logo

GROZĪJUMI SATVERSMĒ, ČEKAS MAISU ATVĒRŠANA UN TRAUKSMES CELŠANA

21.09.2018 Rihards Kols Latvijā

Foto: Ernests Dinka, Saeima

Šodien Nacionālā apvienība un, mums par gandarījumu, arī Saeimas vairākums otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz Valsts prezidenta ievēlēšanu atklātā balsojumā. Jāatgādina, ka Nacionālā apvienība šādus grozījumus rosināja veikt jau 2015. gadā, taču vēl tolaik šādam lēmumam nepietika politiskās gribas. Uzskatām, ka vēlētājiem ir tiesības zināt savu pārstāvju balsojumus tik svarīgos jautājumos un deputātiem ir pienākums tos atklāti pamatot. Ar šiem grozījumiem beidzot tiks lauzta tā prakse, kad amatpersonas tiek iebalsotas slepenu un apšaubāmas motivācijas darījumu rezultātā. Esam pārliecināti, ka Valsts prezidents jāievēl caurspīdīgi un atklāti. Ikvienam vēlētājam ir tiesības zināt, kā Saeimas deputāti ir balsojuši, lai viņi nestu atbildību par savu pieņemto lēmumu un rīcību. Tāpat – Valsts prezidents šobrīd ir vienīgā augstā amatpersona valstī, kas tiek ievēlēta aizklātā balsojumā, bet pārliecinošu argumentu, kāpēc šādu kārtību saglabāt, kā redzams, nav.

Šajā pašā kontekstā šodien atbalstījām vēl vienu Satversmes grozījumu nodošanu skatīšanai komisijās – tādu, kas paredz, ka Valsts prezidentu ievēl tauta. Nacionālā apvienība jau ilgstoši ir iestājusies par tautas vēlētu prezidentu – uzskatām, ka tāds prezidents pārstāvētu tautu tiešākā veidā, nekā tas notiek pašlaik. Tas arī palīdzētu atjaunot sabiedrības uzticību savām augstākajām amatpersonām. Uzskatām, ka sabiedrībai ir tiesības lemt par to, kas viņus reprezentē valstiskā un pasaules līmenī, un tautas balsojums būtu atklāta cīņa par valsts vadītāja amatu. Tam varētu uzticēties daudz vairāk nekā kaut kur sarunātām vēlēšanām – praksi, ko diemžēl esam pieredzējuši ne tik senā vēsturē.

Galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas paredz, ka turpmāk būs jānoraida nepamatoti dārgi publisko iepirkumu piedāvājumi. Līdz šim izsludinātā publiskā iepirkumā pretendenti varēja iesniegt piedāvājumus, kuri nereti bija nepamatoti dārgi, un pasūtītājs parēja uzvarētāju iepirkumā var atzīt to pretendentu, kura piedāvājums bijis vairākkārt dārgāks nekā sākotnējā iepirkuma līgumā noteiktā līgumcena. Ar šiem grozījumiem šo praksi pārtrauksim, un nodrošināsim, ka šādā veidā netiek izniekoti valsts budžeta – visu nodokļu maksātāju – līdzekļi.

Svarīgs mirklis arī izglītības nozarei – grozījumi Izglītības likumā, kas nepieciešami jaunā izglītības satura pakāpeniskai ieviešanai, tas ir, pārejai uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Kompetenču pieeja ir 21. gadsimta sabiedrības pieprasījumam atbilstoša, jo paredz cilvēka dzīvi pastāvīgi mainīgos apstākļos – kā zināms, vienīgā pastāvīgā lieta uz šīs pasaules ir pārmaiņas. Izglītošanās procesā iegūtajām kompetencēm ir jānodrošina spēju elastīgi reaģēt uz pārmaiņām un veiksmīgi darboties tālākajā dzīvē. Nacionālā apvienība, protams, atbalstīja šos grozījumus.

