logo

Aicinās VARAM ministru atbrīvot no amata Salaspils novada mēru

20.09.2021 Latvijā

Jānis Nebars

Aicinās VARAM ministru atbrīvot no amata Salaspils novada mēru

2021. gada 17. septembrī Administratīvā rajona tiesa pieņēma lēmumu apmierināt Salaspils novada domes deputāta Jāņa Nebara (Nacionālā apvienība) lūgumu par pagaidu noregulējumu, uzliekot par pienākumu Salaspils novada domei viena mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas izdot lēmumu par domes komiteju sastāva noteikšanu, ievērojot tiesas lēmumā ietvertos apsvērumus par deputātu vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu.

2021. gada pašvaldību vēlēšanās Salaspils novada domē ir ievēlēti 15 deputāti, no kuriem 53,33 % jeb astoņi deputāti ievēlēti no partijas „Jaunā Vienotība” saraksta;  20 % jeb trīs deputāti no Nacionālās apvienības, “Latvijas Reģionu Apvienības” un “Latvijas Zemnieku savienības” saraksta; 20 % jeb trīs deputāti no Latvijas Zaļās partijas saraksta, 6,67 % jeb viena deputāte no sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa” saraksta. Taču, ievēlot komiteju locekļus, vidēji viens no politiskās partijas „Vienotība” saraksta ievēlētais deputāts domē strādā 2,13 komitejās. Viens no sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa” saraksta ievēlētais deputāts vidēji strādā 2 komitejās. Viens no Latvijas Zaļās partijas ievēlētais deputāts vidēji strādā 1,67 komitejās. Viens no Nacionālās apvienības, “Latvijas Reģionu Apvienības” un “Latvijas Zemnieku savienības” saraksta ievēlētais deputāts vidēji strādā 1,33 komitejās.

“Komiteju proporcionalitātes salīdzinājums skaidri norāda proporcionalitātes principa neievērošanu. “Jaunā Vienotība” iedalīto vietu skaits visās komitejās tiek apaļots uz augšu, savukārt Nacionālajai apvienībai visās komitejās iedalīto vietu skaits tiek apaļots uz leju,” skaidro Jānis Nebars.

Tiesa lēmumā par pagaidu noregulējumu norāda, ka ir pamats secināt, ka proporcionalitātes pārkāpums ir saistīts ar divu politisko spēku savstarpējo politisko cīņu, kur dominējošais politiskais spēks, “Jaunā Vienotība”, atkārtoti, ignorējot tiesu praksē nostiprinātās atziņas, izmanto savas vairākuma tiesības tieši attiecībā pret pieteicēja pārstāvēto politisko spēku.

Arī iepriekšējā Salaspils novada domes sasaukuma laikā ar tiesas spriedumu tika atzīts proporcionalitātes pārkāpums domes pastāvīgo komiteju izveidē. Vienlaikus, ņemot vērā tiesvedību ilgo norisi, Senātam nācās arī atzīt, ka sprieduma pieņemšanas brīdī tiesas sprieduma rezolutīvā daļa vairs nav izpildāma, jo ir notikušas jaunas pašvaldību vēlēšanas. Arī pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām Jānis Nebars norādīja, ka proporcionalitātes princips Salaspils novada domē joprojām netiek ievērots un vērsās ar pieteikumu tiesā, papildus lūdzot lemt par pagaidu noregulējumu. Izskatot pieteikumu, tiesa secināja, ka pārsūdzētais lēmums ir pirmšķietami prettiesisks un ka pagaidu aizsardzība pieteicējam ir objektīvi nepieciešama, jo deputāta pilnvaras ir ierobežotas laikā, bet tiesvedības process var beigties līdz ar pilnvaru beigām. Tiesa atzīst, ka konkrētajā gadījumā ir konstatējams arī pagaidu aizsardzības piemērošanas subjektīvais kritērijs.

Komentējot tiesas lēmumu, Jānis Nebars norāda: “Tiesas secinātais par Salaspils novada domes priekšsēdētāja Raimonda Čudara (“Jaunā Vienotība”) rīcību, atkārtoti ignorējot tiesu praksē nostiprinātās atziņas, izlietojot savas vairākuma tiesības tieši attiecībā pret Nacionālo apvienību, ir necieņa pret demokrātijas procesiem. Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” domes priekšsēdētājs atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome. Ja domes priekšsēdētājs nepilda likumā vai attiecīgās pašvaldības nolikumā noteiktos pienākumus, domes lēmumus, tiesas spriedumus, neievēro likumus vai Ministru kabineta noteikumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram ir tiesības pieprasīt domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata. Tā kā domes priekšsēdētājs ignorē tiesas lēmumu jau otro sasaukumu pēc kārtas, atbilstoši likumam tiks lūgts VARAM ministram Artūram Tomam Plešam atbrīvot Raimondu Čudaru no ieņemamā amata”.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.