logo

Citadeles palikšana valsts īpašumā jānosaka ar likumu, ne Saeimas lēmumu (4)

25.10.2013 Gaidis Bērziņš Saeimā

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!’’ – ‘’Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (NA) uzskata, ka Ministru kabineta lēmums atsākt bankas „Citadele” pārdošanas procesu ir sasteigts un nepārdomāts un līdz ar to rada aizdomas par mēģinājumu izstumt no tirgus spēcīgu konkurentu, tā veicinot Skandināvu banku ietekmi Latvijā.

Līdzekļi, kā sasniegt mērķi – nepieļaut bankas „Citadele” sasteigtu pārdošanu – var būt dažādi. Saskaņas Centra deputāti vakar Saeimas sēdē bija izvēlējušies tādu, kas varētu radīt risku attiecīgajam Saeimas lēmumam „Par uzdevumu Ministru kabinetam apturēt akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanu” tikt apstrīdētam Satversmes tiesā. Tā kādā lietā 1999.gada 1.oktobrī Satversmes tiesa ar spriedumu (lieta nr.03-05(99)) atzina attiecīgo Saeimas lēmumu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1.un 57.pantam. Šajā lietā var saskatīt līdzības ar šobrīd SC virzīto lēmuma projektu, jo Saeima ar savu lēmumu uzdotu Ministru kabinetam faktiski pārskatīt iepriekš pieņemto lēmumu, kas balstās uz likuma pamata. Jau pieminētajā Satversmes tiesas spriedumā norādīts, ka “Latvija ir parlamentāra republika, kurā valdība saskaņā ar Satversmes 59.pantu ir atbildīga Saeimas priekšā.” Šīs „parlamentārās atbildības pamatā ir līdztiesīgas attiecības starp parlamentu un valdību. Ja vienam orgānam būtu pārsvars pār otru, parlamentārās atbildības institūts nestrādātu efektīvi un tiktu degradēts par vienkāršu formalitāti. Nepareizs ir uzskats, ka valdība ir „pakļauta” parlamentam un uzskatāma vienīgi par tā izpildorgānu…” (skat. 8.lpp. D.A. Lēbers, I.Bišers. Ministru kabinets. Rīga, 1998., 111.-112.lpp.). No minētā var izdarīt secinājumu, ka, pieņemot Saeimas lēmumu „Par uzdevumu Ministru kabinetam apturēt akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanu”, bankas „Citadele” pārdošanas gribētājiem faktiski pavērtos ceļš brīvai rīcībai, sekmējot dažādu nevajadzīgu tiesvedību iespēju.

Tāpat Satversmes tiesa jau ir secinājusi, ka “Saeima ir tiesīga dot ministru kabinetam saistošus uzdevumus, taču tie nedrīkst būt pretrunā ar likumu.” Jānorāda, ka neviens likums šobrīd neizliedz bankas „Citadele” akciju pārdošanu. Ministru kabinets uzskatāms kā pārdošanas procesa organizators, savā ziņā arī „politiski atbildīgs” jeb bez nekādas atbildības. Taču, lai šo situāciju novērstu, likumdevējam, t.i. Saeimai, ir tiesības un gribētos teikt arī pienākums likumā noteikt bankas „Citadele” pārdošanas noteikumus, kas varētu būt arī tādi, kuri šobrīd nepieļautu bankas „Citadele” akciju pārdošanu.

Šāds likumprojekts – Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” – jau kādu laiku atpakaļ ar Nacionālās Apvienības deputātu atbalstu tika nodots izskatīšanai Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai. Nacionālā Apvienība ir aicinājusi komisijas vadītāju un pārējos komisijas deputātus kādā no tuvākajām komisijas sēdēm darba kārtībā iekļaut minēto likumprojektu, uzaicinot uz attiecīgā likumprojekta izskatīšanu Finanšu un Ekonomikas ministrus. Nacionālā Apvienība no attiecīgajām amatpersonām sagaida skaidru atbildi uz jautājumu – kad un kas ir darīts sarunās ar Eiropas Komisiju, lai nepieļautu bankas „Citadele” akciju pārdošanu laikā, kad virknē Eiropas valstu tirgū ir izliktas daudzas bankas, līdz ar to šāds objekts varētu būt pievilcīgs tikai bankas konkurentiem ar mērķi to likvidēt. Nacionālā Apvienība uzskata, ka atbildīgajām amatpersonām būtu jādara viss, lai banka „Citadele”, kas sevi jau pierādījusi kā peļņu nesoša, paliktu valsts kontrolē.

