logo

Ātro kredītu ierobežojumi un čekas maisu atvēršana izsludināta – 18. oktobra Saeimas sēdē aktuālākais

18.10.2018 Rihards Kols Latvijā

Foto: Ieva Ābele, Saeima

Vēlos sākt ar pateicību Valsts prezidentam Raimondam Vējonim par stingro mugurkaulu un iestāšanos par Latvijas iedzīvotāju interesēm, par spīti lielam publiskam spiedienam izsludinot grozījumus likumā, kas ierobežo ātro kredītu procentu likmes, kā arī ir izsludinājis grozījumus, kas beidzot atvērs tā sauktos čekas maisus un publicēs tos tiešsaistē. Ir gandarījums, ka beidzot, Latvijas simtgadē, tiks pielikts punkts šim jautājumam un beidzot mūsu pašu vēsture netiks no mums slēpta.

Un nu – pie likumprojektiem. Galīgajā lasījumā apstiprinājām grozījumus Augstskolu likumā, kas skar tiesiskā pamata regulējumu, Augstskolas padomnieku konventu, ievēlēšanas jautājumus, struktūrvienības un koledžas, kā arī augstskolu reģistrā un studējošo un absolventu reģistrā iekļaujamo datu apstrādi un citus jautājumus, tādā veidā veicinot iesaistīto pušu skaidrāku kompetenču sadalījumu un nodrošinot kvalitatīvāka procesa īstenošanu, radot savstarpēju uzticību. Būtiski arī piebilst, ka šo grozījumu primārais mērķis ir uzlabot Latvijas augstskolu konkurētspēju un kvalitāti, kā arī augstākās izglītības eksportspēju. Nacionālā apvienība grozījumus atbalstīja.

Nacionālās apvienības atbalstītie grozījumi Kredītiestāžu likumā paredzēti Latvijas finanšu sistēmas stiprināšanai, tā veicinot stabilu tās ilgtermiņa attīstību, lai pārbaudītu kredītiestādēs strādāt gribošo un strādājošo personu atbilstību darba pienākumiem un nodrošinātu sabiedrības uzticību finanšu sektoram, kā arī mazinātu riskus, ka negodprātīgi darbinieki iesaistīti kredītiestāžu darbībā. Vienlaikus likumprojektā ir arī iekļauta norma par aizliegumu kredītiestādes akcionāram būt par šīs pašas iestādes vadītāju vai valdes locekli.

Skatījām arī Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegtos likumu grozījumus, kas paredz stiprināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta institucionālās pārraudzības modeli. Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā izstrādāts, lai saskaņotu likumprojektā “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums” lietotos jēdzienus ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā lietotajiem jēdzieniem. Proti, lai apzīmētu personas, kuras sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus, tiek lietots jēdziens “nekustamā īpašuma darījumu starpnieki.

Un noslēgumā. Šodien vērtējām iniciatīvu, kas paredz Saulesdārzā esošo vairāku zemesgabalu un ēku nodošanu biedrības “Latvijas Mazpulki” īpašumā bez atlīdzības. 1913.gadā par tautas saziedotiem līdzekļiem Rīgā, Ezermalas ielā esošā Grāves muiža tika atpirkta no privātpersonām un kļuva par tautas īpašumu jaunatnes izglītošanai un sporta nodarbību attīstībai. 1936.gadā Saulesdārzs tika nodots Latvijas Mazpulku vajadzībām, un šajā teritorijā notika plaši jauniešu pasākumi līdz pat Latvijas okupācijai 1940. gadā.

Latvijas Mazpulki joprojām ir lielākā sabiedriskā bērnu un jauniešu organizācija Latvijā, un biedrībai ir 130 vietējie klubi. Biedrība brīvprātīgi sadarbībā ar citiem Saulesdārza telpu nomniekiem rūpējas par senā Saulesdārza parka sakopšanu, iespēju robežās  rīko talkas un pasākumus mazpulcēniem un Rīgas skolēniem. Latvijas Mazpulki ir organizējuši Saulesdārza teritorijā atsevišķus pasākumus mazpulcēniem no visas Latvijas. Latvijas Mazpulki” ir gatavi uzņemties Saulesdārza teritorijas un tajā esošo ēku sakārtošanu, lai Saulesdārzs atkal būtu piemērots bērnu un jauniešu izglītošanai, publisku pasākumu organizēšanai jauniešiem, piesaistot sabiedrības ziedojumus. Prieks, ka Saeimas vairākums arī izvēlējās šos likuma grozījumus atbalstīt un atbalstīt Mazpulkus!

Tas šodien arī viss, pateicos par Jūsu uzmanību!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.