logo

Aicina izpētīt iespēju trešvalstniekiem ierobežot nekustamo īpašumu iegādi pie stratēģiskas nozīmes objektiem

20.12.2018 Saeimā

Foto: Saeimas Kanceleja Foto: Saeimas Kanceleja

Pēc Nacionālās apvienības iniciatīvas, Saeimas NA un Jauno Konservatīvo frakcijas aicina Saeimas Analītisko dienestu izpētīt iespēju mainīt pastāvošo normatīvo regulējumu, lai ierobežotu iespēju trešo valstu pilsoņiem iegādāties, nomāt vai īrēt nekustamos īpašumus stratēģiski nozīmīgu objektu tuvumā. Pētījuma pieteikumā norādīts, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvu normatīvās bāzes izveidi, ir nepieciešams apzināt Eiropas Savienības un NATO valstīs spēkā esošo attiecīgā jautājuma tiesisko regulējumu.

Jautājums aktualizējies kontekstā ar ziņām, ka netālu no starptautiskās lidostas “Rīga” nekustamo īpašumu ir iegādājies Krievijas radioelektronisko tehnoloģiju militārām vajadzībām izstrādes  uzņēmuma “AKNIIPO” ģenerāldirektors P. Meļņikovs. Meļņikovam, kurš šobrīd atrodas arī Somijas specdienestu redzeslokā, pieder plaši īpašumi gan pie jūras, gan pierobežas novados Latgalē un citviet.

Kā norāda viens no iniciatīvas autoriem Rihards Kols (NA), šis ir nacionālās drošības jautājums: “Latvijā šobrīd nepastāv īpašs tiesiskais regulējums, kas liegtu ES un NATO dalībvalstīm nedraudzīgu trešo valstu fiziskajām vai juridiskajām personām iegādāties, nomāt vai īrēt nekustamos īpašumus stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras objektu tuvumā. Tas pakļauj riskam gan Latvijas, gan citu ES un NATO dalībvalstu drošību.”

Pieteikuma autori norāda, ka, lai novērstu iespēju, ka Latvijai, Eiropas Savienībai un NATO stratēģiski nozīmīgu objektu tuvumā Latvijā nedraudzīgu trešo valstu fiziskās vai juridiskās personas veic nekustamo īpašumu iegādi vai nomā/īrē nekustamos īpašumus vai to daļas, tādējādi radot iespējamus riskus gan Latvijas nacionālajai drošībai, gan Eiropas Savienības kopējai drošības telpai, ir nepieciešams izveidot normatīvo regulējumu, kas novērstu iepriekšminētos riskus un izveidotu sistēmu, kā tiek nodrošinātas visu noteiktajās teritorijās plānoto darījumu pušu drošības pārbaudes, gala rezultātā atļaujot vai liedzot noslēgt konkrēto darījumu, kā arī nodrošinātu jau veikto darījumu pārbaudes, nepieciešamības gadījumā atpērkot nekustamos īpašumus, kā arī paredzot iespēju tos atsavināt piespiedu kārtā.

Tā kā problēma skar gan publisko, gan privāto tiesību sfēru, paredzot sabiedrībai iespējamus apgrūtinājumus darbībām ar privātīpašumu sabiedriskā labuma un valsts drošības interesēs, normatīvajā regulējumā ir jābūt optimāli sabalansētām valsts un sabiedrības interesēm, radot sabiedrībai iespējami minimālus apgrūtinājumus un nodrošinot maksimālu drošības līmeni.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu normatīvās bāzes izveidi, kas sevī ietvertu jau pārbaudītu un piemērošanas procesā sevi pozitīvi pierādījušu citu valstu pieredzi, ir nepieciešams apzināt Eiropas Savienības un NATO valstīs spēkā esošo attiecīgā jautājuma tiesisko regulējumu, kā arī informāciju par procesā iesaistītajām institūcijām un struktūrām, noteikto procesa kārtību, procesā iesaistīto institūciju funkcijām, uzdevumiem un atbildību, t.sk. privātpersonu atbildību un pienākumiem u.c. kopējā regulējuma sastāvdaļām.

Pētījuma pieteicēji aicina Saeimas Analītisko departamentu pētījumu īstenot 2-3 mēnešu laikā, kā maksimālo termiņu norādot sešus mēnešus.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.