logo

Aicinājums atbalstīt ģenerāļa Radziņa rakstu krājuma izdošanu

15.03.2016 Latvijā

Mums ir patiess prieks ziņot, ka darbs pie ģenerāļa Pētera Radziņa rakstu krājuma datorsalikuma ir pilnī­bā pabeigts. Grāmatā ievietoti arī Kara muzeja atvēlētie attēli, kurus ieguvām pirms nedēļas. Šonedēļ mēs izsūtām saviem atbalstītājiem elektronisko grāmatas versiju PDF formātā. Elektronisko versiju mobilajām un e-grāmatu lasīšanas ierīcēm plānojam sagatavot mēneša laikā, līdz marta beigām. Mēs esam no sirds pateicīgi gandrīz deviņdesmit atbalstītājiem, to starpā gan privātpersonām, gan organizācijām!

Esam izvirzījuši mērķi nodrukāt grāmatu līdz 2. maijam – ģenerāļa P.Radziņa dzimšanas dienai. Lai tas būtu iespējams, joprojām ļoti nepieciešama ziedotāju palīdzība. Aicinām visus atbalstītājus atrast laiku un iespēju ziedot grāmatas tapšanai!

Šis būs ziedojums, kurš palīdzēs atdot Latvijas sabiedrībai ģenerāļa labo vārdu, darbus un nopelnus Latvijas valsts un armijas tapšanā. Tā būs iespēja paust savu atbalstu vērtībām, kuras aizstāvēja ģenerālis Radziņš, kuras atkal ir tik aktuālas šodien – nacionālā pašapziņa, patriotisms, ticība tautai, zemei un valstij. Tas būs atbalsts kristīgajām vērtībām un tikumiem, karavīra drosmei, zināšanām un godaprātam.

Šis ziedojums ļaus plašākam mūsu līdzpilsoņu, jo īpaši lēmumu pieņēmēju un jaunās paaudzes pārstāvju lokam iepazīt izcilā karavadoņa militārpolitiskās pārdomas un secinājumus, kuras pēdējo gadu laikā kļuvušas sevišķi aktuālas un mūsdienīgas.

Grāmatas izdošana būs mūsu visu mazais, bet pirmais solis, lai atdotu „parādu” mūsu izcilākajam ģenerālim par viņa vadībā Latvijas armijas izcīnīto uzvaru.

Pēc Radziņa priekšlaicīgās nāves 50 gadu vecumā „Cēsu Avīze” (Nr.195, 18.10.1930.) rakstīja:

„Pagājušajā nedēļā miris un Rīgas Brāļu kapos apglabāts Latvijas neatkarības cīņu vadonis ģenerālis Pēteris Radziņš. Ar viņa nāvi latvju tauta zaudējusi vienu no saviem izcilākajiem karavadoņiem, kuram viņa paliks mūžīgi pateicību parādā. Uz Radziņa pleciem gūlās smagi pienākumi. Jā šī karavīra pleci toreiz pagurtu, – kas zin, varbūt tad nebūtu arī brīvas, neatkarīgas Latvijas. Tagad slavas vainagotais ģenerālis guldīts zemes klēpī, un visa tauta dziļās sērās piemin viņu.”

Savukārt Ģenerālis Ed. Kalniņš „Latvijas kareivī” (11.oktobrī 1930.g. Nr.231):

„Tagad, atskatoties uz vienpadsmit gadus atpakaļ pabeigtām cīņām, mēs galvenā kārtā redzam tikai to uzvaru spožumu, mēs dažkārt aizmirstam, ar kādām grūtībām šīs uzvaras sasniegtas, cik daudz mūsu armija ir pārcietusi un cik daudz ir strādājuši un ko pārdzīvojuši tās vadoņi. Lielās uzvaras nav nejaušība, tās ir dziļi pārdomātu un pareizi izvestu operāciju rezultāti. Ģenerālis Radziņš bija izcils stratēģis un taktiķis. Viņš strādāja savu darbu klusi un noteikti, bez ārēja trokšņa. Latviju tauta ir daudz pateicības parādā ģenerālim Radziņam par samērā īsā lakā sasniegtām uzvarām, kuras mūs noveda pie miera.”

Jebkurš ziedotājs, kurš grāmatas tapšanai atvēlēs vismaz 25 eiro (vienkopus vai pa daļām), saņems gan elektronisko, gan drukāto grāmatas eksemplāru. Pateicamies visiem ziedotājiem un aicinām talkā jaunus palīgus!

Turpināsim ziņot par darba gaitu. Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem, ja tādi radīsies!

Dievs, svētī Latviju!

VRN 40008238329 ∙ Jaunsilavas, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041AS Swedbank ∙ Bankas kods HABALV22 ∙ Konta Nr. LV90HABA0551040169395

gprb1880@gmail.com

|facebook.com/GeneralisRadzins | twitter.com/gprbiedriba | gprbiedriba.wordpress.com | draugiem.lv/gprb

ĢENERĀĻAPĒTERARADZIŅABIEDRĪBA

Agris Purviņš

Mārtiņš Vērdiņš

Ervins Krauklis

Dace Kalniņa

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.