logo

J.Eglīts: Latvijas iespēja sasniegt ārpolitikas mērķus klimata jomā atkarīga no mūsu spējas sadarboties nacionālā līmenī

27.01.2017 Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, ceturtdien, 2017.gada 26.janvārī uzstājoties Saeimas debatēs par Latvijas ārpolitikas jautājumiem, uzsvēra Latvijas izaicinājumus klimata politikas jomā.
 
“Līdz šim Latvija gan Eiropas Savienības, gan starptautiskā līmenī ir aktīvi strādājusi, lai aizstāvētu savas intereses klimata politikas jomā un to plānojam darīt arī turpmāk. Tomēr Latvijas iespējas sasniegt izvirzītos ārpolitikas mērķus klimata jomā ir cieši saistīta ar mūsu spēju rīkoties koordinēti un saskaņoti nacionālā līmenī. Klimata politika skar pilnīgi visas tautsaimniecības nozares un tādējādi lielā mērā tieši no tautsaimniecības nozaru politikām un pasākumiem, sevišķi enerģētikas, transporta un lauksaimniecības nozaru, ir atkarīga Latvijai saistošo klimata politikas mērķu sasniegšana”, Saeimas debatēs uzsvēra J.Eglīts.
 
2016. gada 4.novembrī stājās spēkā 2015.gada decembrī Parīzē pieņemtā vēsturiskā globālā vienošanās klimata pārmaiņu ierobežošanai – Parīzes Nolīgums. Līdz šim Parīzes nolīgumu jau ratificējušas 126 Puses , to skaitā 22 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis. ES vārdā Parīzes nolīgums tika ratificēts 2016. gada 5. oktobrī. Arī Latvija ir uzsākusi Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņu ierobežošanu ratifikāciju. 2016.gada 25.oktobrī likumprojekts “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes Nolīgumu” tika atbalstīts valdībā, bet šodien tas tiks skatīts Saeimā 1.lasījumā.
 
2017.gadā starptautiskā līmenī turpināsies darbs pie Parīzes nolīguma īstenošanas nosacījumu tehniskās izstrādes. Būtisks darbs 2017.gadā klimata politikas jomā norisināsies arī ES līmenī.
 
ES līmenī 2017. gadā paredzēts noslēgt darbu pie siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķa 2030.gadam sadales starp ES dalībvalstīm. Tas ir sevišķi nozīmīgs jautājums, jo siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķis ietekmēs pilnīgi visas Latvijas tautsaimniecības nozares. Latvijai ir būtiski panākt pēc iespējas izdevīgākus nosacījumus”, debašu laikā atzīmēja VARAM parlamentārais sekretārs.
 
“Ir jāpanāk būtisks progress Enerģētikas Savienības ieviešanā, kuras viena no dimensijām ir visaptveroša emisiju samazināšana tautsaimniecībā Enerģētikas Savienības pārvaldības regulas projekts arī noteiks turpmāko politikas plānošanas ietvaru enerģētikas un klimata jautājumos. Latvijai ir jāpanāk, lai plānotais enerģētikas un klimata jomu pārvaldības mehānisms tiek izveidots reāli izpildāms”, piebilda J.Eglīts.
 
Noslēgumā J.Eglīts atzīmēja, ka 2017.gads klimata politikas  jomā saskarsies ar jaunu izaicinājumu – taps skaidra ASV jaunās administrācijas nostāja klimata politikas jautājumos.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.