logo

Gaidis Bērziņš: Krievijas maigā vara pārtapusi agresijā (1)

10.04.2014 Gaidis Bērziņš Latvijā

Gaidis Bērziņš

Jau izsenis zināma taktika – lai gūtu uzvaru pār pretinieku, jāsāk kultivēt naids un nesaskaņas tā iekšienē.

Tieši tāpat kā cilvēka organismā, ja tu esi norūdījies un ar labu imūnsistēmu, vīruss klāt netiks. Bet atliek iekšēji justies vārgam vai nedrošam, tad vīrusi pielīp kā pie magnēta. Ja organismu grauj gan no ārienes, gan iekšienes, izdzīvošana ir apdraudēta.

Krievijas agresija Krimā un Ukrainā kopumā ir nopietni saspīlējusi starptautisko situāciju un rada potenciālu apdraudējumu Latvijas nacionālai drošībai. No dažādiem medijiem izskan apgalvojumi, ka Krievija nevēlas atrisināt konfliktu mierīgā veidā, turklāt tās plānos ir paplašināt savas robežas, atjaunojot kādreizējās PSRS robežlīnijas.

Tikko notikusī kārtējā provokācija Harkovā un līdzīgi notikumi Doņeckā un Luganskā ir apliecinājums scenārijam destabilizēt situāciju Ukrainas austrumos.

Kopš 2004.gada 1.maija Latvija ir pilntiesīga Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts. Eiropas Savienībai ir īpaša atbildība nodrošināt Eiropā mieru un stabilitāti. Tātad uz Latviju tas attiecas jau 10 gadus.

Nacionālās apvienība (NA), atbilstoši starptautiskām tiesībām un praksei nacionālās drošības apdraudējuma situācijā, ir lūgusi valdību un Saeimu veikt ārkārtas leģitīmus pasākumus:

  •  ierobežot prokremlisko kara propagandu Latvijas mediju telpā;
  • apturēt uzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas Federācijas pilsoņiem;
  • uzlabot zemessardzes aizsardzības spējas un kāpināt zemessardzes lomu iekšējās drošības stiprināšanā;
  • Latvijas valdību spert visus iespējamos soļus, lai nodrošinātu NATO spēku pastāvīgu klātbūtni Latvijas teritorijā;
  • nodrošināt maksimālu caurredzamību ārvalstu finansējumu plūsmai nevalstiskajām organizācijām.

Pirmie apņēmīgie soļi tiek sperti un no 07.04.2014. stājas spēkā aizliegums Latvijā retranslēt televīzijas kanālu «Rossija RTR», kas savos raidījumos aicināja uz karu vai militāra konflikta izraisīšanu, kurinot naidu etniskās un valstspiederības dēļ. Drošības policija norādījusi, ka TV kanāla «Rossija RTR» atspoguļotie notikumi tiek interpretēti atbilstoši Krievijas ārpolitikas pamatnostādnēm, attaisnojot pret suverēnu valsti vērstu militāru agresiju. Ziņu sižetos dominē viedoklis, ka pretēji starptautisko tiesību normām Krievijas prezidentam ir visas tiesības ievest Ukrainā karaspēku, lai aizsargātu krievvalodīgos iedzīvotājus. Šāds telekanāla retranslācijas aizliegums ir nepārprotami uzskatāms par pirmo soli prokremliskās kara propagandas ierobežošanā.

Ļoti pozitīvi vērtējams panāktais koalīcijas biedru konceptuāls atbalsts NA  priekšlikumiem dot valdībai tiesības uz laiku apturēt termiņuzturēšanās atļauju piešķiršanu trešo valstu pilsoņiem. Aicinu rūpīgi izsvērt tālāku atbalstu arī Ārlietu un Iekšlietu ministrijām, lai šis jautājums pēc iespējas ātrāk tiktu virzīts uz Ministru kabinetu un pēc tam arī lemšanai Saeimā.

Saistībā ar notikumiem Ukrainā un Latvijas pierobežā ir būtiski pieaugusi iedzīvotāju vēlme sākt dienestu Zemessardzē un Jaunsardzē. Valdība ir reaģējusi operatīvi un ir atbalstījusi 780 250 eiro piešķiršanu Zemessardzei un Rekrutēšanas un Jaunsardzes centram. Palielinoties zemessargu skaitam un to aktivitātei, tiks paaugstinātas gan Zemessardzes, gan kopējās NBS spējas nodrošināt valsts aizsardzību.

Sekojot Krievijas agresīvai rīcībai, tiek plānots katrā no Baltijas valstīm un arī Polijā izvietot pastiprinātus NATO aizsardzības elementus.

Nesen notikušajā sanāksmē Rīgā NATO Parlamentārā asambleja (PA) nolēmusi pārtraukt dialogu ar Krieviju un izslēgt to no savām rindām.

Tajā pat laikā – tieši šajās dienās mūsu Latvijas skolās tiek atklāta PSRS okupāciju attaisnojošu materiālu izplatīšana, interneta vietnēs tiek popularizēti materiāli, kuros pausta nepatiesa informācija par Latvijai nozīmīgiem vēstures faktiem. Paužu sašutumu un nosodījumu izglītības iestāžu amatpersonām par šādas rīcības iespējamību un aicina nepieļaut šādas provokācijas! Ir ļoti svarīgi mūsu jaunajai paaudzei zināt patiesus savas valsts un tautas vēstures faktus!

