logo

K. Gerhards: pašvaldību un valsts pārvaldes jomās daudzi jautājumi varētu tikt risināti daudz efektīvāk

20.05.2016 Oskars Vizbulis Valdībā

„Nacionālā attīstības plānā ir noteikts – ieviest līdz 2020. gadam valstī pilnveidotu valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu. Tam jābūt iedzīvotājiem saprotamam, ilgtermiņā jānodrošina efektīva teritoriju pārvaldība un ekonomiskā attīstība, institūcijām racionāli izmantojot ES fondu, valsts un pašvaldību budžeta līdzekļus. Vienlaikus jārada labāki priekšnosacījumi tautsaimniecības attīstībai un investīciju piesaistei, kā arī valsts nacionālās drošības nostiprināšanai,” piektdien, 2016.gada 20. maijā, uzstājoties Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 27. kongresā, teica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Viņš atzina, ka šodienas situācija rāda, ka ne tikai pašvaldību, bet arī visas valsts pārvaldes sistēmā joprojām daudzi jautājumi varētu tikt risināti daudz efektīvāk.

„Jāņem vērā, ka pašreizējā valsts politikas veidošanas procesā vairs nav iecerēts veidot tādas administratīvi teritoriālās vienības kā apriņķi. Līdz ar to jāvērtē, par kurām reģionāla rakstura valsts funkcijām lēmumus pareizāk būtu pieņemt pašvaldību līmenī jeb tuvāk attiecīgo teritoriju iedzīvotāju interesēm,” uzrunājot pašvaldību vadītājus, sacīja ministrs.

LPS kongresa laikā Liepājā ministrs uzsvēra, ka viena no svarīgākajām jomām, kurā pēdējo gadu laikā ministrijai un LPS ir bijusi ļoti produktīva un aktīva sadarbība, ir jaunā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas perioda investīcijas ministrijas pārziņā esošajās politikas jomās – vides infrastruktūras pilnveidošanai, reģionālā attīstībai un informāciju un komunikāciju tehnoloģijām kopumā 738,7 miljonu EUR apmērā.

„Esam daudzkārt uzsvēruši, lai veicinātu izaugsmi Latvijas reģionos, ir būtiski sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei pašvaldībās, t.sk., jaunu uzņēmumu izveidošanai vai esošo uzņēmumu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās,” norādīja Gerhards.

Noslēgumā ministrs uzsvēra: “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir, līdz šim ir bijusi un būs pašvaldību ministrija!”

Oskars Vizbulis
Ministra padomnieks
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel. 67026463
E-pasts: Oskars.Vizbulis@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.