logo

Baiba Broka piedalās konferencē „Tranzīts un vides aizsardzība” Līvānos (1)

03.03.2017 Aiga Aizpuriete Latvijā

Foto: livani.lv

Šodien, 3.martā Līvānu novada kultūras centrā norisinās Latvijas simtgadei un Latgales simtgades kongresam veltītā projekta “Latvijas ilgtspējas dimensijas – Izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” praktiskā konference “Tranzīts un vides aizsardzība”. Ar atklāšanas uzrunu konferencē uzstāsies Baiba Broka, Nacionālās apvienības Rīgas mēra kandidāte. Konferenci tiešraidē iespējams vērot delfi.lv.

Par projektu „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un ir vērsts uz reģionālās politikas un vides aizsardzības politikas pilnveidošanu Latvijā un Latgalē, atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēs 2014.- 2020.  izvirzītajiem principiem – „nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sekmējot sabiedrības informētību par vides stāvokli un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā īpaši, akcentējot kultūras un dabas vērtību saglabāšanas nozīmi.”

Ar minētajiem principiem ir tieši saistīts projekta mērķis: plašā ekspertu debatē ilgtspējas aspektā vispusīgi vērtēt un analizēt dzīves vides kvalitātes, izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības vides sistēmisko saistību un no tā izrietošās iespējas un  riskus, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Atslēgas vārdi, kas sniedz vēl precīzāku ieskatu par projekta saturu, ir šādi – izglītība (vispārējā, vidējā un augstākā, kā arī citas izglītības pakāpes formālā un neformālā), pētniecība, vides izglītība, vides aizsardzība (ekosistēmu saglabāšana, vides tehnoloģiju attīstība), ilgtspēja.

Par praktisko konferenci „Vide un tranzīts ” Līvānos

Īstenojot projekta izvirzīto mērķi un turpinot padziļināti risināt projekta ievada forumā (25. novembrī Rēzeknē) un praktiskajās konferencēs Ludzā un Madonā aktualizētās problēmas, šajā konferencē ir iecerēts apspriest tranzīta lomu un ietekmi uz Latvijas nacionālo attīstības centru ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību (ņemot vērā gan tranzīta kā izaugsmes faktora, gan vidi apdraudoša faktora nozīmi).

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

  • Zigmārs Ungurs

    03.03.2017 22:18

    Puiši, nu nevajag šīs ES projektu bezdvēseliskās frāzes! Tās atbaida tautu. Vai tiešām jums nav neviena, kas visi šo pastāstītu normālā valodā? Ja nav, es varu. Jau 5 gadus to daru, pie velna! Esmu jūsējais. Kāpēc nekad neviens mani nav uzaicinājis? Jums pie kājas savi biedri, savi atbalstītāji un patrioti?

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.