Banka „Citadele” ir trešā lielākā banka Latvijā, ņemot vērā klienta skaitu, un ir sasniegusi optimālo biznesa atdevi pie esošā restrukturizācijas plāna iespējām, strādājot ar peļņu. To apliecina arī 2012. gada rādītāji, kad bankas „Citadele” peļņa bija 5,5 miljoni un arī koncerna “Citadele” peļņa bijusi par deviņiem miljoniem lielāka nekā 2011. gadā.

Gaidis Bērziņš
NA līdzpriekšsēdētājs

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

 • Uldis Veģis

  01.11.2013 21:01

  Ezīt! Parāds nav brālis ja tu aizņemies no kaimiņa kādu latiņu ,lai nopirktu krutkas pudeli un salāpītu paģiras pēc iepriekšējās dienas plosta.Un tad drīz vien tev parāds būs jātdod ,jo kaimiņš tev nākošreiz to latiņu nedos. Kārtīgi un strādīgi cilvēki savas dzīves apstākļu uzlabošanai mūsdienās ņem bankā kredītu un to dara saprātīgi.Šodien mēs nedzīvojam komunistiskā iekārtā ,šodien kredītdevejs par naudas aizdošanu prasa maksāt procentus.Lai Tu labāk izprastu kapitālistiskās iekārtas kārtībues Tev piedāvāju citātu no vecas grāmatas: Politiskā oikonomija Ar īsu vēsturi Cand.oec. Augusts Gauja Rīga. 1932. Grāmata ir domāta komercskolām ,technikumiem un pašmācībai. Ādama Smitha mācība: Ādams Smith(1723-1790) noteikts i n d i v i d u ā l i s t s kā fiziokrāti. Individa pašlabumu - Veselīgo egoismu Ā. S. uzskata par saimnieciskās darbības dzinekli, kādēļ individuālisms ir tautsaimniecības pamats , pretēji kolektīvismam. Pasaules iekārtā pastāvot spēku un interešu harmonija –izlīdzināšanās. Cilvēkā mītot spēki,kas viņam liekot neapzinīgi darboties vispārības labā: cenšoties pēc pašlabuma, viņš vairāk strādājot vispārības labā nekā tad ,kad viņam to uzdotu. Šī darbība , ko cilvēkam liekot uzņemties viņa personīgais labums ,visvairāk sakrītot ar patiesām vispārības interesēm. Uz jautājumu:”Vai atsevišķi egoisti neizmanto citus?” Ā.S. atbild ar „nē”- „katram atsevišķam egoistam pretī stāvot citi egoisti –konkurenti- sargi ,kas to piespidīšot tā darboties, ka tas nāktu vispārībai par labu.Tā tad egoisti, kas cenšas tik pēc pašlabuma , tiekot it kā no kādas neredzamas augstākas varas tā vadīti , kā to prasa visu cilvēku labums.”

 • ezis x

  28.10.2013 20:43

  Tu domā, ka " ka apdomīga kredītu ņemšana nav nosodāma, bet pat veicināma", bet agrāk latvieši teica, ka "parāds nav brālis". Daudzi latvieši tiek apmānīti ar nevainīgo vārdiņu "kredīts", bet parāds paliek parāds. Tas ir ļaunums no kura prātīgs cilvēks izvairās, ja vien tas ir iespējams.

 • Uldis Veģis

  27.10.2013 17:14

  Citadele” pārdošanas procesu ir sasteigts un nepārdomāts un līdz ar to rada aizdomas par mēģinājumu izstumt no tirgus spēcīgu konkurentu, tā veicinot Skandināvu banku ietekmi Latvijā. ---------- Okupācijas laikos galvenais ienaidnieks,kas traucēja " komunisma" celtniecību bija "amērikāņu imperiālisms".Tagad neatkarīgas Latvijas ekonomikas grāvējs ir Skandināvijas bankas.Es domāju ka apdomīga kredītu ņemšana nav nosodāma,bet pat veicināma. Latviešu banķieris Vītols pārdeva savu "Māras" banku ,jo negribēja lai viņu vainotu neapdomīgie kredītu ņēmēji. Parexs bankas izputēšana radija daudz zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai.Par trešdaļu tika samazinātas algas strādājošiem un līdz ar to viņu pensijas šodien ir mazākas kā tām bija jābūt, ja nebūtu krīzes. Būtu taisnīgi ja naudu par Citadeles bankas pārdošanu novirzītu pensiju palielināšanai.

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.