logo

Droši uz vēlēšanām

21.05.2013 Bruno Libauers

Bruno Libauers PV2013NA VL-TB/LNNK Jūrmalas nodaļa bez satraukuma dodas uz pašvaldības vēlēšanām. Darbs notiek intensīvs un pozitīvi mērķtiecīgs. Galvenā uzmanība pievērsta Jūrmalas domē eventuāli darāmo darbu apjomam: primāri – iedzīvotāju labklājības uzlabošanas faktoru realizācijas mehānismu plānošana. Jā, mēs esam pārliecināti par panākumu vēlēšanās un pirmsvēlēšanu pašslavināšanās jūklī esam latviski toleranti neuzbāzīgi. Tādēļ neesam izvērsuši „lokomatīvju” agresīvu reklamēšanos un savu portretu, uzvārdu spēļu, līdzjūtības kampaņas un citu PR triku apdullinošu uzmācību vēlētājiem. To lai dara nepārliecinātie par savām iespējām vai darbu pašvaldībā uzskatošie par savu „biznesa plānu”.

Kur tad pamatojas mūsu pārliecība?

Pirmkārt, mūsu mērķis ir palicis nemainīgs – patriotisms pret mūsu valsti un pilsētu, kas bāzēts latviskās vērtībās un vēsturiskajā atmiņā. Uz šiem pamatiem jābūvē darbs pašvaldībā. Ir jāattīsta cilvēku pašiniciatīva (latviskais čaklums). Jāveicina uzņēmējdarbība, kas palielinās darbavietu skaitu, līdz ar to paaugstinās iedzīvotāju labklājību, pārtrauks dzimtas īpašumu atsavināšanu materiāli spiedīgu apstākļu dēļ un ekonomisko migrāciju; otrs lielais virziens – atbalsta palielināšana ģimenēm ar bērniem, atalgojuma palielināšana mazapmaksātajās pozīcijās bērnu iestāžu darbiniekiem; bibliotekāriem; policistiem. Trešais virziens – integrēt cittautiešus latviskā Jūrmalā, veicinot apzinātu (nepiespiestu) vēlēšanos iekļauties pamatnācijas kultūrvidē.

Otrkārt, mūsu biedru sastāvā, kas papildinās gan kvalitatīvi, gan kļūst arvien jauneklīgāks. Ar prieku var vērot, ka gandrīz katrā pilnsapulcē uzņemam jaunus biedrus vai iepazīstam atbalstītājus. Nodaļā dominē pozitīva gaisotne, lai arī reizēm rodas domstarpības. Pēdējās domu apmaiņas bija par pievienošanos eirozonai. Neskatoties uz nostalģiski jutīgo attieksmi pret latu, kas gruzdēja visos, tomēr vienojāmies par pragmatisku nepieciešamību pievienoties eirozonai. Un pareizi darījām. Pavērojiet, kas tagad ir lielākie cīnītāji par latu un par ko viņi ir iepriekš cīnījušies! Te gribu atcerēties Fr.Trasuna tālredzīgos vārdus 1917. gadā runājot par nepieciešamību Latgalei būt kopā ar Latviju: – Labāk kopā ar kultūru uz Rietumiem, nekā ar barbarismu uz Austrumiem!-.

Treškārt, ir jūtama arvien noteiktāka iedzīvotāju apzināšanās savas nacionālas valsts piederībai, paplašinās to skaits, kas arvien vairāk mūs saprot un atbalsta. Iepriecina fakts, ka tie nav vienīgi etniskie latvieši, bet arī citu tautu pārstāvji. Īpaši izprotoši par nacionālas valsts būtību, atbildīga patriotisma nepieciešamību, iepretim līdzšinējam iebraucēju nihilismam, ir tajos, kas Latvijā dzīvesvietu atraduši pēc neatkarības atjaunošanas. Tas iepriecina. Arvien mazskaitliskāks paliek NA zākātāju pulciņš, vairāk nostiprinās pārliecība, ka tie, kas mūs saukājuši par „margināļiem”, paši tautas acīs drīz būs margināli kosmopolīti. Diemžēl ir vēl tādi, kas nicina šo valsti un tās vērtības. Pret tādiem tad reizēm esam arī visai asi. Bet, vai drīkst citādāk?

