logo

Einārs Cilinskis par depozīta sistēmas ieviešanu

04.10.2018

Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja

Depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā VARAM ministrija sagatavojusi un deputāti iesnieguši divus likumprojektus – grozījumus Iepakojuma likumā un grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā. Es aicinu abus nodot izskatīšanai atbildīgajai komisijai.

Grozījumu iepakojuma likumā mērķis ir ieviest obligātu vienotu depozīta sistēmu atkārtoti lietojamam un vienreiz lietojamam dzērienu iepakojumam.

Ietvertais normatīvais regulējums nosaka depozīta sistēmas ieviešanas un darbības pamatprincipus un paredz, ka valstī darbosies vienota dzērienu iepakojuma depozīta sistēma, ko piemēros depozīta sistēmas operators. Šo operatoru veidos dzērienu ražotāju un tirgotāju asociācijas.

Patērētājs, pērkot preci depozīta iepakojumā, samaksā preces cenu un depozīta maksu, kas tiek norādīta atsevišķi preces cenu zīmē. Depozīta iepakojuma pieņēmējs, saņemot depozīta iepakojumu no patērētāja, atmaksā viņam depozīta maksu vai izsniedz čeku, kurā ir norādīta attiecīgā summa. Depozīta iepakojumam nepiemēro tirdzniecības uzcenojumu.

Depozīta sistēma aptvers daļu no izlietotā iepakojuma apjoma, un papildinās valstī jau izveidoto dalītās atkritumu savākšanas sistēmu.

Plānots, ka PET (plastmasas) un stikla pudeles, kā arī skārda bundžas pret atlīdzību  atpakaļ varēs nodot, sākot ar 2020. gadu. Latvijas sabiedrībā pastāv augsts atbalsta līmenis PET pudeļu depozīta sistēmas ieviešanai: 2017. gada maijā veiktās aptaujas rezultāti parāda 82,2% atbalstu, bet 2015. gada maijā –79,7%.

Likumprojekts grozījumi dabas resursu nodokļa likumā paredz, ka:

1) nodokļa maksātājs, kas realizē noteiktos dzērienus depozīta iepakojumā, nodokli par šo iepakojumu nemaksā, ja ir noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā;

2) depozīta sistēmas operatoram jābūt noslēgtam līgumam ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi (Valsts vides dienestu) par depozīta sistēmas piemērošanu.

Depozīta sistēma jau ieviesta un sekmīgi darbojas gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan vairākās citās ES valstīs. Tāpēc depozīta sistēmas ieviešana Latvijā ļautu ražotājiem vienādi marķēt attiecīgo iepakojumu tirdzniecībai visās Baltijas valstīs. Depozīta sistēmas ieviešana būtu ne tikai būtisks solis virzienā uz aprites ekonomikas ieviešanu, bet arī ievērojami mazinās mežu, ceļmalu un arī apdzīvotu vietu piegružojumu ar tukšām pudelēm un bundžām. Mēs nevaram visu laiku tos tikai vākt lielajās talkās – šis būs kardināls risinājums.

 

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.