logo

Diasporas likumprojekta apstiprināšana, Lāčplēša diena kā svētku diena: aktualitātes Saeimas sēdē

24.05.2018 Rihards Kols Saeimā

Foto: Ieva Ābele, Saeima

Labdien, cienījamie klausītāji!

Mūsu skatījumā viennozīmīgi svarīgākais šīs Saeimas sēdes lēmums ir atbalsts Diasporas likumprojektam pirmajā lasījumā, kas tapis Saeimas Ārlietu komisijas paspārnē. No visiem latviešiem un Latvijas valstspiederīgajiem aptuveni 15% šobrīd dzīvo ārpus Latvijas. Mēs dzīvojam kustības laikmetā, cilvēkiem pārvietojoties pa pasauli jaunu iespēju, pieredzes un sapņu meklējumos. Tā ir šodienas realitāte un tā turpinās ietekmēt mūsu visu dzīvi arī turpmāk. Mūsdienu atvērtajā pasaulē aizbraukšana nebūt vairs nenozīmē klātbūtnes neesamību un saiknes zudumu. Latvieši ārzemēs nav atdalāmi no Latvijas un latviešu kopuma – mūsu diaspora ir un paliks daļa no Latvijas valsts un kultūras. Mūsdienu laikmetā zaudēt saikni ar cilvēkiem, neatkarīgi no tā, kur tie atrodas, var tikai būt  apzināts lēmums, nevis kāds neveiksmīgs gadījums neparedzētu apstākļu dēļ. Saikne tāpat vien nekur nepazūd. Un šodien mēs kā valsts izdarījām izvēli, pasakot, ka esam gatavi sniegt savu artavu, lai gan palīdzētu ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem uzturēt saikni ar dzimteni un lai arī paši veidotu un uzturētu dialogu ar mūsu tautiešiem ārvalstīs, apstiprinot, ka apzināmies pienākumu nodrošināt, ka diasporas kopienām tiek nodrošināt nepieciešamais atbalsts un pieeja visai vajadzīgajai informācijai neatkarīgi no tā, ko tie izvēlēsies darīt savā nākotnē.

Tāpēc Saeimā ir nonācis Diasporas likumprojekts – iniciatīva par kuras nepieciešamību esmu personīgi pārliecinājies kā diasporas pārstāvis un kuras vērtīgumu, šķiet, neapstrīdēs neviens. Darbam ar diasporu jānotiek sistēmiski un sistemātiski, lai nodrošinātu latviešu valodas un kultūras pieejamību ilgtermiņā. Ir jānovērš ikgadējais un apkaunojošais cīniņš par finansējumu latviešu valodas apguvei, kultūrizglītības pasākumiem diasporā un remigrācijas atbalsta pasākumiem. Tieši to arī ar šo jauno likumprojektu esam paveikuši – kopīgā darbā ar diasporas organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, ministrijām, Saeimas frakciju pārstāvjiem un citām komisijām – esam radījuši likumprojektu, kas vērsts uz tautiešu atbalstu ārvalstīs. Pieņemot šo likumu, būs iespējams īstenot pārredzamu un horizontālu politiku – apvienojot visus atbalsta plānus un programmas – reemigrācijas plānu, diasporas atbalsta politiku, ministriju atbalsta programmas – vienā visaptverošā likumā, kas nosaka valsts atbalstu diasporai nevis kā ik gadu lemjamu jautājumu, bet gan kā likumā noteiktu nepieciešamību un faktu. Tāpēc, ka ne tikai diasporai svarīga ir Latvija, bet arī Latvijai svarīga ir tās diaspora. Esmu patiesi gandarīts, ka Saeimas vairākums šodien pievienojās šai vīzijai un apstiprināja, ka arī viņiem mūsu tautieši, lai kur tie atrastos, ir svarīgi.

Un nu – pie citiem svarīgajiem jautājumiem, kas šodien skatīti Saeimas sēdē.

