logo

Gaida Bērziņa vadītās Saeimas juridiskās komisijas veikums pavasara sesijā

17.06.2016 Saeimā

Gaidis Bērziņš. Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Administrācija.

NA līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš uzskata par pienākumu atskaitīties Latvijas iedzīvotājiem par viņa vadītās Saeimas juridiskās komisijas paveikto.

Saeimas juridiskās komisijas pavasara sesijas (2016.gada 29.marts – 20.jūnijs) darba rezultāti apkopoti par veikumu no 24 komisijas sēdēm, kurās diskutēts un lemts par likumprojektiem un lēmumprojektiem.

Juridiskā komisija ir izveidojusi divas apakškomisijas – Tiesu politikas apakškomisiju un Krimināltiesību politikas apakškomisiju, kas regulāri sanāk katru nedēļu un detalizēti izskata apjomīgus likumprojektus, tādus kā “Grozījumi Civilprocesa likumā”, “Grozījumi “Likumā par tiesu varu””, “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”, “Grozījumi Krimināllikumā”, “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” un tml.

Tāpat Juridiskā komisija izveidojusi darba grupu darbam ar grozījumiem Saeimas kārtības rullī. Savukārt Juridiskās komisijas darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai, kas izveidota 2015. gada februārī, kopumā ir sanākusi uz 7 sēdēm, pavasara sesijā – uz 1 sēdi.

Svarīgākie likumprojekti pavasara sesijā:

 1. Pieņemts likums “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” par Saeimas deputātu administratīvās imunitātes atcelšanu.
 1. Pieņemts likums “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” arī saistībā ar Saeimas deputātu administratīvās imunitātes atcelšanu.
 1. Pieņemti grozījumi Krimināllikumā. Ar šiem grozījumiem tika pilnveidotas Krimināllikuma X nodaļas ‘’Noziegumi pret valsti’’ normas. Grozījumi paredz ar krimināltiesiskiem līdzekļiem savlaicīgi reaģēt uz iespējamo apdraudējumu, kas vērsts pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību un demokrātisko valsts iekārtu.
 1. Juridiskā komisija šajā sesijā ir izskatījusi 6 likumprojektus par piespiedu atsavināšanu, no kuriem viens Saeimas sēdē tika noraidīts.
 1. Pieņemti grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā, kuros reglamentēts jautājums par ķīlas tiesību, kas nostiprināta uz atsavināmo nekustamo īpašumu, kā arī par nekustamā īpašuma īpašnieka un ķīlas devēja iespēju vienoties par naudas sadali.
  Juridiskā komisija piespiedu atsavināšanas sabiedrības vajadzībām likumu sakarā ir veikusi saraksti ar atbildīgajām institūcijām un ministrijām par nekustamo īpašumu vērtēšanas praksi.
 1. Pieņemts likums “Grozījumi Civilprocesa likumā”. Likuma grozījumi vērsti uz civillietu izskatīšanas termiņu samazināšanu kasācijas instancē, lai turpmāk nodrošinātu, ka Augstākās tiesas Civillietu departamenta resursi primāri tiek novirzīti principiālu un visai tiesību sistēmai un tautsaimniecībai nozīmīgu tiesību jautājumu izskatīšanai, kā arī augstākajai tiesu instancei raksturīgu uzdevumu veikšanai – vienotas tiesu prakses nodrošināšanai.
 1. Pieņemts likums “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”. Likums tika izstrādāts pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas, lai pirms jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās būtu iespēja pārskatīt un izstrādāt priekšlikumus izmaiņām nekustamā īpašuma nodoklī, novēršot strauju nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu, īpaši mājokļiem, ko pie nemainīgām nekustamā īpašuma nodokļa likmēm, rada nekustamā īpašuma nodokļa bāzes – kadastrālās vērtības – pieaugums. Likums paredz, ka 2016.gadā spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze ir piemērojama arī 2017.gada kadastrālo vērtību aprēķinam un kadastrālo vērtību bāzi 2018.-2019.gadam izstrādās atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū, kāda tā bija uz 2015.gada 1.jūliju.
 1. Pieņemti grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”.
  Grozījumi papildināja sarakstu, kurā iekļautas narkotiskās un psihotropās vielas ar jaunām kaitīgām vielām. Šiem grozījumiem ir pozitīva ietekme uz sabiedrības veselību, ar tiem tiek aizstāvētas sabiedrības intereses kopumā, kavējot narkotisko un psihotropo vielu piedāvājumu un pieprasījuma pieaugumu Latvijā.
 1. Šajā sesijā Juridiskā komisija izskatīja un atbalstīja pirmajam lasījumam likumprojektu “Grozījumi Administratīvā procesa likumā”, kas paredz plašus grozījumus, tajā skaitā noteiks valsts nodrošināto juridisko palīdzību arī administratīvajā procesā.
 1. Pirms pirmā lasījuma izskatīts un atbalstīts likumprojekts Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums”. Likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonai Latvijas Republikas Satversmē garantētās tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par tiesībaizsardzības iestāžu prettiesiskas vai nepamatotas rīcības dēļ nodarīto kaitējumu.
 1. Atbalstīta likumprojekta “Grozījumi Šķīrējtiesu likumā” virzīšana izskatīšanai Saeimā. Likuma grozījumi paredz šķīrējtiesām palielināt Uzņēmumu reģistrā iesniedzamo ziņu apjomu, lai uzlabotu pastāvīgo šķīrējtiesu sasniedzamību un efektivizētu pastāvīgo šķīrējtiesu darbības kontroli.
 1. Ņemot par pamatu Ārvalstu investoru padomes Latvijā un profesionālo pakalpojumu uzņēmuma Deloitte veikto pētījumu par maksātnespējas procesa problēmām Latvijā, likumprojektam “Grozījumi Maksātnespējas likumā” tika veltītas četras Tiesu politikas apakškomisijas sēdes un viena Juridiskās komisijas sēde, kas rezultējās ar priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu otrajam lasījumam.
 1. Krimināltiesību politikas apakškomisija ir izskatījusi visus 119 iesniegtos priekšlikumus likumprojekta “Administratīvo pārkāpumu procesa likums” otrajam lasījumam un vienbalsīgi atbalstījusi likumprojekta izskatīšanu Juridiskajā komisijā.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.