logo

Frakcijas viedoklis, noslēdzoties Saeimas pavasara sesijai

18.06.2015 Rihards Kols Saeimā

Foto: Saeimas kanceleja Foto: Saeimas kanceleja

Saeimas pavasara sesija bijusi ļoti aktīva un arī šodien, pavasara sesijas noslēguma sēdē, tika pieņemti vairāki nozīmīgi lēmumi. Vēlos izcelt dažus no tiem.

Šodien galīgajā lasījumā tika apstiprināti grozījumi likumā “Par valsts pensijām”, kas paredz izmaiņas invaliditātes pensijas pārrēķinā strādājošiem invaliditātes pensijas saņēmējiem – pensijas tiks pārrēķinātas no nākamā gada.

Ar mērķi samērot valsts fiskālos mērķus un sabiedrības veselības intereses, NA šodien pauda atbalstu grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”. Likumprojekts paredz palielināt akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem. Šīs izmaiņas sniegs gan vērā ņemamu pienesumu valsts budžetam, un papildus līdzekļi tiks novirzīti skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai. Ceram, ka šī iniciatīva arī palīdzēs padarīt alkoholiskos dzērienus nepieejamākus tieši jauniešiem, kā arī samazināt alkoholisko dzērienu patēriņu un ierobežot alkoholisma problēmu izplatību valstī.

Ņemot vērā ES un ASV brīvas tirdzniecības līguma slēgšanas rezultātā radušās bažas sabiedrībā par iespējamo palielināto ĢMO izplatību Latvijā, šodien pēdējā lasījumā Saeimā tika pieņemti grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā. Likums paredz, ka Ministru kabinets ir tiesīgs ierobežot vai aizliegt Latvijā audzēt tos ģenētiski modificētos kultūraugus, kuru audzēšana ir atļauta Eiropas Savienībā. Šie likuma grozījumi ir milzīgs solis sabiedrības interešu nodrošināšanas virzienā. Arī NA interesēs ir brīvi un ērti pieejama bioloģiski un ekoloģiski audzēta pārtika visai Latvijas sabiedrībai un šis likums palīdzēs to nodrošināt.

Šodien pēdējā lasījumā tika skatīti un apstiprināti arī grozījumi Brīvprātīgā darba likumā. Šī likuma izveide un pilnveidošana nepieciešama, lai nodrošinātu tiesisku regulējumu brīvprātīgajam darbam, piešķirot tiesības brīvprātīgo darbu organizēt biedrībām un nodibinājumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī politiskajām partijām un to apvienībām. Ar šo regulējumu vēlamies vēl vairāk iedrošināt sabiedrību iesaistīties brīvprātīgā darba kustībā, īpaši aicināti iesaistīties ir tieši jaunieši. NA atbalsta jauniešu iesaisti tādās organizācijās un brīvprātīgajā darbā, kas paplašina redzesloku, sniedz jaunu pieredzi un attīsta dažādas prasmes – ņemot vērā, ka jauniešu bezdarbs ir problēma ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, brīvprātīgā darba pieejamība un pieredze var darboties kā efektīvs atbalsta mehānisms no valsts puses.

Gan valsts, gan privātā sektora institūcijām būtu jāsniedz iespējas skolēniem vasaras brīvlaikā un ārpus mācību laika gūt darba pieredzi, līdz ar to palielinot viņu izredzes šodienas un nākotnes darba tirgū. Papildus, iesaiste dažādu pilsonisko sabiedrību aktivitātēs un brīvprātīgajā darbā arī veicina jauniešu informētību un iesaisti politiskajās un sabiedriskajās norisēs. Gan vēl šogad, gan arī tuvākajos gados brīvprātīgais darbs ir bijis un būs pieejams īpaši nozīmīgos notikumos Latvijā un Eiropa – gan Eiropas prezidentūras, gan Dziesmu un deju svētku, gan arī Latvijas simtgades pasākumos pēc pāris gadiem.

Šodien vēlos īpašu uzmanību pievērst arī pēdējās nedēļas laikā aizvadītajām atceres dienām. 14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā – pieminējām un atcerējāmies vairāk nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju deportācijas 1941. gadā. Šo mūsu vēstures šausminošo lapaspusi nedrīkstam aizmirst nekad, un ir būtiski turpināt skaidrot šos notikumus Latvijas vēsturē gan kolēģiem Eiropas Savienībā, gan mūsu stratēģiskajiem partneriem ārvalstīs, gan sabiedrībai – kā jauniešiem, tā senioriem – tepat Latvijā. Jāsaprot, ka mūsu vēsture 20. gadsimtā, līdzīgi citu Eiropas valstu liktenim, ir sarežģīta un to nenogurstoši jāturpina skaidrot un šķetināt gan valsts, gan starptautiskajā līmenī. Šajā nedēļā pieminējām arī citu Latvijas vēsturē izšķirīgu notikumu. Vakar visā Latvijā karogi tika pacelti sēru noformējumā, tā pieminot 1940. gada 17. jūniju, kad, valsts robežu šķērsojot Sarkanās armijas karaspēkam, Padomju Savienība okupēja Latviju un nākošo 50 gadu garumā Latvija bija svešas varas pakļautībā. Mums jāapzinās šo gadu atstātās sekas uz Latviju, vienlaikus apzinoties arī latviešu tautas spēku un izturību. Mums jāturpina darbs pie okupācijas seku apzināšanas un novēršanas – šis jautājums, vēl 25 gadus pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas, joprojām ir neatrisināts un sāpīgs.

Kopumā uzskatu, ka šīs Saeimas pavasara sesijā esam paveikuši ļoti daudz – intensīvi strādājuši Eiropas Prezidentūras ietvaros un, pieņēmuši 40 likumprojektus, neskaitot vēl šajā Saeimas sēdē pieņemtos. Tāpat vēlos atgādināt, ka, lai gan Saeima dodas vasaras pārtraukumā, jau ir ieplānotas  ārkārtas sēdes, kuros lemsim par valstij un sabiedrībai būtiskiem jautājumiem.

Noslēgumā vēl tikai vēlētos apsveikt gan Saeimas deputātus, gan visus Latvijas iedzīvotājus Līgo svētkos! Novēlu skaistus un saulainus Vasaras saulgriežu svētkus!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.