logo

Apstiprināta jauna programma un palielināts atbalsts ģimenēm mājokļu iegādei un būvniecībai

01.07.2020 Valdībā

Otrdien, 30. jūnijā, Ministru kabinetā apstiprināti Ekonomikas ministrijas, Nacionālās apvienības un Demogrāfisko lietu centra virzītie grozījumi mājokļu pieejamības programmu attīstībai. Apstiprināta jaunas atbalsta programmas “Balsts” uzsākšana, kas ļaus saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērnu. Tāpat paplašināta līdzšinējā mājokļa garantijas programma.

“Šie grozījumi ir astoņu mēnešu intensīva darba rezultāts, un mums ir izdevies atrast resursus un veidu vēl plašākam ģimeņu atbalstam. Latvijā ALTUM īstenoto mājokļa pieejamības garantiju programmu kā vienu no labākajām Eiropā novērtējuši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti, un nu šis atbalsts kļuvis vēl plašāks. Vienlaikus jāatzīmē, ka atbalsts mājokļu iegādei un būvniecībai ir tikai viens, taču ļoti nozīmīgs virziens demogrāfiskās situācijas uzlabošanai mūsu valstī, un šie ir pirmie būtiskie soļi,” stāsta sadarbības platformas Demogrāfisko lietu centrs vadītājs un Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks.

Nacionālās apvienības virzītie grozījumi paredz uzlabot mājokļu garantijas programmu, ļaujot saņemt garantiju 10% apmērā arī tām ģimenēm, kas vēl ir pirmā bērna gaidībās. Savukārt ja ģimene ir otrā bērna gaidībās, būs pieejama garantija 15% apmērā, kas šobrīd pienākas divu bērnu ģimenei. Trešā bērna gaidībās esošai ģimenei garantija jau būs 20% apmērā. Palielināts arī maksimālais garantijas apmērs, un tas būs līdz 30% personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri un vairāk bērnu – līdz šim maksimālais apmērs ir 20%, ja ir trīs un vairāk bērnu. Turpmāk programma pievērsīs uzmanību arī energoefektivitātei – būs pieejama papildu 5% garantija, ja ģimene iegādāsies “A” energoefektivitātes klases vai gandrīz nulles enerģijas mājokli, kas veicinās jaunbūvētu mājokļu iegādi.

Tāpat palielināti darījuma summas griesti – no 200 uz 250 tūkstošiem eiro, kas labāk atbilst kvalitatīvas, plašām ģimenēm piemērotas mājas ar zemi izmaksām. No jauna iekļauta arī iespēja saņemt garantiju atkārtoti, ja dzēstas iepriekšējās saistības, ir pagājuši vismaz trīs gadi no pirmreizējās programmas izmantošanas, un ģimenei ir palielinājies apgādājamo bērnu skaits. Tas ļaus ģimenēm, kuras kļuvušas kuplākas, tikt pie plašāka mājokļa. Visbeidzot – atcelts nosacījums aizņēmējam būt deklarētam vai reģistrētam Latvijā. Šis solis ļaus ārzemēs dzīvojošām ģimenēm iegādāties mājokli, lai atgrieztos uz dzīvi Latvijā.

“Nacionālā apvienība turpina ar darbiem apliecināt vienu no saviem programmatiskajiem stūrakmeņiem – atbalstu ģimenēm ar bērniem, šoreiz – vēl plašākas iespējas tikt pie mājokļa un iesakņoties Latvijas zemē. Latviska Latvija ir valsts, kurā ik uz soļa dzirdamas bērnu čalas un latviešu valoda. Šim mērķim sekojām un sekosim vienmēr,” uzsver Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Raivis Dzintars.

Līdzās esošā atbalsta uzlabojumiem Ministru kabinets apstiprinājis arī jaunas mājokļu programmas “Balsts” uzsākšanu. Šī programma atbalstīs Latvijas Goda ģimenes, sniedzot iespēju saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērnu. Ģimenēm ar trīs bērniem subsīdija būs 8000 eiro “parastam” mājoklim vai 10 000 eiro, ja mājoklis atbildīs energoefektivitātes prasībām par gandrīz nulles enerģijas ēkām. Savukārt četru un vairāk bērnu ģimenēm subsīdijas attiecīgi būs 10 000 un 12 000 eiro. Lai saņemtu “Balsts” subsīdiju, izvēlētā nekustamā īpašuma vērtība nevar pārsniegt 250 tūkstošus eiro, un ienākumiem uz vienu ģimenes locekli jābūt līdz 17 000 eiro gadā pirms nodokļu nomaksas, kā arī saņēmējam ir jābūt Latvijas nodokļu rezidentam vismaz pēdējos 12 mēnešus, un subsīdija nevar būt lielāka kā 50% apmērā no kopējā darījuma vai būvprojekta apjoma.

Imants Parādnieks skaidro, ka šo neatmaksājamo subsīdiju varēs saņemt arī vienlaikus ar mājokļa garantijas programmu, un to varēs izmantot arī, lai segtu obligāto pirmo iemaksu 5% apmērā. Viņš uzsver, ka ģimenēm, kas ikdienā dzīvo īrētos mājokļos un ik mēnesi sedz gan īres maksu, gan dažādus izdevumus bērnu vajadzībām, sakrāt pirmo iemaksu mājoklim ir ļoti sarežģīti, tāpēc programmas “Balsts” subsīdija kuplajām Goda ģimenēm palīdzēs šo šķērsli novērst.

Grozījumi stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.