Šodien Saeimas vairākums ceturtdien nolēma neapstiprināt Edvardu Kušneru uz vēl vienu pilnvaru termiņu Latvijas Bankas padomes locekļa amatā.  Neraugoties uz faktu, ka viedokļi šajā jautājumā dalījās pat frakciju ietvaros, tomēr jānorāda, ka arī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vairākums iepriekš nolēma nerekomendēt parlamentam Kušnera kunga apstiprināšanu amatā, un ir jāapsver arī pēdējo gadu un, jo īpaši, pēdējo mēnešu norises Latvijas finanšu sektorā, kas liedz izrādīt Kušnera kungam pilnīgu uzticību palikšanai šajā nozīmīgajā amatā.

Galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus Sporta likumā, kas, izveidojot Latvijas Antidopinga biroju, paredz pilnveidot jomas regulējumu Latvijā un nodrošināt lielāku valsts antidopinga organizācijas autonomiju. Tā kā iepriekš WADA iepriekš konstatēja trūkumus Latvijas antidopinga sistēmā, norādot gan uz atbildīgās organizācijas nepietiekamu autonomiju, gan neatbilstoši zemu dopinga pārbaužu skaitu. Neatbilstība Pasaules antidopinga kodeksa prasībām varētu nākotnē apdraudēt Latvijas sportistu dalību augstākā līmeņa sacensībās, tostarp olimpiskajās spēlēs. Neatbilstības dēļ varētu arī tikt daļēji vai pilnībā apturēts starptautisks finansējums nacionālajai olimpiskajai organizācijai un aizliegums rīkot lielus sporta pasākumus. Tāpēc taps Latvijas Antidopinga birojs, reorganizējot Valsts sporta medicīnas centru, un kā tiešās pārvaldes iestāde tas būs veselības ministra pārraudzībā. Antidopinga sistēmas pilnveidošanai šogad valsts budžetā jau piešķirti papildu līdzekļi, kas ļaus veikt vairāk dopinga kontroļu. Par valsts budžeta līdzekļiem veikto pārbaužu skaitu paredzēts palielināt līdz 1000 analīzēm. Jaunā Latvijas Antidopinga biroja atbildība būs antidopinga konvenciju noteikumu īstenošana un nacionālo antidopinga noteikumu ieviešana. Likumprojekts paredz, ka nacionālie antidopinga noteikumi līdz 2019.gada 30.jūnijam jāizstrādā Ministru kabinetam.

Par finanšu tirgiem – grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā izstrādāti, lai pārņemtu un ieviestu prasības, kuras izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem. Izvērtējot līdzšinējo finanšu tirgus uzraudzības praksi, faktiski notiekošās un daļēji ar normatīvajiem aktiem neregulētās tirdzniecības darbības un kopējo finanšu tirgus pārredzamības trūkumu, secinot, ka līdzšinējais normatīvais regulējums nav pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu finanšu tirgu stabilitāti un to darbības pārredzamību, tika pieņemta direktīva ar mērķis ir padarīt Eiropas Savienības finanšu tirgu stabilāku un pārredzamāku, nodrošināt ieguldītāju aizsardzību un samazināt sistēmiskos riskus, kā arī nodrošināt finanšu tirgu efektivitāti un samazināt to dalībnieku izmaksas.

Un noslēgumā – par svētkiem un brīvdienām.

Šodien atbalstījām grozījumus likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamajām dienām”, kas kas paredz noteikt 11.novembri – Lāčplēša dienu – par oficiālu svētku dienu, kas iedzīvotājiem būs brīvdiena. 2019.gadā tiks atzīmēta 100.gadadiena kopš 1919.gada 11.novembra, kad Latvijas valsts armija guva uzvaru pār Bermonta karaspēku un būtu tikai cienīgi, ja saviem brīvības cīnītājiem veltīto dienu mēs atzītu par oficiālu svētku dienu un nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem patiesi pieminēt tos, kuri izcīnīja mums mūsu valsti.

Paldies!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.