logo

9. Novembra Saeimas aktualitātes Nacionālās apvienības redzējumā

09.11.2017 Rihards Kols

No tā likumprojektu klāsta, kurus šodien Saeima izvērtēja, vēlos pievērst uzmanību dažiem tiem lēmumiem, kas Nacionālās apvienības ieskatā bijuši būtiskākie.

Visupirms – par visbūtiskāko šodienas lēmumu. Atbalstījām grozījumus Maternitātes un slimības apdrošināšanas likumā, kas paredz nākamgad nemainīt līdzšinējo kārtību, kādā aprēķina maternitātes, paternitātes un slimības pabalstus, tādejādi atceļot iepriekš plānotās izmaiņas, kas atsevišķos gadījumos varētu pasliktināt pabalstu saņēmēju materiālo situāciju. Šie grozījumi bija ārkārtīgi būtiski Nacionālajai apvienībai – apzinoties problēmas, kas saistītas ar iepriekš plānoto kārtību, kādā aprēķinātu šos pabalstus un reaģējot ne viena vien vecāka trauksmes celšanu, Nacionālā apvienība uzstāja uz netaisnīgās normas, kas daudziem esošajiem un topošajiem vecākiem valstī raisīja lielas rūpes – izslēgšanu. Normas atcelšana nozīmē, ka līdz 2019. gada 31.decembrim personai, kurai vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā daļā iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā neieskaitīs šos periodus. Prieks, ka esam spējīgi konsekventi veidot ģimenēm draudzīgu politiku.

Tālākai nodošanai izskatīšanai komisijās atbalstījām grozījumus Zemes pārvaldības likumā, kas rosināti, lai noteiktu kārtību zaudējumu atlīdzināšanai teritorijās, kas ir paredzētas publiskās infrastruktūras attīstībai un kurās ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi. Šis likumprojekts ir nozīmīgs, lai nodrošinātu samērību starp privātpersonas un sabiedrības interesēm, īpaši gadījumos, kad tiek īstenoti tik apjomīgi publiskās infrastruktūras projekti kā Rail Baltica un kad tas skar privātpersonām piederošus īpašumus.

Galīgajā lasījumā lēmām par grozījumiem Arhīvu likumā un attiecīgi saistītajiem grozījumiem Grāmatvedības likumā, ar kuriem precizējam normas par termiņiem, kādos privāto un publisko juridisko personu arhīvos tiek glabāti personāla dokumenti. Šie grozījumi ir izstrādāti, lai samazinātu ilgstoši glabājamo personāla dokumentu glabāšanas termiņus un izslēgtu dublējošas arhīva informācijas pieņemšanu valsts glabāšanā, tā samazinot administratīvo slogu publiskajām personām. Nacionālā apvienība šodien šos grozījumus atbalstīja.

Tāpat trešajā un galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas paredz iespēju reģionos ar mazu pasažieru skaitu kā sabiedrisko transportu izmantot vieglās automašīnas. Zināms, ka bieži vien reģionos, kur ir zems iedzīvotāju blīvums un mazs pasažieru skaits, bieži vien iedzīvotāji – daži pasažieri – tiek pārvadāti ar lieliem autobusiem. Lai lauku reģionos pasažieru pārvadājumi būtu pieejami un lai “lielie reisi” nebūtu jāslēdz, ar šiem grozījumiem turpmāk ļausim izmantot mazāka apjoma transportlīdzekļus pasažieru pārvadājumos. Šādā veidā samazināsies izmaksas, kas valstij ir jāsedz un jākompensē pārvadātājiem, tā ļaujot ietaupīt valsts budžeta līdzekļus reģionos un vienlaikus nodrošinot nepieciešamos pakalpojumus.

Nacionālā apvienība šodien arī atbalstīja grozījumus Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā, kas paredzēti, lai garantētu militāras nozīmes preču piegāžu drošību, paredzot iespēju aizsardzības nozarei ļaut veikt nacionālajām drošības interesēm būtisku un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei kritiski nepieciešamu militārās nozīmes preču iegādes Latvijā. Nacionālā apvienība jau vairākkārt aktualizējusi nepieciešamību veidot Latvijā efektīvu pārnesi no civilās uz militāro ražošanu, tā paverot plašas iespējas vietējiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem piedalīties vietējos militārās jomas iepirkumos. Esam gandarīti, ka šie grozījumi ir raduši plašu atbalstu, papildus vietējo ražotāju atbalstam arī veidojot preču piegāžu drošības garantijas.

Vēlos bilst pāris vārdus par pēdējās nedēļas, šķiet, lielāko aktualitāti – Nacionālās apvienības un tālāk jau attiecīgi valdības lēmumu neapvienot uzņēmumus “LMT” un “Lattelecom”. Tā kā nav saņemts neviens pārliecinošs un patiešām nopietns arguments par labu šo uzņēmumu apvienošanai – mēs neredzam pamatojumu par labu apvienošanai, turklāt apvienošana nozīmētu konkurences samazināšanos, kas savukārt jau novestu pie tā, ka Latvijas iedzīvotājiem nāktos saskarties ar pakalpojumus sadārdzināšanos, kā tas ierasti notiek, kad konkurence samazinās. Šis lēmums atbilst valsts interesēm, un abi uzņēmumi ir vairāk kā spējīgi kvalitatīvi attīstīties arī bez apvienošanas.

Noslēgumā pāriešu no šodienas uz pārlaicīgo. Šo sestdien, 11.novembrī, visā Latvijā tiks aizdegts tūkstošiem svecīšu par godu mūsu varoņiem, kas 1919.gadā ar savām asinīm izpirka mūsu nupat dibinātās valsts brīvību un neatkarību. Pieminot tos, kuri Latvijas dzīvību vērtēja augstāk par savējo, aicinu ikvienu apzināties, ka mēs esam mūsu senču izveidotās valsts un izcīnītās brīvības mantinieki. Savas valsts! Šī ideja un valsts uzcelšana prasījusi teju neaprakstāmo – visaugstāko cenu. Tāpēc atcerēsimies par savu atbildību mūsu mantotās, mums uzdāvinātās, valsts priekšā un turpināsim uzturēt nerimstošu pārliecību un cieņu pret mūsu vēsturi, mūsu valsti un mūsu brīvību!

 

Paldies!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.