logo

Kultūras ministrija nostiprinās Lielo kapu aizsardzību likumā

04.11.2016 Dace Vizule Valdībā

Foto: Jurģis Klotiņš

Ņemot vērā Lielo kapu kultūrvēsturisko vērtību, Kultūras ministrija (KM) nostiprinās aizsardzības mehānismus, lai nodrošinātu Lielo, Pokrova un Jēkaba kapu neaizskaramību, veicot papildinājumus Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Tādējādi tiks neatkarīgi no kapu teritorijas īpašuma tiesībām izslēgta iespēja tur veikt apbūvi vai citas darbības, kuru rezultātā pastāv kapu teritorijas samazināšanās risks vai tās funkciju maiņa.

Kultūras ministre Dace Melbārde uzsver:

Lielie kapi ir steidzami jāsakopj un līdz Latvijas valsts simtgadei jāizveido par kvalitatīvu, sabiedrībai pieejamu kultūrtelpu, nodrošinot kultūrvēsturisko vērtību, Latvijas vēsturei un kultūrai nozīmīgo personību atdusas vietu saglabāšanu un pieejamību.

Vakar, 3. novembrī, Kultūras ministrijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) vadība tikās ar Lielo kapu draugu grupas pārstāvjiem, kuri pauda bažas par iespējamo apdraudējumu Lielajiem kapiem saistībā ar Rīgas Domes (RD) iecerēm izbūvēt tramvaja līniju uz Skanstes rajonu. Kapu draugi pauda arī rūpes par teritorijas sakopšanu, ko kavē neskaidrā situācija ar īpašumtiesībām. KM atbalsta un pilnībā pievienojas Lielo kapu draugu organizācijas viedoklim, ka Lielo kapu teritorija ir jāsakopj, jo tur atrodas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautie 40 valsts nozīmes vēstures un mākslas pieminekļi, kas ir būtiska nacionālās identitātes un kultūrvēstures liecība.

Kultūras ministre Dace Melbārde pirmdien, 7. novembrī plkst. 11.30 vienojusies par tikšanos ar Rīgas Domes vadību, pieaicinot Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vadību, lai pārrunātu iespējamos risinājumus Lielo kapu sakārtošanai līdz Latvijas valsts simtgadei. Sanāksme notiks VKPAI telpās.

Kā jau kultūras ministre iepriekš uzsvērusi, Lielie kapi ar memoriālajām celtnēm ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā. Līdz ar to jebkādas infrastruktūras būvniecības ieceres, kas tos varētu skart, veicamas tikai pēc ekspertu sniegta izvērtējuma, ar Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas saskaņojumu un pēc rūpīgas izpētes, lai nodrošinātu aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

KM uzsver, ka šis jautājums noteikti jāskata ekspertu lokā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē, kā arī nepieciešama sabiedriskā apspriešana.

Informāciju sagatavoja
Dace Vizule, Kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

 

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.