logo

Jānis Eglīts: VARAM atcels Rīgas domes pretlikumīgos nolikuma grozījumus, ja pašvaldība tos negrozīs nākamajā sēdē

20.03.2018 Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieprasa Rīgas domei (RD) nekavējoties rīkoties un novērst ministrijas konstatētos demokrātijas principu pārkāpumus pašvaldības nolikuma grozījumos. Pašvaldībai jau tuvākajā laikā, ievērojot ministrijas norādes, ir jānodrošina pretlikumīgo nolikuma grozījumu atcelšana, tai skaitā jāatceļ šobrīd spēkā esošais ierobežojums deputātiem sēžu laikā uzdot tikai trīs jautājumus.

VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts: „Šobrīd ir izveidojusies nepieļaujama situācija, kad Rīgas dome, neskatoties uz VARAM stingro pieprasījumu novērst pretlikumīgos nolikuma grozījumus, iespējams, pat apzināti novilcina laiku un turpina strādāt sēdēs nolikuma ietvaros, kas ierobežo deputātu tiesības pilnvērtīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā. Ar šādu vilcināšanos Rīgas dome klaji ignorē konstatētos pārkāpumus, liedzot pašvaldības deputātiem iespēju pārstāvēt savu vēlētāju intereses. Demokrātiskā valstī šāda situācija nav pieļaujama, līdz ar to gadījumā, ja no Rīgas domes puses nesekos nekāda rīcība jau nākamajā sēdē, VARAM ar rīkojumu apturēs Rīgas domes lēmumu.

Šī gada 6.martā tika nosūtīta vēstule, kurā VARAM pieprasa RD pārskatīt Satversmei neatbilstošos nolikuma grozījumus, kas ierobežo deputātu tiesības spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā piedalīties RD sēdēs un lēmumu pieņemšanā. Vēstulē uzsvērts, ka Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 5.pants nosaka, ka deputātam ir balsstiesības visos jautājumos, kurus izskata domes sēdēs, kā arī domes sēdē deputātam ir tiesības piedalīties debatēs, uzdodot jautājumus un sniedzot uzziņas. Turklāt Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka par koleģiālas institūcijas pārvaldes lēmuma lietderību un tiesiskumu atbild tie koleģiālās institūcijas locekļi, kas balsojuši. No tā izriet, ka deputātam, balsojot par jebkuru jautājumu, ir pilnvērtīgi jāizprot jautājuma būtība, uzdodot jautājumus, diskutējot un saņemot vai iesniedzot uzziņas.

 

Santa Vaļuma

Ministra padomniece

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr. 20222000

E-pasts: santa.valuma@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.