logo

EDSO un UNESCO augsti novērtē Latvijas sabiedrisko mediju pārvaldības reformas priekšlikumu

03.08.2016 Dace Vizule Valdībā

Atsaucoties Kultūras ministrijas (KM) aicinājumam, savus atzinumus par KM izstrādāto sabiedrisko mediju pārvaldības konceptuālo priekšlikumu ir sniedzis Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) pārstāves mediju brīvības jomā birojs un Apvienoto nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UENSCO) vārda brīvības un mediju attīstības direktorāts. Abas organizācijas ir augstu novērtējušas KM priekšlikumu kā atbilstošu labākajiem starptautiskajiem sabiedrisko mediju pārvaldības standartiem.

EDSO jo īpaši novērtē Latvijas priekšlikumā ietvertos centienus nostiprināt sabiedrisko mediju redakcionālo neatkarību un procesu caurskatāmību. Priekšlikums liecina, ka tā autori spējuši rast līdzsvaru starp nacionālo interešu veicināšanas uzdevumiem, neizraisot vārda brīvības ierobežojumus vai risku, ka šie uzdevumi varētu tikt izmantoti diskriminējošā veidā pret pretēju viedokļu paudējiem.

UNESO norāda, ka priekšlikums ieskicē visaptverošu pārvaldības sistēmu, kas nodrošina kompetenču līdzsvaru starp dažādajām procesā iesaistītajām pusēm un veicina sabiedrības līdzdalības iespējas. UNESCO arī īpaši aicina izvērst sabiedrisko mediju pienākumus medijpratības veicināšanā sabiedrībā.

Abas organizācijas iesaka precizēt atsevišķu pārvaldības sistēmas institūciju kompetenču jomas. UNESCO īpaši uzsver, ka būtu jāprecizē jaunveidojamās sabiedrisko mediju redakcionālās padomes attiecības ar kapitālsabiedrības valdi. EDSO norāda, ka priekšlikumā iekļautā organizatoriskā sistēma varētu būt ar birokratizācijas riskiem, attiecīgi iesakot samazināt iesaistīto institūciju skaitu, jo īpaši konsultatīvo padomju nepieciešamību. Vienlaikus EDSO iesaka konkretizēt satura veidošanas procesa sistēmas priekšlikumu, paredzot konkrētus programmu veidus, lielāko sabiedrisko pasākumu atspoguļošanas pienākumu un tehnoloģiskās attīstības jautājumus.

Gan UNESCO, gan EDSO uzsver atbildīguma un sabiedrības līdzdalības nepieciešamību sabiedrisko raidorganizāciju pārvaldībā. UNESO īpaši pievēršas jaunveidojamā ombuda lomai, uzverot, ka ombuda mandātu būtu nepieciešams precizēt un ierobežot ar Ētikas kodeksa un Redakcionālo vadlīniju ievērošanas pārbaudi.

EDSO norāda, ka priekšlikums no vienas puses paredz aizliegumu Saeimas frakciju virzītajiem pārstāvjiem īstenot politiskas intereses. Attiecīgi EDSO ieskatā pareizi būtu noteikt, ka visi jaunveidojamās padomes locekļi ir ar vienādu balsu svaru (priekšlikums paredz Saeimas frakciju virzīto pārstāvju ierobežotas pilnvaras būtisku lēmumu pieņemšanā). Vienlaikus EDSO uzsver, ka politiķu pārstāvniecība sabiedrisko mediju pārvaldībā pati par sevi atbilst starptautiskiem standartiem, ja tiek nodrošinātas arī opozīcijas pārstāvniecības iespējas.

EDSO pievēršas arī kristīgo konfesiju pārstāvniecības jautājumam ar ieteikumu reliģiskajām organizācijām virzīt savu pārstāvi pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem paredzētajā izvirzīšanas kārtībā.

Gan EDSO, gan UNESCO īpaši norāda uz Latvijas specifisko mazākumtautību situāciju un apsveic Latvijas priekšlikumā paredzēto sabiedrisko mediju pienākumu nodrošināt mazākumtautību interešu un vajadzību pārstāvniecību sabiedrisko mediju saturā.

Detalizēta informācija par KM izstrādāto sabiedrisko mediju pārvaldības konceptuālo priekšlikumu http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=7946

Informāciju sagatavoja
Dace Vizule, Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.