logo

Kaspars Gerhards pieprasa Rīgas domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam sniegt skaidrojumu

09.11.2018 Valdībā

2018. gada 9.novembrī, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards pieprasījis Rīgas domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam sniegt skaidrojumu par jautājuma “Par nekustamā īpašuma atvieglojumiem Rīgā” izņemšanu no darba kārtības un jautājuma neizskatīšanu Rīgas domes (RD) Finanšu un administrācijas lietu komitejā, kā arī par 2018.gada 5.novembra ārkārtas domes sēdes pārtraukšanu uz nenoteiktu laiku.

Ministrs Kaspars Gerhards skaidrojumu pieprasa, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 2018.gada 8.novembra saņemto iesniegumu no Rīgas pilsētas domes Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas, kurā norādīts uz iespējamo Rīgas domes (RD) komiteju un sēžu kārtības neatbilstību normatīvo aktu prasībām. Domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam septiņu dienu laikā* pēc tam, kad saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pieprasījums, ir pienākums sniegt rakstveida paskaidrojumu par pieļautajiem Satversmes, likumu un Ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem.

VARAM norāda, ka, izvērtējot iesniegumā minēto informāciju kopsakarā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvajos aktos ietverto regulējumu, ir secināts, ka normatīvie akti** nepilnvaro pašvaldības domes priekšsēdētāju grozīt izsludināto komitejas darba kārtību vienpersoniski, un komitejas sēdē bija jāizskata visi jautājumi, kas tika izsludināti, un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūtīti deputātiem iepazīšanai. Tāpat domes priekšsēdētājam jānodrošina operatīva darba kārtības tehniskā precizēšana un jautājuma izskatīšana attiecīgā komitejas sēdē.

VARAM uzsver, ka atbilstoši likuma ”Par pašvaldībām” 23.pantam domes darba organizāciju nosaka attiecīgās pašvaldības nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar šo likumu. Ne pašvaldības dome, ne cita pašvaldības institūcija vai amatpersona nav tiesīga pārsniegt savas kompetences ietvarus un rīkoties neatbilstoši likumā un nolikumā noteiktajam. Domes priekšsēdētājs*** ir atbildīgs gan par ārējo, gan iekšējo normatīvo aktu ievērošanu, atbilstošu domes sēžu norisi, gan par tiesiskas domes darbības nodrošināšanu kopumā.

———————-
* Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 93.pantu otro daļu, domes priekšsēdētājam septiņu dienu laikā pēc tam, kad saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pieprasījums, ir pienākums sniegt rakstveida paskaidrojumu par pieļautajiem Satversmes, likumu un Ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem vai arī par tiesas sprieduma nepildīšanas iemesliem.
** Likuma “Par pašvaldībām” 56.pants nosaka, ka par komiteju sēžu laiku, vietu un darba kārtību visi attiecīgās domes deputāti tiek informēti pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Vienlaikus, RD 2011.gada saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – Pašvaldības nolikums) 66.punkts nosaka, ka sēdes darba kārtība un izskatāmie materiāli vismaz 48 stundas pirms komitejas sēdes sākuma komitejas locekļiem ir pieejami e-portfelī.
*** Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 25.panta pirmajai daļai un 29.pantam domes darbu vada tās priekšsēdētājs, kā arī domes priekšsēdētājs vada domes sēdes.

 

Papildu informācijai:
Santa Vaļuma
Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026463, e-pasts: [email protected]

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.