logo

Koalīcijas vienošanās par termiņuzturēšanās atļauju regulējumu

11.10.2013 Valdībā

Rīgā, 2013. gada 10. oktobrī koalīcijas Sadarbības padome nolēma:

– atbalstīt izmaiņu izdarīšanu Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punktā, nosakot, ka turpmāk ārzemniekam ir tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja viņš ir iemaksājis Ekonomiskās attīstības fondā 25 000 eiro un Latvijas Republikā ir iegādājies un viņam pieder viens funkcionāli saistīts apbūvēts nekustamais īpašums, kura nekustamā īpašuma vērtība ir ne mazāka par 150 000 eiro. Iegādātā nekustamā īpašuma kadastrālajai vērtībai tā iegādes brīdī ir jābūt ne mazākai par 50 000 eiro. Ja kadastrālā vērtība nesasniedz 50 000 eiro, tad nekustamā īpašuma vērtība saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību nedrīkst būt zemāka par 150 000 eiro;

– tāpat noteikt, ka 2014.gadā kalendārā gada laikā var izsniegt ne vairāk kā 700 pirmreizējas termiņuzturēšanās atļaujas (darījumi), kuras piešķirtas par nekustamā īpašuma iegādi saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punktu, kā arī papildus ne vairāk kā 100 termiņuzturēšanās atļaujas (darījumi), kas piešķirtas par nekustamā īpašuma iegādi, ja iegādātā nekustamā īpašuma vērtība ir ne mazāka par 500 000 eiro. Ja darījumu skaits, kas pārsniedz 500 000 eiro ir lielāks nekā 100, tad šo kvotu var palielināt uz to darījumu kvotas rēķina, kuru darījumu summa ir 150 000 eiro līdz 500 000 eiro;

– atbalstīt grozījumu izdarīšanu Imigrācijas likuma pārejas noteikumos, nosakot, ka Vienošanās 2.punktā paredzētais gada laikā maksimāli izsniedzamais termiņuzturēšanās atļauju skaits par nekustamā īpašuma iegādi 2015.gadā ir 525, par darījumiem virs 500 000 eiro papildus 100, bet 2016.gadā 350, par darījumiem virs 500 000 eiro papildus 100;

– atbalstīt grozījumu izdarīšanu Imigrācijas likuma pārejas noteikumos, nosakot, ka Ministru kabinets, saskaņā ar Iekšlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas izvērtējumu, var samazināt 2. un 3.punktā paredzēto gada laikā maksimāli izsniedzamo termiņuzturēšanās atļauju kvotu, bet 2017.gadā vai turpmākajos gados sistēmu izbeigt pilnībā vai noteikt kvotu, kas nav lielāka par 2016.gadā noteikto;

– atbalstīt grozījumu izdarīšanu Imigrācijas likuma pārejas noteikumos, nosakot, ka Vienošanās 2.punktā paredzētā gada laikā maksimāli izsniedzamo termiņuzturēšanās atļauju kvota attiecas uz nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem, kuri pieteikti iereģistrēšanai Zemesgrāmatā (vai citos darījumu fiksēšanas veidos), sākot ar 2014.gada 1.janvāri;

– atbalstīt, ka pēc Reformu partijas ierosinājuma Ekonomiskās attīstības fondā ieskaitītie līdzekļi tiek izmantoti Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna un Pirmā mājokļa programmas finansēšanai, kā arī citiem darbavietu radīšanas un ģimeņu atbalsta pasākumiem, un arī sistēmas administrēšanas papildu izmaksu segšanai;

– atbalstīt arī citu pilnveidojumu veikšanu termiņuzturēšanās atļauju piešķiršanas regulējumā, tostarp iemaksu veikšanu Ekonomiskās attīstības fondā 25 000 eiro apmērā, veicot ieguldījumu komercbanku subordinētajā kapitālā, ieviest jaunu termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanas iespēju pret vienreizēju, ne mazāku kā 50 000 eiro ieguldījumu Ekonomiskās attīstības fondā un pret bezprocentu ieguldījumu valsts parādzīmēs;

– nodrošināt, lai paredzētās izmaiņas Imigrācijas likumā tiktu pieņemtas Saeimā galīgajā lasījumā līdz Saeimas balsojumam par 2014.gada valsts budžetu galīgajā lasījumā;

– nodrošināt, ka līdz 11.Saeimas pilnvaru termiņa beigām Saeimā, Saeimas komisijās un Ministru kabinetā netiek atbalstīti jebkādi grozījumi un priekšlikumi normatīvajos aktos, kas ir pretēji šajā protokolā noteiktajam;

– pieņemt zināšanai, ka, ja esošie koalīcijas partneri veido valdību pēc 12.Saeimas vēlēšanām, tie apņemas ievērot šajā protokolā minēto valdības veidošanas un darbības laikā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Reformu partijas valdes priekšsēdētājs Edmunds Demiters

Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars

Neatkarīgo deputātu pārstāvis Viktors Valainis

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.