-zime

Ja vēlēšanu zīmē izsvītro visus kandidātus

Ja vēlētājs vēlēšanu zīmē izsvītros visus kandidātus, viņš vienalga būs atdevis savu balsi par šo kandidātu sarakstu, un, skaitot balsis, katrs kandidāts, saņems pa vienam svītrojumam.

Ja balso ar tukšu aploksni

Ja vēlētājs nobalso ar tukšu aploksni, tad viņa balss tiek pieskaitīta kopējam derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam, no kura aprēķina 5% barjeras slieksni, kas jāiegūst kandidātu sarakstam, lai iegūtu Saeimas deputātu vietas.

Nosakot vēlēšanu rezultātus, balsojumi ar tukšu aploksni netiek pieskaitīti nevienam kandidātu sarakstam, tāpat arī balsojumi par kandidātu sarakstiem, kuri nepārvar 5% barjeru netiek pieskaitīti nevienam no sarakstiem, kuri pārvar 5% barjeru.

Vēlēšanu aploksne

Uz vēlēšanu aploksnes jābūt attiecīgā iecirkņa zīmogam.12-Saeima-aploksne

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, drīkst pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 2014.gada 29.septembra līdz 4.oktobrim vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī.

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var uzrakstīt arī iecirknī. Iesniegumā jānorāda:

 1. vēlētāja vārds, uzvārds,
 2. personas kods,
 3. iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā,
 4. precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai. Ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās.

Ja iesniegums iecirknī nogādāts vēlēšanu dienā, tad tas obligāti izpildāms, ja ir saņemts līdz pulksten 12.00. Iesniegumi, kuri saņemti vēlāk, jāizpilda, ja vēlēšanu komisijas pārstāvjiem ir iespējams ierasties pie vēlētāja līdz iecirkņa slēgšanai, pulksten 20.00.

Balsošanas kārtība ārvalstīs

Ir divas iespējas, kā 12.Saeimas vēlēšanās var piedalīties vēlētāji, kuri uzturas ārvalstīs – balsot jebkurā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem vēlēšanu dienā vai pieteikties pasta balsošanai.

12.Saeimas vēlēšanās ārvalstīs izveidoti 99 vēlēšanu iecirkņi 42 valstīs – Amerikas Savienotājās Valstīs, Apvienotajos Arābu Emirātos, Austrālijā, Austrijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Beļģijā, Brazīlijā, Čehijā, Čīlē, Dānijā, Ēģiptē, Francijā, Grieķijā, Gruzijā, Igaunijā, Indijā, Itālijā, Islandē, Izraēlā, Īrijā, Japānā, Kanādā, Kazahstānā, Krievijā, Ķīnā, Lielbritānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Turcijā, Ungārijā, Ukrainā, Uzbekistānā, Vācijā un Zviedrijā.

Vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs darba laiks vēlēšanu dienā, 4.oktobrī, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika.

Savukārt pasta balsošanai ārvalstīs bija jāpiesakās iepriekš no 2014.gada 5.maija līdz 12.septembrim. Pasta balsošanas pieteikumus pieņēma 22 Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības. Saskaņā ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta sniegto informāciju šajā laikā saņemti 425 pasta balsošanas pieteikumi.

Resursi par vēlēšanām

http://sv2014.cvk.lv – šajā adresē vēlēšanu dienā, 4.oktobrī, būs pieejama informācija par vēlētāju līdzdalību līdz pulksten 8.00, 12.00, 16.00, 20.00, kā arī vēlēšanu naktī tiks publicēti provizoriskie vēlēšanu rezultāti – kandidātu sarakstu saņemtais balsu skaits un vēlāk arī par deputātu kandidātiem nodotais balsu skaits. Vēlēšanu dienā ziņas par vēlētāju līdzdalību būs pieejamas ar stundas intervālu ap pulksten 9.00, 13.00, 17.00, savukārt ziņas par kopējo vēlētāju aktivitāti Latvijā tiks apkopotas pēc iecirkņu slēgšanas un varētu būt zināmas pēc pulksten 22.00.

www.cvk.lv – Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietne, kur pieejama informācija par 12.Saeimas vēlēšanu kārtību, normatīvie dokumenti, deputātu kandidātu saraksti, programmas, ziņas par kandidātiem, vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiki.

67049999 – Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis vēlētājiem. Tālruņa darba laiks ir katru dienu no pulksten 8.00 līdz 20.00, 3. un 4.oktobrī – no pulksten 7.00 līdz 24.00. Tālrunis sniedz uzziņas par vēlēšanu iecirkņu adresēm un darba laiku un balsošanas kārtību.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.