logo

Frakcijas viedoklis, sākoties rudens sesijai

04.09.2015 Rihards Kols

Foto: Saeimas kanceleja Foto: Saeimas kanceleja

Šodien, pirmās rudens sesijas sēdes izskaņā, vēlamies apsveikt visus, kas nupat, 1. septembrī, uzsākuši vai atsākuši mācības. Arī Saeimai septembris ir “jaunā gada” sākums – pēc vasaras, kas bija piepildīta ar visnotaļ aktīvu darbību, atgriežamies pie jau neatliekamu darbu pildīšanas. Izšķiršu dažus no Nacionālajai apvienībai būtiskākajiem jautājumiem, ko Saeima skatīja šodien.

Šodienas balsojumā “Par uzdevumu Ministru kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem”, Nacionālā apvienība no balsojuma atturējās. Kopš 8. jūlija, kad vairāki NA pārstāvētie deputāti pievienoja savus parakstus šim lēmuma projektam, Ministru kabineta un Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas komunikācija šajā jautājumā ir būtiski mainījusies. Pēc NA iniciatīvas tika organizēta tikšanās ar Ministru prezidenti, kurā gan piedalīties, gan vērot interneta tiešraidē bija iespēja jebkuram sabiedrības loceklim, kuram šī tēma šķiet uzmanības vērta. Apkopojot ne tikai NA, bet arī vairākus simtus sabiedrības iesūtīto jautājumu, tikšanās laikā Ministru prezidente sniedza atbildes uz teju 50 dažādiem jautājumiem.

Būtiski gan atzīmēt, ka ne visas atbildes bijušas pilnvērtīgas un pamatotas – diemžēl atbildēs nesadzirdējām to, vai ir izvērtēti visi riski, kas saistīti ar bēgļu uzņemšanu Latvijā, kā arī to, vai tikusi kvalitatīvi izvērtēta Latvijas institūciju kapacitāte izskatīt un izvērtēt lielu skaitu patvēruma meklētāju pieteikumu. Taču jāuzsver, ka šī Ministru prezidentes iniciatīva un iesaiste ir apsveicama, un mēs aicinām turpināt īstenot šo labo praksi un iesaistīties diskusijā ar sabiedrību arī turpmāk visa šī procesa ietvaros. Nacionālā apvienība šodienas balsojumā atturējās, novērtējot Ministru prezidentes iesaistīšanos diskusijās, kā arī, izvērtējot esošo situāciju, izvēloties pārorientēties no ziņojumu uzklausīšanas un teorētiskas pārspriešanas uz reālu darbību veikšanu un risinājumu meklēšanu problēmas cēloņiem.

Migrācijas krīzes kontekstā NA ir izstrādājusi priekšlikumu grozījumiem “Patvēruma likums”. Priekšlikums tiek izstrādāti, lai ietvertu likumā regulas, ka par šodienas aktuālo jautājumu – patvēruma meklētāju pārvietošanu uz Latviju – nākotnē būtu jālemj Saeimai, augstākajai valsts lēmējinstitūcijai. Šī iniciatīva darbotos kā sava veida aizsargmehānisms radītajam precedentam un par potenciāli atkārtotu patvēruma meklētāju uzņemšanu ļautu lemt Saeimai, kura tiešā veidā pārstāv sabiedrības intereses.

Šīs dienas sēdē Saeima lēma arī par MK izstrādā likumprojekta ‘’Nemateriālā kultūras mantojuma likums’’ nodošanu turpmākai izskatīšanai atbildīgajām komisijām.

Kultūrvērtības – materiālās un nemateriālās – ir fundamentāls nāciju veidojošs faktors; kultūra veido sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Tāpēc, mūsuprāt, “Nemateriālā kultūras mantojuma likums” ir tik būtisks – lai nodrošinātu mūsu sabiedrības, kultūras un tradīciju unikalitāti un ilgtspēju, nepieciešams nostiprināt sabiedrības, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu atbildību nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un ilgtspējā. Daudzas no vērtībām un tradīcijām, kas vēsturiski veidojušās Latvijā, ir unikālas un nav sastopamas nekur citur pasaulē, un ir pelnījušas savu vietu starptautiskajos UNESCO mantojuma sarakstos.

Nenoliedzami aktuāls jautājums gan jau šodien, gan arī tuvākajā laikā būs nākamā gada nacionālais budžets. Nacionālā apvienība turpinās aizstāvēt savas izvirzītās prioritātes – atbalsts ģimenēm, kultūras nozares aizsardzība, apzinoties, ka tās kvalitatīvai pastāvēšanai katastrofāli trūks finansējuma, vides aizsardzība un reģionālā attīstība, kā arī tieslietu sistēmas drošības uzlabošana.

Kopumā uzskatu, ka šīs Saeimas rudens sesija būs intensīva darba un daudzu, gana smagu jautājumu un lēmumu pilna. Pēc darbīgās vasaras, kas bija pildīta ar vairākām ārkārtas sēdēm, apsveicu visus kolēģus Saeimā ar rudens sesijas sākšanos un novēlu apzinīgu, atbildības pilnu darba cēlienu.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.