logo

Baiba Broka: dzīves kvalitāte jānodrošina visām sabiedrības grupām

17.05.2013 Pašvaldībās

Trešdien, 15.maijā, Latvijas nedzirdīgo savienības kultūras centrā “Rītausma” viesojās Rīgas domes priekšsēdētājas amata kandidāte Baiba Broka un Rīgas domes deputāts un kandidāts no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai / LNNK” Jānis Mārtiņš Skuja. Tikšanās laikā Baiba Broka klātesošajiem prezentēja Nacionālās apvienības programmu Rīgai un priekšlikumus dzīves kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

“Nacionālā apvienība izturas atbildīgi pret visiem rīdziniekiem un mums ir tik pat svarīgi informēt un atbalstīt arī tās sabiedrības grupas, kurām ir ierobežota informācijas pieejamība. Mēs paredzam, ka Rīgas dome par saviem līdzekļiem nodrošinās tulku, kas ļaus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ierasties domes institūcijās un izteikt savus jautājumus. Arī Rīgas programmā esam izstrādājuši vairākus priekšlikumus vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,” norādīja Baiba Broka.

Nacionālā apvienība uzskata, ka pašvaldības iestādēm un pašvaldībai piederošiem uzņēmumiem (izvērtējot noteiktu uzņēmumu un iestāžu iespējas) ir jāparedz darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Papildus tam jānodrošina apmācības programmas, lai cilvēki, kas invaliditātes dēļ ilgāku laiku ir bijuši bezdarbnieki, varētu sekmīgi iesaistīties darba tirgū. Šādai apmācībai jānotiek ciešā sadarbībā ar Nodarbinātības atbalsta centru cilvēkiem ar invaliditāti. Valsts līmenī atbalstāmi sociālie uzņēmumi, kuros primāri strādā cilvēki ar invaliditāti, savukārt valsts un pašvaldību iepirkumos jārada prioritāte precēm un pakalpojumiem, ko ražo šie konkrētie uzņēmumi, ja nepieciešams, arī pilnveidojot iepirkuma likumdošanu.

Rīgas domē plānojam izstrādāt vides pieejamības koncepciju, kas pamatosies uz universālā dizaina principu – luksoforiem, trotuāriem, kāpņu telpām u.c. jābūt piemērotiem gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan vecākiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan bērnu ratiņiem. Šīs lietas nav paveicamas īsā laikā, taču ir ļoti svarīgi, pārbūvējot vai ceļot no jauna, šīs prasības ņemt vērā un īstenot dzīvē.

Pašvaldībām nepieciešams uzlabot sadarbību ar invalīdu organizācijām, tai skaitā paredzot finansējumu šo organizāciju uzturēšanas izdevumiem. Esam aprēķinājuši, ka Rīgas budžetā šāda izdevumu daļa ir reāli ieviešama.

Izpratnei par vides pieejamību un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir jābūt arī mūsu skolu dienas kārtībā. Ir jāstrādā pie metodikām un skolotāju apmācības, lai bērni ar invaliditāti varētu mācīties parastās skolās. Vienlaikus tas ļaus pārējiem bērniem izprast līdzaudžu ar invaliditāti vajadzības un veidot saliedētāku nākotnes sabiedrību.

Nacionālā apvienība augstu vērtē visus cilvēkus un ir jau tikusies ar neredzīgo biedrību, kā arī turpina tikšanās ar tām sabiedrības daļām, kurām ir īpašas vajadzības, nodrošinot savas partijas programmas pieejamību ērti lietojamā formātā, gan cilvēkiem ar redzes traucējumiem, piedāvājot to audio ierakstā, gan cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, piedāvājot video versiju ar surdotulkojumu.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.