Ceturtkārt, mūsu apvienība ir pārstāvēta valsts un ES visaugstākajos līmeņos. Šis apstāklis ir ļoti nozīmīgs jūrmalniekiem, vēlot pilsētas domi. Tas veicinās veiksmīgāku pašvaldības un valsts varas mijiedarbību iedzīvotāju labā gan likumdošanas pilnveidošanā, gan saimniecisko uzdevumu risināšanā. Der atcerēties, ka Eiropas Parlamenta deputāts, viens no spēcīgākajiem Latvijas ekonomistiem un politiķiem Roberts Zīle, ir mūsu apvienības Jūrmalas nodaļas biedrs. Domāju, neatklāšu lielu noslēpumu, ja pateikšu, ka Roberts Zīle ar darba grupu patlaban strādā pie ekonomikas programmas, kas Latvijas tautsaimniecību izkustinās no iespējama sastinguma. Šajā programmā, kuras izstrādāšanā aktīvi piedalās arī mūsu nodaļas līdzpriekšsēdētāja, bez daudzām pozitīvām iestrādēm, paredzēti jūrmalniekus iepriecinoši punkti NĪN politikā. Šeit gribētu arī paskaidrot NA rīcību, ko mūsu nedraugi jau saukā par valdības šūpošanu šauri egoistiskās interesēs. NA ir nopietni nobažījusies par šo pašu „nedraugu” slēptajām darbībām, kas var palielināt Latvijas nevēlamu atkarību enerģētikas un dzelzceļa jautājumos. Tur nav nekas no egoistiskām interesēm, bet valsts neatkarības interesēs.

Piektkārt, mūsu programma ir atbildīgi sastādīta, kuras mērķis ir iedzīvotāju labklājība un harmoniski pareiza Jūrmalas attīstība, ievērojot vēsturisko mantojumu un dabas sniegtās priekšrocības. Apzināto vajadzību un paredzēto darbu apjoms ir trīs reizes lielāks, kā CVK noteiktajā 4000 zīmju ierobežotajā programmā, kas pieejama vēlētājiem. Galvenie uzdevumi domes darbā: saimniecisko darbību caurskatāmības un pamatotības nodrošināšana. Iedzīvotāju aizsargāšana pret nepamatotiem tarifu paaugstinājumiem. Labvēlības statusa pārcelšana no atsevišķiem attīstītājiem uz kūrortiestāžu un infrastruktūras attīstītājiem. Uzņēmējdarbības un darba ņēmēju atkarības samazināšana no klimatiskās sezonalitātes, ko veicinās tūrisma mijiedarbība ar paplašinātāku kultūras un sporta pasākumu piedāvājumu, kas pieprasa profesionāli augstvērtīgu, spējīgu specifiski šaurākā spektrā konkurēt ar metropoli, māksliniecisko un sporta vienību izveidošanu un nodrošināšanu. Attīstīsim plašu piedāvājumu bērnu, skolnieku, tālāk pilnveidošanās interešu kopu un veco ļaužu eventuālo nepieciešamību atbalstam. Labo ieceru ir ļoti daudz. Atliek vienīgi saņemt iedzīvotāju pretimnākšanu, lai tās īstenotu.

Sestkārt, mūsu pašvaldības deputātu kandidātu saraksts apliecina iniciatīvas spējīgu, atbildīgu komandu. Tajā iekļautas labam pašvaldības darba nodrošinājumam atbilstošas personības – pieredzējuši politiķi un saimnieciskie darbinieki, uzņēmēji, darba ņēmēji, ekonomisti, juristi, kultūras un sporta darba organizatori, lietišķās un daiļo mākslu speciālisti. Viss, kas nepieciešams dinamiskam, uz līdzpilsoņu labklājības veicināšanu vērstam darbam. Ja mūsu kandidāti simtprocentīgi tiktu ievēlēti Jūrmalas domē, esmu pārliecināts, jūrmalnieki būtu ieguvuši labāko pašvaldību, kādu pieredzējuši pēckara gados. Bez tam, tiek pilnveidots ievēlēto deputātu atskaitīšanās mehānisms NA Jūrmalas nodaļas valdei un pilnsapulcei. Mūsu deputātu dzīve nebūs salda zvilnēšana bezdarbībā.

Kā redzams, NA-VL/TB/LNNK Jūrmalas nodaļa ir sagatavojusies nopietnam darbam Jūrmalas domē, lai Latvija nekļūtu par Krievijas protektorātu ES, lai Jūrmala nepārvērstos par Maskavas pievārti, lai neslietos kontrastējoši gigantomāniskas vai neiederīgi atbaidošas celtnes, lai tiktu saglabāta ekskluzīvā Jūrmalas noskaņa, lai kļūtu par eiropeisku kūrortpilsētu, lai uzturēšanās Jūrmalā būtu vienlīdz patīkama kā iedzīvotājiem tā arī viesiem.

Darbs, kura princips ir – SAVAI VALSTIJ, SAVAI PILSĒTAI, SAVAI TAUTAI, ir neatgriezeniski vērsts uz panākumu.

Bruno Libauers
NA VL -TB/LNNK Jūrmalas nodaļas biedrs

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.