logo

Kultūras ministre Dace Melbārde un Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Gaidis Bērziņš apmeklē Kurzemi

18.05.2018 Nodaļās

Šodien, 18. maijā, kultūras ministre Dace Melbārde kopā ar Saeimas deputātu Gaidi Bērziņu vizītes laikā Kurzemē apmeklēja Līvu savienības tikšanos, kur tika prezentēts Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas plāns. Plāns kalpos kā pamats lībiešu kultūras mantojuma pieteikumam Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma nacionālajam sarakstam un vēlāk – arī iekļaušanai UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstā. Iekļūšana gan nacionālajā, gan UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā palīdzēs saglabāt etnisko kultūru un tās mantojumu nākamajam paaudzēm, kā arī popularizēs etnisko kultūrtelpu kā vienu no tūrisma galamērķiem Latvijā.

Kultūras ministre savā uzrunā atgādināja, ka kultūras mantojums neizpaužas tikai materiālajās lietās, un nemateriālais mantojums, kas izpaužas mutvārdu daiļradē, valodā un tradīcijās atšķirībā no materiālā mantojuma šajā laikā ir daudz trauslāks, izzūdošāks un tā aizsardzībai ir jāpievērš īpaša uzmanība vietējā kopienā, kā arī jābūt par to izpratnei sabiedrībā un  atbalstam no valsts. Kā pozitīvo ministre minēja Suitu kultūrtelpu un Dziesmu un deju svētku tradīciju, kas jau ir iekļauti UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Uzrunas noslēgumā ministre izteica pateicību par darbu, ko Līvu savienība ieguldījusi, un apliecināja savu atbalstu šai iecerei.

Gaidis Bērziņš, savā uzrunā, citējot Satversmes preambulu: “Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības”, uzsvēra, ka no tās izriet, ka valstij ir pienākums atbalstīt lībiešu kultūrtelpas saglabāšanu, paužot cerību, ka sadarbība ar valsti arī turpmāk būs tikpat sekmīga.

Tikšanās noslēgumā kultūras ministre izteica aicinājumu lībiešu kopienai Latvijas simtgades 18. novembra pirmos saulesstarus sagaidīt izsenā latvju spēka vietā – lībiešu krastā – , uzvelkot valsts karogu, dziedot himnu un godājot savas tradīcijas.

Nacionālā apvienība jau ilgstoši ir sekmējusi un iestājusies par lībiešu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, sniedzot arī nozīmīgu finansiālu atbalstu. Tāpat arī turpmāk partija apņemas iestāties par kultūrvides attīstības veicināšanu, kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu tradīciju iedibināšanu.

Pēc šīs tikšanās vizītes ietvaros tika apmeklēta Roja, tiekoties ar novada domes priekšsēdētāju un domes atbildīgajiem, kultūras tūrisma  darba vadītājiem, apskatot vietu, kur Rojā plānots būvēt jauno brīvdabas estrādi, kā arī apmeklējot Rojas kultūras iestādes, iepazīstoties ar to darbu.

Kultūras ministres un deputāta Kurzemes vizītes ietvaros tika apmeklēta arī Engures novada dome, tiekoties ar domes priekšsēdētāju Gundaru Važu un domes deputātiem, kā arī novada kultūras darba organizatoriem. Tāpat arī tikšanās notika ar Alsungas novada domes priekšsēdētāju un domes kultūras, tūrisma darbu vadītājiem, pirms restaurācijas apskatot Alsungas ordeņa pils kompleksu un pārrunājot pozitīvās pārmaiņas novadā, ko nesušas suitu kultūrtelpas iekļaušana UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.