logo

Ilgtspējīgs budžets Rīgas attīstībai

26.05.2017 Ģirts Lapiņš Pašvaldībās

Ir dzirdēti esošās domes vadības apgalvojumi, ka Rīgas pilsētas pašvaldības ieņēmumi samazinās, ka Latvijas valsts ir vainīga pie Rīgas nedienām, tomēr apskatot Rīgas pilsētas ikgadējos ieņēmumus ir redzams, ka Rīgas pilsētas ienākumi ir stabili auguši pēdējo 14 gadu laikā, pieaugot vairāk kā trīs reizes no 273 miljoniem eiro 2003. gadā līdz prognozētiem 866 miljoniem eiro 2017. gadā. Divi būtiskākie pilsētas budžeta pārvaldīšanas rādītāji ir budžeta deficīts un saistību pārvaldība, kur šo rādītāju vēsturisks pārskats ir apkopots grafikos zemāk.

riga-budzeta-deficits-2003-2015

  • Budžeta deficīts ir novērojams tieši pēdējos gados (2011.-2017.), kamēr laika periodā 2004.-2010. budžets tika veidots ar proficītu (pārpalikumu). Būtu saprotams, ka budžeta deficīts veidojas krīzes gados (2009.-2010.), kad ir palielināti sociālo pabalstu maksājumi, nevis stabilas izaugsmes gados.
  • Ko īsti nozīmē budžeta deficīts? Budžeta deficīts ir pārskata gada izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem. Ilgtermiņā (katru gadu) veidot budžetu ar deficītu nav iespējams, jo finansēšanas avoti budžeta deficītam ir tikai 2 – vai nu atstāto uzkrājumu iztērēšana vai arī uzņemties jaunas parādsaistības. Diemžēl šie scenāriji ir realizējušies, Ušakovam iztērējot Birka atstātos uzkrājumus vairāk kā 126 miljonus eiro.

riga-parads-2003-2015

 

  • Kā redzams augstāk, ikgadējais budžeta deficīts tiek radīts apstākļos, kad konsekventi pieaug pašvaldības saistību apjoms gan absolūtos skaitļos, gan relatīvi pret ieņēmumiem un 2015. gadā saistības jau sastādīja 122% no 2015. gada ieņēmumiem.
  • Parādsaistību pieaugums nozīmē arī lielākus procentu maksājumus kā arī lielākas saistības ierobežo pilsētai pieejamos resursus nākotnē – tiek tērēta ne tikai šodienas nauda, bet arī nākotnes ieņēmumi. Tiek tērēta vēl nenopelnītā rīdzinieku nauda.
  • Vēl viena šobrīd novērojamā tendence budžeta deficīta apstākļos ir sasteigtā un masveidīgā Rīgas pilsētai piederošu nekustamo īpašumu izpārdošana.

Nacionālās apvienības programmatiskie uzstādījumi ir pārskatīt līdzšinējo pieeju pilsētas budžeta sastādīšanai pēc būtības, ar mērķi nodrošināt budžeta ilgtspēju un fiskālo disciplīnu. Īpašu vērību pievērsīsim:

  • Ikgadējā budžeta deficīta apmēra kontrole – budžeta deficīts ir piemērojams tikai īpašu programmu realizācijas gadījumā;
  • Rūpīgi plānot pašvaldības aizņēmumus, maksimizējot iespējas īstenot attīstības projektus ar ES fondu līdzfinansējumu;
  • Aizņēmumu atmaksas termiņiem un struktūrai ir jābūt samērojamiem ar līguma priekšmeta kalpošanas termiņiem;
  • Nodrošināt finanšu uzkrājumu veidošanu, kas pie nepietiekamiem budžeta ieņēmumiem varētu kalpot kā drošības buferis pilsētas funkciju nodrošināšanai nākotnē.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.