logo

KM aicina Finanšu ministriju izvērtēt VKPAI lūgumu izpirkt „Lielos kapus”

02.03.2017 Dace Vizule Valdībā

Lielie kapi no drona lidojuma. Foto: VKPAI

Kultūras ministrijā (KM) saņemts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) lūgums virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz dārzu un parku arhitektūras ansambli „Lielie kapi”. Ministrijai adresētajā lūgumā VKPAI norādījusi, ka tās rīcībā nav līdzekļu „Lielo kapu” izpirkšanai, attiecīgi KM nosūtījusi pieprasījumu izvērtēšanai Finanšu ministrijā.

Lēmumu par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz valsts nozīmes kultūras pieminekli, kādi ir „Lielie kapi,” var pieņemt Ministru kabinets, valdībai rūpīgi izvērtējot informāciju par šīs teritorijas saglabāšanas un turpmākās attīstības iespējām.

Lai nostiprinātu „Lielo kapu” teritoriju un tās izmantošanu, KM aizvadītā gada nogalē sagatavoja priekšlikumus grozījumiem Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, kuri šobrīd tiek izskatīti Saeimā. Tie paredz, ka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā nav pieļaujami tādi transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras projekti vai pārveidojumi, kuru rezultātā tiek neatgriezeniski zaudēta vēsturisko parku, dārzu un kapsētu kultūrvēsturiskā vērtība un teritorija. Tāpat grozījumos nostiprināts, ka nedrīkst mainīt šo teritoriju funkciju jeb izmantošanu, ja tas neatbilst kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas mērķiem.

Nenoliedzami „Lielo kapu” teritorija un tajā esošais kultūrvēsturiskais mantojums ir jāsakopj. KM esošā finansējuma ietvaros 2017. gada budžetā šim mērķim paredzējusi 100 tūkstošus EUR. Prioritāte ir avārijas stāvoklī esošo kapliču glābšanas un konservācijas pasākumi, kā arī atsevišķu mākslas pieminekļu konservācija.

Informācijai

Dārzu un parku arhitektūras ansamblis “Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā. Jebkāda infrastruktūras būvniecība, kas tos varētu skart, veicama tikai pēc ekspertu sniegta izvērtējuma, ar VKPAI saskaņojumu un pēc rūpīgas izpētes, lai nodrošinātu aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

„Lielie kapi” jeb tolaik Pilsētas kapi tika atklāti 1773.gadā. Laika gaitā kapu teritorija pakāpeniski paplašināta, kopumā tajos apglabāti vairāki desmiti tūkstoši rīdzinieku, t.sk. tādi latviešu literatūras un sabiedriskās darbības dižgari kā Krišjānis Barons, Krišjānis Valdemārs, Fricis Brīvzemnieks, Andrejs Pumpurs un citi.

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule, Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.