logo

Deputāta Jurģa Klotiņa uzruna Rīgas domes pirmajā sēdē 2020. gada 2. oktobrī

02.10.2020 Jurģis Klotiņš Nodaļās

Apsveicu Jūs ar mūsu pirmo darba dienu, mūsu pirmo sēdi šajā Rīgas domes sasaukumā!
Patiešām bija pagodinoša sajūta dziedāt Latvijas himnu un ar to atklāt mūsu darbu. Lai tās vērtības, kas mūsu himnā pateiktas un mūsu Latvijas Republikas Satversmē, tās Preambulā uzrakstītas, lai tās ir mūsu darba vadītāji! Lai tās paturam savās sirdīs, savās domās un prātos mūsu kopīgajā darbā. Jo vērtības ir tās, kurām ir jāvada katru darbu sabiedrības kopējam labumam.
Ir jāmeklē vienojošie aspekti mūsu daudzveidīgajā personību dažādībā, mūsu partiju spektrā ar dažādām ideoloģijām. Pašvaldībā mums ir vislabākās iespējas rast spēku un vienotību kopīgam darbam. Par vērtībām Latvijas Republikas Satversmē ir šādi rakstīts: “Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.” Tie ir tik iekļaujoši, ietveroši un īsto virzienu dodoši vārdi!
Es novēlu patiesu un cieņpilnu dialogu citam pret citu mūsu ikdienas darbā. Tas būs tiešām nepieciešams. Lai šajā dialogā kā galvenā vienmēr ir neatņemamā cilvēka cieņas vērtība, kas katram cilvēkam piemīt no viņa piedzimšanas brīža!
Centīsimies katrā darba kārtības jautājumā meklēt patiesību, iedziļināties tā būtībā!
Būs svarīgi spēt citam citā ieklausīties un izprast otra cilvēka viedokli. Atbalstīsim cits citu! Nevērtēsim idejas pēc izcelsmes, bet vērtēsim tās pēc to kvalitātes!
Izvairīsimies savā darbā pārņemt jebko no nepareiziem tikumiem vai netikumiem politikā, kas ir izdabāšanai kādiem necaurskatāmiem lobijiem. Pasaulē visvairāk iespiestajā grāmatā ir vārdi, ka “neviens nevar kalpot diviem kungiem”. Es domāju, ka tas ļoti īpaši zīmējas uz darbu politikā, uz sabiedrības interešu pārstāvniecību. Vai nu notiek izdabāšana kādiem “kungiem”, kuri vēlas īstenot savas vai nozares saimnieciskās intereses, vai arī ievēlētie cilvēki pilnā mērā nododas kalpošanai sabiedrības interesēm un kopējam labumam. Lai mums tas kopā izdodas!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.