logo

Latvija no ES fondiem saņems līdz 2015.gada beigām iztērētos līdzekļus Inčukalna gudrona dīķu sanācijai 19,3 milj. eiro apmērā

10.06.2016 Oskars Vizbulis Latvijā

Foto: Ieva Čīka/LETA

„Eiropas Komisija ir apstiprinājusi, ka Latvija, pilnībā pabeidzot projekta īstenošanu līdz 2023.gada beigām, ne tikai nezaudēs projektā jau ieguldīto Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 19,35 milj. eiro, bet arī sanācijas darbu pabeigšanu varēs līdzfinansēt no ES fondu līdzekļiem,” sacīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

To paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) saņemtais Eiropas Komisijas (EK) 2016.gada 7.jūnija lēmums, ar kuru apstiprināti grozījumi Valsts vides dienesta (VVD) īstenotajā projektā „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi”.

„Pieņemtais lēmums ir VARAM, Finanšu ministrijas un VVD speciālistu ilgstoša sekmīga darba rezultāts,” uzsvēra Gerhards.

Lēmumā EK atzīst, ka projekta pagarinājumu un izmaksu pieaugumu ir noteikuši neparedzami apstākļi. To dēļ bija nepieciešamas izmaiņas sanējamā materiāla apstrādes tehnoloģijā, ņemot vērā tā mainīgo ķīmisko sastāvu un apjoma izmaiņas. Lēmums paredz projekta sadalīšanu posmos divu ES fondu plānošanas periodu ietvaros – uz 2007.-2013.gada plānošanas periodu tiek attiecinātas izmaksas, kas veiktas līdz 2015.gada beigām, savukārt projekta pabeigšanas izmaksas varēs attiecināt uz 2014.-2020.gada plānošanas periodu.

„Vēsturiskā piesārņojuma likvidēšana Inčukalnā ir viens no sarežģītākajiem vides sakārtošanas projektiem Latvijā. Turpināsim iesāktos darbus, lai novērstu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem un dabai,” teica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

VVD bija spiests lauzt sanācijas darbu līgumu SIA “Skonto Būve” saistību nepildīšanas dēļ. Lai turpinātu projekta īstenošanu, VVD izsludināja iepirkuma procedūru sanācijas darbu pabeigšanai un to inženiertehniskās uzraudzības nodrošināšanai. Projekta pabeigšanas paredzamās izmaksas tiks precizētas iepirkumu rezultātā, kas varētu noslēgties šī gada rudenī.

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) 2015.gada 22.septembra lēmumam VARAM gatavo priekšlikumus iesniegšanai MK par projekta pabeigšanas finansējuma struktūru.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.