Nacionālā apvienība jau ilgstoši ir konsekventi strādājusi, lai Latvijas PSR Valsts drošības komitejas dokumenti jeb tā sauktie čekas maisi un Latvijas Komunistiskās partijas dokumenti tiktu publicēti tiešsaistē. Nacionālās apvienības deputātes Ineses Laizānes vadītā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija un tās darba grupa deputāta Ritvara Jansona vadībā sagatavoja atbilstošu likumprojektu – grozījumus likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”. Grozījumi paredz visu LPSR VDK dokumentu nodošanu Latvijas Nacionālajam arhīvam mūžīgai glabāšanai. No Satversmes aizsardzības biroja arhīvā nonāks arī līdz šim publiski nepieejamie VDK dokumenti. Sabiedrības interesēs LPSR VDK informatoru un ārštata darbinieku kartotēkas ar paskaidrojumiem jau šogad tiks publicētas interneta vietnē un būs ikvienam brīvi pieejamas arhīvā. Šogad un 2019. gadā tiks publicēti dokumenti par LPSR VDK darbiniekiem, Latvijas Komunistiskās partijas dokumenti, kas parāda VDK un komunistu partijas mijiedarbību, kā arī citu LPSR VDK un Latvijas Komunistiskās partijas dokumentu plašs klāsts.

Nacionālā apvienība jau 11. Saeimā iestājās par čekas maisu publicēšanu. 2017.gada decembrī NA Saeimā izvirzīja iniciatīvu VDK un Komunistiskās partijas dokumentus publicēt 2018.gadā. Ja tobrīd iniciatīvai būtu Saeimas vairākuma atbalsts, dokumentu publicēšana notiktu daudz ātrāk. Taču esam gandarīti, ka visbeidzot mūsu iniciatīvai un skaidrajam pieprasījumam pēc atklātības no sabiedrības puses beidzot ir arī parlamenta atbalsts.

Tāpat šodien lēmām par grozījumiem Latvijas Republikas Zemessardzes likumā un Militārā dienesta likumā, kas paredz noteikt gadījumus, kad darba devējam attaisnojošu iemeslu dēļ no darba pienākumu veikšanas jāatbrīvo zemessargi un rezerves karavīri. Šis solis turpinās Nacionālo bruņoto spēku, tajā skaitā Zemessardzes, attīstību, uzlabojot un paaugstinot zemessargu un rezerves karavīru sagatavotības līmeni. Lai paaugstinātu NBS kaujas spējas un nodrošinātu plānveida militāro apmācību norisi, nepieciešama visaptveroša un ilgtspējīga darba devēju un darba ņēmēju interešu līdzsvarošana, sākotnēji definējot un strukturizējot zemessargu un rezerves karavīru militāro mācību statusu un lomu darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesiskajās attiecībās, nosakot šī brīža ekonomiskajā situācijā pusēm pieņemamu un akceptējamu risinājumu un izveidojot tiesisku platformu nākotnē iespējamajai darba devēju, pie kuriem strādā zemessargi un rezerves karavīri, motivēšanai, izmantojot gan finanšu, gan cita veida instrumentus. Tas pats ir attiecināms uz zemessargu un rezerves karavīru motivēšanu aktīvāk piedalīties militārajās mācībās. Nacionālā apvienība šos grozījumus atbalstīja.

Un, noslēgumā – beidzot pie mums atkal nonācis Trauksmes celšanas likumprojekts, kas izstrādāts, lai veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem sabiedrības vai tās daļas interesēs, nodrošinot trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību un pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību. Kā norādīts OECD pētījumā, trauksmes celšanas mehānismiem ir jābūt skaidri noteiktiem, viegli pieejamiem un drošiem.

Lai patiešām motivētu trauksmes cēlējus, nepieciešams vienots tiesisks ietvars trauksmes celšanai un trauksmes cēlēju aizsardzībai, nodrošinot ziņošanas un aizsardzības sasaisti. Likumā tiktu vienuviet ietvertas visas galvenās trauksmes celšanas sistēmas sastāvdaļas: trauksmes cēlēja un trauksmes celšanas jēdzienu skaidrs definējums, prasības veidot ziņošanas mehānismus (kanālus), aizsardzības garantijas un Trauksmes cēlēju kontaktpunkta izveide. Ieguvēji būsim mēs visi – tiks veicināta pārkāpumu novēršana un iespējamu zaudējumu novēršana publiskajā un privātajā sektorā, kā arī varēs tikt novērsti tādi pārkāpumi kā korupcija.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.