logo

Brīvpusdienas skolēniem jānodrošina arī attālināto mācību laikā

30.03.2020 Latvijā

Arī ārkārtējās situācijas apstākļos un attālināto mācību laikā valstij jāturpina nodrošināt līdzfinansējumu visu pašvaldību 1. līdz 4. klašu skolēnu ēdināšanai. Tāpat kā skolēnu ēdināšana, atbilstoši katras domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, jāturpina arī pašvaldībām. Taču publiski pieejamā informācija liecina, ka attālināto mācību laikā brīvpusdienas aizvien pieejamas vien pāris pašvaldībās. Lai noskaidrotu, vai valsts līdzfinansējums skolēnu brīvpusdienām tiek izmantots atbilstoši mērķim un skaidrotu, kā pašvaldības pilda pašu pieņemtos noteikumus skolēnu ēdināšanas jomā, rosinām jautājumu skatīt koalīcijas Sadarbības sanāksmes sēdē,” informē Demogrāfisko lietu centra vadītājs, Nacionālās apvienības pārstāvis Imants Parādnieks.

Valsts turpina piedalīties brīvpusdienu nodrošināšanā visiem izglītojamajiem no 1. līdz 4. klasei, nodrošinot līdzfinansējumu 50% apmērā no brīvpusdienām paredzētās finansējuma – 1,42 eiro par viena bērna brīvpusdienām dienā. Saskaņā ar likumu katrai pašvaldībai skolēnu ēdināšanas nodrošināšanā jāiesaistās solidāri ar vismaz tik pat lielu finansējumu. Pašreiz gan redzams, ka attālināto mācību laikā, vairumā pašvaldību brīvpusdienu jautājums nav risināts.

Pēc Nacionālās apvienības Saeimas deputātes Ilzes Indriksones ierosinājuma, Talsu dome jau aizvadītajā nedēļā pieņēma lēmumu ar kuru pašvaldībā deklarētām ģimenēm ar skolas vecuma bērniem uzsākts izmaksāt pabalstus ēdināšanas izdevumu segšanai attālināto mācību laikā. Pašvaldība pieņēmusi lēmumu ēdināšanas pabalstus 15 eiro apmērā izmaksāt visām pašvaldībā deklarētajām ģimenēm par skolēniem no 1. līdz 12. klasei. Daļēji skolēnu ēdināšanas jautājums risināts arī Jūrmalas domē, kas gan uz ārkārtējās situācijas un attālināto mācību laiku ēdināšanas izmaksas sedz 1. līdz 4. klases skolēniem, akcentu pievēršot maznodrošinātajām ģimenēm. Labāks risinājums ir Valkas novadā, par pusdienu nodrošināšanu skolēniem arī attālināto mācību laikā, saņemti arī signāli no vēl dažām citām pašvaldībām. Taču ir būtiski, lai skolēniem ēdināšanas izmaksas būtu segtas visās Latvijas pašvaldībās, tādēļ rosinām skolēnu brīvpusdienu pieejamības jautājumu skatīt valstiskā līmenī, lemjot par to koalīcijas Sadarbības sanāksmes sēdē,” informē Imants Parādnieks.

Viņš akcentē, ka arī attālināto mācību laikā skolēnu ēdināšanai jābūt nodrošinātai apmērā, kādu katra pašvaldība īstenoja saskaņā ar saviem saistošajiem noteikumiem pirms ārkārtējās situācijas. Ir nozīmīgi arī definēt valsts gatavību rast palīdzības instrumentus tām pašvaldībām, kuras ārkārtējās situācijas laikā brīvpusdienas nespēj nodrošināt finansiālu apsvērumu dēļ.

Imants Parādnieks akcentē, ka attālināto mācību laikā par brīvpusdienu pazušanu un būtisko papildus slogu, ko tas rada ģimenēm, jau saņemti signāli no vecākiem.

Ģimenei ar trīs skolēniem, brīvpusdienu pazušana nozīmē papildus apmēram 100 eiro izdevumus mēnesī. Ir jānodrošina, lai finansējums, kas jau iepriekš gan valsts, gan pašvaldību budžetā bija paredzēts skolēnu ēdināšanai, šim mērķim tiek arī izlietots. Atbalsts var būt kā ēdināšanas pabalsts naudā vai arī “graudā” – pārtikas pakas vai gatavu pusdienu veidā, atbilstoši katras pašvaldības ieskatiem. Turklāt nozīmīgi, ka šādas pārtikas pakas piegāde var būt arī veids, kā pašvaldība nodrošina darbu ēdināšanas uzņēmumiem un sniedz atbalstu gan vietējiem zemniekiem, gan pārtikas ražotājiem,” akcentē Imants Parādnieks.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.