logo

Brīvības piemineklis un Rīgas Brāļu kapi turpmāk būs īpašā valsts aizsardzībā

11.06.2020 Raivis Zeltīts Latvijā

Šodien Saeimas deputātu vairākums nobalsoja par Nacionālās Apvienības virzīto ideju un apstiprināja Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likumu, kas tiem nodrošinās atbilstošu, cieņpilnu attieksmi. Likums nosaka ne vien abu teritoriju uzturēšanas, apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību, bet arī uzvedības noteikumus attiecīgajās vietās.

“Šis likums nostiprina šķietami nelielas, tomēr pašsaprotamas lietas – cieņu pret nacionālās pašapziņas simbolu un tautas svētvietu. Turpmāk par provokācijām, kādas esam piedzīvojuši 16. martā, vai necieņas izrādīšanu šīm svētvietām būs paredzēti bargi sodi. Tāpat likums abās teritorijās ierobežos dažādas darbības, kas var traucēt sabiedrībai vai radīt kultūrvēsturiskajam mantojumam neatbilstošu atmosfēru,” uzsver Nacionālās Apvienības Saeimas deputāts Raivis Dzintars.

Turpmāk Brīvības pieminekļa un tā aizsardzības zonā un Rīgas Brāļu kapos un to teritorijā būs aizliegta ielu tirdzniecība, ubagošana, kā arī ielu muzicēšana vai citu priekšnesumu sniegšana nolūkā gūt ienākumus. Tāpat nedrīkstēs novietot pārvietojamus objektus vai veikt citas darbības, kas var traucēt uztvert abas teritorijas to sākotnējā vēsturiskajā atveidojumā vai radīt neatbilstošu atveidu vai atmosfēru. Būs aizliegts uzstādīt arī vizuāli aktīvus vides dizaina objektus un izvietot vizuālo informāciju un reklāmu, kas var ietekmēt abu svētvietu vizuālo fonu vai uztveramību.

Par klajas necieņas izrādīšanu pret Brīvības pieminekli vai Rīgas brāļu kapiem fiziskai personai varēs piemērot naudas sodu no 1000 līdz 2000 eiro. Savukārt par ielu tirdzniecību, ubagošanu, ielu muzicēšanu vai citu priekšnesumu sniegšanu ar nolūku gūt ienākumus Brīvības pieminekļa aizsardzības zonā vai Rīgas Brāļu kapu teritorijā vai to aizsardzības zonā piemēros brīdinājumu vai naudas sodu līdz 500 eiro. Par neatļautu vides dizaina objektu, vizuālās informācijas un reklāmas izvietošanu piemēros brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskai personai līdz 500 eiro, bet juridiskai personai – līdz 1400 eiro. Visbargākie sodi paredzēti par pasākumu organizēšanu vai citām darbībām, kas vērstas uz agresīvu konfrontāciju. Fiziskām personām par to varēs piemērot naudas sodu no 250 līdz 1000 eiro, bet juridiskām personām – no 1000 līdz 2500 eiro. Visi minētie sodi stāsties spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Saskaņā ar pieņemto likumu Brīvības piemineklis un Rīgas Brāļu kapi kļūs par valsts īpašumu. Lai veicinātu lēmumu pieņemšanu un institūciju sadarbību, tiks izveidota Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padome, kuras sastāvu un nolikumu apstiprinās Ministru Kabinets. Padomes sastāvā būs ministriju, Rīgas domes un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī kultūras mantojuma eksperti. Padomes pārziņā būs Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas, finansējuma, uzturēšanas un izmantošanas jautājumi.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.