Un vienlaikus – ANO Cilvēktiesību komiteja nāk klajā ar ziņojumu, kurā nosoda Latviju par krievvalodīgo diskrimināciju. ANO rekomendē veikt izmaiņas Latvijas valsts valodas likumos, lai tie neierobežotu darba iespējas krieviski runājošajiem. Šajā ziņojumā pausto steigšus izmanto krievvalodīgo aizstāvji Latvijā, jau kārtējo reizi radot etnisko spriedzi. Ārlietu ministrijas augsta ranga amatpersona, piedaloties diskusijā ar ANO Cilvēktiesību komiteju, nepietiekamā līmenī iestājas par Latvijas interesēm.  Taču pateicoties Satversmes aizsardzības biroja informācijai, mēs uzzinām, ka ANO Cilvēktiesību komitejas publiskoto rekomendāciju tapšanā par Latvijas nepilsoņiem iesaistītā organizācija “Latvijas Cilvēktiesību komiteja” savas darbības nodrošināšanai vairakkārt ir saņēmusi finansējumu no Krievijas institūcijām!

Mēs skaidri redzam šīs maigās varas darbības apmērus un spēku!

Kā NA līdzpriekšsēdētājs, kam rūp Latvijas liktenis, – vēlos uzsvērt, ka Latvijā ir viena valsts valoda, kā tas ir ierakstīts Satversmē. Mēs esam laipni pret jebkuru mazākumtautību pārstāvi un atvēlam viņiem brīvi kopt savu kultūru un tradīcijas savā dzimtajā valodā. Taču, lai piedalītos vēlēšanās, kā arī valsts un pašvaldību darbā, ir jābūt valsts pilsonim, savukārt pilsonim ir jāmāk sazināties latviski. Pilsonība ir garants saiknei ar valsti. Elementāri!

Viens no demokrātiskās iekārtas pastāvēšanas priekšnoteikumiem ir valsts institūciju stabila un efektīva darbība. Tāpēc ir nepieciešama visaptveroša un konsekventa valsts valodas lietošana atbilstošā līmenī šo institūciju darbā. Likumā noteikto pašvaldības funkciju pienācīga izpilde netiktu nodrošināta, ja deputāti pašvaldības domes darbā piedalītos tikai formāli, neprotot un nelietojot valsts valodu amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī un pakāpē.*

Bez latviešu valodas nebūs Latvijas. Tas ir cieņas pret valsti, kurā tu dzīvo priekšnoteikums. Un nevis diskriminācija, ar kuru necieņu un elementāru slinkumu iemācīties valsts valodu starptautiskā līmenī cenšas izplatīt kādreizējās PSRS atbalstītāji. Protams, tādējādi parādot savu attieksmi pret Latvijas valsti un Krievijas centieniem paplašināt tās robežas. Tas būtu jāizprot arī ANO Cilvēktiesību ekspertiem un jāvērtē situācija adekvāti gan vēstures, gan tagadnes un nākotnes kopainā.

Atkārtoti esmu spiests akcentēt:

Valsts valoda ir viens no Latvijas valsts pamatiem. Arī Satversmes tiesa ir atzinusi, ka jebkuru normatīvo regulējumu nevar vērtēt atrauti no Satversmes, kas latviešu valodai Latvijas Republikā piešķir konstitucionālu statusu. Bez tam jāņem vērā arī tas, ka, neraugoties uz valsts valodas nostiprinājumu Satversmē, vēsturiski izveidojušos apstākļu rezultātā latviešu valodas pietiekama lietošana valstī joprojām ir apdraudēta.

Nepieciešamība aizsargāt valsts valodu un nostiprināt tās lietošanu ir cieši saistīta ar Latvijas valsts demokrātisko iekārtu un valsts drošību. Ievērojot latviešu valodas kā valsts valodas nostiprinājumu Satversmē, kā arī to, ka globalizācijas apstākļos Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var tikt garantēta latviešu valodas un līdz ar to arī pamatnācijas pastāvēšana un attīstība, latviešu valodas kā valsts valodas lietošanas jomas sašaurinājums valsts teritorijā uzskatāms arī par valsts demokrātiskās iekārtas apdraudējumu.

Turklāt valsts ir atvēlējusi līdzekļus, lai Latvijai lojāli iedzīvotāji varētu apgūt latviešu valodu bez maksas. Tātad tikai atliek izrādīt vēlmi. Tā tas ir arī bērna pilsonības noteikšanā nepilsoņu ģimenē: tikai vienam no vecākiem jāpauž griba, lai bērns, kurš dzimis Latvijā, būtu tās pilsonis.

Kā NA līdzpriekšsēdētājs aicinu atbildīgi vērtēt samilzušo mūsu valsts pastāvēšanas apdraudējuma situāciju! Neļauties provokācijām un turēt „stingru mugurkaulu”, aizstāvot savas valsts – Latvijas intereses!

Gaidis Bērziņš,
Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs
Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs

*Satversmes tiesas 2013.gada 7.novembra sprieduma lietā Nr.2012-24-03 17.punkts.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

  • Uldis Veģis

    13.04.2014 12:32

    Es neredzu šeit ,Latvijā, nekādu Krievijas maigo varu.Es redzu un dzirdu tikai krievu imperiālisma-šovinisma propogandu un latviešu politologu un politiķu nespēju kaut ko iebilst pret šo propogandu.Latviešos kopš okupācijas laikiem ir iesakņojies dīvains politkorektums,kas viņiem traucē atklāti runāt. Latvijā ir pilni grāmatveikali ar krievu šovinistisko literatūru,kura dažos gadījumos ir pielīdzināma Hitlera Mein Kampf vai citai nacionāl sociālistu literatūrai. Kad Raivis Dzintars nostāda vienā pusē 16.martu un 9.maiju un otrā pusē liberāļus un kosmopolitisma piekritējus ,tad man šķiet ka ar vēstures izpratni un ideoloģiju nav kaut kas kārtībā.

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.