logo

Grozījumi Kredītiestāžu likumā palīdzēs turpināt pirmā mājokļa programmu

28.04.2016 Rihards Kols Saeimā

No Nacionālās apvienības viedokļa, būtiskākais no šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem viennozīmīgi bija grozījumi “Kredītiestāžu likumā”, taču pirms šī balsojuma apskatīšanas, vēlētos aktualizēt dažus no šodien pieņemtajiem lēmumiem.

Šodien skatīšanai komisijā nodevām Grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu reklamēšanas ierobežojumus medijos. Šie grozījumi nepieciešami, lai konsekventi ieviestu pagājušajā nedēļā apstiprinātos grozījumus, kas paredz vairākus būtiskus smēķēšanas ierobežojumus, kā arī definē un ar akcīzes nodokli apliek elektroniskās cigaretes, vienlaikus arī tām uzliekot ierobežojumus audio un audiovizuālajos kanālos, kas arī norāda uz šo Grozījumu nepieciešamību. Šī ir uz sabiedrības veselības uzlabošanu vērsta iniciatīva, un NA to šodien atbalstīja – jebkādas, arī “elektroniskās” smēķēšanas reklāma nav nepieciešama.

Šodien arī Saeima vērtēja, vai komisijām nodot Valdības atbalstītos TM virzītos grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas nepieciešami, lai novērstu strauju nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu – grozījumi paredz par gadu atlikt jauno kadastra aprēķina kārtību. Šī gada laikā ir absolūti nepieciešams atrast labākos un sabiedrībai pieņemamākos risinājumus šobrīd “nedraudzīgajai” nekustamā īpašuma nodokļa politikai – teiksim, jāsamazina nodokļa likme iedzīvotāju pirmajai vai vienīgajam NĪ.

Šodien skatīti un pēdējā lasījumā pieņemti grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā un Apcietinājumā turēšanas kārtības likumos, kas saistīti ar aizturēto, apcietināto un notiesāto personu, kā arī aizturēto ārzemnieku ievietošanu īslaicīgās aizturēšanās vietā, un pieņemti ar mērķi uzlabot uzturēšanās un sadzīves apstākļus, kā arī cilvēcīgu apstākļu un cilvēktiesību ievērošanu aizturēšanas periodā.

Svarīgi ir arī šodien 1. lasījumā skatītie grozījumi Repatriācijas likumā. Likums izstrādāts, lai paplašinātu to definīciju, ar kuru raksturojam indivīdus – repatriantus, kā arī lai precizētu viņu ģimenes locekļu ieceļošanas jautājumus. Likumprojektā iekļauti vairāki pozitīvi un apsveicami aspekti, cita starpā, izslēgts ierobežojošais paaudžu ierobežojums, kas noteica, ka repatriēties var tikai persona, kurai viens no radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā ir latvietis vai lībietis. Šie grozījumi, kas veicinās un atvieglos Latvijas izcelsmes iedzīvotāju repatriāciju, šodien tika atbalstīti no NA puses.

Pie būtiskākajiem jautājumiem. Šodien skatīti grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā, kas nosaka, ka turpmāk valsts valodas apguve tiem pašvaldību deputātiem, kuri to neprot, būs jāveic par saviem personīgajiem līdzekļiem. Tēriņi, ar kuriem no nodokļu maksātāju līdzekļiem tiek lāpīti vairāku pašvaldību deputātu robi valsts valodas zināšanās – kas, cita starpā, ir jāpārzina noteiktā līmenī, lai spētu ieņemt savu amatu – nav ne racionāli, ne samērīgi, ne arī pamatojami kā adekvāts nodokļu maksātāju līdzekļu patēriņš. Uzskatām, ka valsts valodas apguve ir ne tikai katra iedzīvotāja, bet vēl jo vairāk katras amatpersonas goda un cieņas jautājums, un neuzskatām, ka par to rēķins būtu jāapmaksā Latvijas iedzīvotājiem. No savas puses esam šos grozījumus virzījuši un uzskatām, ka tie ir patiešām nepieciešami.

Un, visbeidzot, atgriežos pie, mūsuprāt, šodienas sēdes nozīmīgākā jautājuma– grozījumiem Kredītiestāžu likumā, kas paredz, ka soda naudu par tā paša likuma 198.panta pārkāpumiem – aizdomīgu un pretlikumīgu darījumu veikšanu – būtu izmantojama nevis valsts budžeta deficīta segšanai, bet mērķtiecīgi valsts ekonomikas attīstības programmu nodrošināšanai, precīzāk – Pirmā mājokļa programmai. Ir zināms, ka pirmā mājokļa iegādes programma saņēmusi milzīgu atbalstu no sabiedrības puses; vairāk kā 1000 ģimenes kopš programmas uzsākšanas saņēmušas valsts atbalstu pirmā mājokļa iegādē. Valsts atbalsta mehānismi un konsekventa politika, kas vērsta uz ģimeņu atbalstīšanu, palīdzēs sekmēt ne vien demogrāfiskās situācijas uzlabošanos, bet arī ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi visā valstī. Šobrīd programmas nodrošinājums iegūts no termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas trešo valstu pilsoņiem, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka tas nav ilgtspējīgs finansējuma avots un tas nespēs nodrošināt programmas nepārtrauktību un nodrošinājumu. Piedāvātie grozījumi “Kredītiestāžu likumā” izvirzīti kā viens no risinājumiem finansējuma iegūšanai programmas turpināšanai. Soda naudas par šāda veida pārkāpumiem pārvirzīšana uz konkrētām mērķprogrammām tiešā veidā veicina sabiedrībai nozīmīgu un tās labklājību palielinošu programmu ilgtspēju un pienesumu.

Esam gandarīti, ka vairākums Saeimas deputātu šodien atbalstījuši Latvijas ģimenes, atbalstot šos grozījumus un, līdz ar to, nozīmīgās Ekonomikas attīstības programmas, tajā skaitā Pirmā mājokļa programmas turpināšanos.

 

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.