logo

Ko NA pārstāvji paveikuši Eiropas Parlamenta esošā sasaukuma pirmajā gadā?

13.08.2020 Laima Melkina Eiropas Parlamentā

2019. gada jūlijā uz pirmo sēdi sanāca pašreizējā sasaukuma Eiropas Parlamenta deputāti, tostarp Nacionālās apvienības pārstāvji Dace Melbārde un Roberts Zīle.

Neskatoties uz to, ka Covid-19 dēļ pēdējā klātienes plenārsēde notika februārī, darbs nav apstājies, un Eiropas Parlaments turpinājis aktīvi strādāt pie pandēmijas radīto seku novēršanas un citu jautājumu risināšanas.

Zemāk lasāms par Nacionālās apvienības pārstāvju būtiskākajiem darbiem, strādājot komitejās, delegācijās, politiskajās grupās un tamlīdzīgi. Avots: Eiropas Parlamenta birojs Latvijā.

Dace Melbārde

Kultūras un izglītības komitejas (CULT) priekšsēdētāja vietniece, aizstājēja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā (ENVI)

Paveiktais Ieguvums
Covid-19 krīzē panāca mediju atbalsta jautājuma iekļaušanu CULT un EP prioritātēs. Piedalījās deputātu Mediju atbalsta grupas izveidē. Mediju nozarei paredzēts papildu finansējums nākamajā ES daudzgadu budžetā un Atveseļošanās instrumenta finansējumu iespējams ieguldīt mediju nozares atbalstā, tostarp digitalizācijā un inovācijās.
Sagatavoja ziņojumu 2018.gadā veiksmīgi īstenotā Eiropas Kultūras matojuma gada turpinājumam, uzsverot mantojuma būtisko vērtību piederības sajūtas stiprināšanā un tā devumu ekonomikai.

Iespēja investēt ES finansējumu kultūras mantojumā, kultūras izglītības un prasmju pilnveidošanā.

 

Strādāja pie Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta ietvara nākamajam budžeta periodam – tajā paredzēts nodrošināt investīcijas kultūras un radošajām nozarēm. CULT atzinumā par institūtu iekļauti Latvijai labvēlīgi nosacījumi finansējuma sadalē – ģeogrāfisks balanss starp tā dēvētajām vecajām un jaunajām ES valstīm.
Bija viena no rezolūcijas par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei sagatavotājām – tajā nosodīts Molotova-Ribentropa pakts un uzsvērta Baltijas ceļa nozīme. ES stiprina cīņu pret dezinformāciju un īpaši Krievijas īstenoto informatīvo karu – vēršanās pret to ir viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm.
Iestājās par nepieciešamību veicināt medijpratību un citas 21.gadsimta prasmes visos izglītības līmeņos un visās sabiedrības grupās. Iespēja arī Latvijā piesaistīt ES atbalstu projektiem visos izglītības līmeņos un formās, tostarp mūžizglītībā.

Roberts Zīle

Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) un Transporta un tūrisma komitejas (TRAN) loceklis, aizstājējs Budžeta komitejā (BUDG), darbosies arī Nodokļu jautājumu apakškomitejā (FISC)

Paveiktais Ieguvums
Pārstāv savu frakciju ES daudzgadu budžeta veidošanas kontaktgrupā EP priekšsēdētāja vadībā. Daudzgadu budžetā lauksamniecības, kohēzijas, Rail Baltica projekta jautājumos tiek uzturētas Latvijas un Baltijas valstu intereses.
Kā vienīgais Baltijas valstu deputāts regulāri piedalās EP priekšsēdētāju konferencē, kas nosaka EP darba kārtību. Labāka Latvijas interešu pārstāvība EP vadības sapulcēs.
Kļuvis par jaunizveidotās Nodokļu jautājumu apakškomitejas pilntiesīgu locekli, tādejādi strādās kā pilntiesīgs pārstāvis trīs komitejās un vienā komitejā kā aizstājējs. Plašāka Latvijas pārstāvniecība EP komitejās.
Kā ECON loceklis izraudzīts par ēnu ziņotāju ES Taisnīgas pārkārtošanās fonda viedokļa ziņojuma izstrādes komandā; jaunajā sasaukumā paguvis vadīt vairākus transporta komitejas ziņojumus. Veiksmīgi aizstāvēta Latvijas enerģētiskā drošība ES Taisnīgas pārkārtošanās plānā, iekļaujot tās investīciju tvērumu komiteju nostājās.
Turpinājis aizstāvēt Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanu, sasaucot un vadot regulāras  projekta atbalsta neformālās sēdes. Sniegts spēcīgs politisks signāls Rail Baltica efektīvas virzības atbalstam un papildus finansējuma nodrošinājumam.

 

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.