logo

Aicinājums atbalstīt Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukciju

19.05.2015 Laila Ozoliņa Latvijā

okupacijasmuzejs.lv

Saeimas deputāti vēršas pie Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas ar aicinājumu valdībai paust atbalstu Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijai un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla uzcelšanai.

23 Latvijas Republikas Saeimas deputāti no deputātu grupas Latvijas Okupācijas muzeja atbalstam (vadītāja deputāte Inese Laizāne), “Nacionālās apvienības”, “Vienotības” un „No sirds Latvijai” frakcijām aicina Ministru kabinetu nepārprotami atbalstīt Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukciju. Vēstulē deputāti iestājas par to, lai tiktu izpildīti Ministru kabineta 2011. gada 8. jūlija rīkojumā Nr. 307 “Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai” un Valdības rīcības plānā paredzētie mērķi – līdz 2017. gada 1. jūlijam rekonstruēta Latvijas Okupācijas muzeja ēka, uzcelta tās piebūve un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls. Neveicot Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukciju un neuzceļot tā piebūvi, privātajam muzejam nav iespējams izpildīt Saeimas pieņemtajā Latvijas Okupācijas muzeja likumā noteiktos valsts uzdevumus. Saeimas deputāti norāda, ka, atsakoties no paredzētās piebūves uzcelšanas, valsts zaudētu projektā jau ieguldītos 400 000 EUR. Jauna projekta izstrāde būtu ilggadīgs process, kura finansēšana šobrīd nav garantējama. Saeimas deputāti norāda, ka kritiku neiztur atsevišķu arhitektu iebildes par to, ka Latvijas Okupācijas muzejs var attīstīties bez rekonstrukcijā paredzētās “Nākotnes nama” piebūves. Muzejam ēkas piebūvē jāizvieto krātuve, jāveic skolēnu un pieaugušo izglītošanas darbs, jāizvieto mainīgā izstāžu zāle, bibliotēka, tajā nepieciešamas darba vietas muzeja darbiniekiem. To visu nevar izvietot būvnormatīviem neatbilstošos, neapgaismotos pagrabos, kā minēts dažos ieteikumos.

Rekonstruētajā ēkā paredzēts izvietot Latvijas Okupācijas muzeja jauno ekspozīciju, kuras izveidei privātpersonas un organizācijas ir saziedojušas 1, 5 mlj. EUR un kuras realizēšanai izlietoti jau 500 000 EUR. Konfigurācijas dēļ ekspozīcija nekādi nav ietilpināma citā ēkā. Kā norādīts deputātu vēstulē, neveicot Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukciju un neuzceļot arhitekta Gunāra Birkerta plānoto piebūvi, tiks zaudēta muzeja ziedotāju uzticība. Līdz ar to muzejs, kura budžeta absolūto vairākumu sastāda privātie ziedojumi, nevarēs izpildīt Latvijas Okupācijas muzeja likumā uzdoto uzdevumu – kalpot valstij kā sabiedrībai pieejamam zinātniski pētnieciskam un izglītojošam informācijas centram, un tas savu darbību būs spiests beigt.

Papildus informāciju par pasākumu var iegūt, zvanot Saeimas deputātam Ritvaram Jansonam, tālr. 29104914.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.