logo

Latvijas reģionālā izaugsme. Nedēļa nr.32. (1)

13.08.2014 Sanita Karpoviča Pašvaldībās

Romāns Naudiņš: Stipri reģioni – stipras valsts pamats!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apkopotie jaunumi par izaugsmi Latvijas reģionos. Nedēļa Nr. 32.

 Cēsu novada pašvaldība iegādāsies divus jaunus elektromobiļus

Apstiprināts projekta pieteikums un noslēgts līgums ar VARAM un Latvijas vides investīciju fondu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” par divu jaunu elektromobiļu iegādi Cēsu novada pašvaldībā.

Elektromobiļi tiks izmantoti Cēsu novada pašvaldības komunālās nodaļas un sociālā dienesta vajadzībām objektu apsekošanai īsos maršrutos Cēsīs un Cēsu apkārtnē.

Kopējais projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” finansējums ir EUR 51928,56, tai skaitā, attiecināmo izmaksu summa ir EUR 51 333,52 , no kuriem KPFI programma finansē EUR 37000.

Gulbenes novada Druvienas ciemā uzsākti ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas darbi

Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā uzsākti būvniecības darbi ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai. Projekta laikā Druvienas ciemā tiks rekonstruēts artēziskais urbums, izbūvēta jauna ūdens atdzelžošanas stacija, rekonstruēti esošie ūdensapgādes tīkli, tamponēti trīs esošie dziļurbumi, izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kā arī tiks veikta esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.

Projekta rezultātā Druvienas ciemā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte un samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums, kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.

Projekts īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” gaitā. Kopējās izmaksas ir 250 460 eiro, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 85% , bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir 15%.

 Inčukalna novadā noslēgušies ūdenssaimniecības attīstības projekti

Augustā, pabeidzot būvniecības darbus Inčukalna novada Inčukalna ciemā, tika pabeigta ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā” īstenošana. Maijā tika pabeigta ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā” īstenošana.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā” ietvaros tika rekonstruēti 4357m ūdensapgādes tīkli, rekonstruēta artēziskā aka un izbūvēts jauns dziļurbumu. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā tika samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas rodas avāriju rezultātā.

Projekta realizācija nodrošina vairākus ieguvumus. Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 samazinājies līdz 1,3 kW/m3, jo tika veikta urbumu rekonstrukcija. Kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies, jo, veicot tīklu rekonstrukciju, tika samazināti dzeramā ūdens zudumi. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots par aptuveni 18%. Ūdens zudumi samazināsies no 20% līdz 15%. Tā rezultātā 857 Gaujas ciema iedzīvotājiem tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde.

Valkas novadā labiekārto ūdenstūristu atpūtas vietas pie Gaujas

Laivošanas sezonai ritot pilnā sparā, projekta Riverways ietvaros Valkas novadā ir labiekārtotas divas atpūtas vietas Gaujas upes krastos. Pirmā atpūtas vieta ir iekārtota autoceļa Valka-Vireši kreisajā pusē aiz Gaujas tilta. Tajā uzstādīta piknika nojume ar galdu un soliem, atkritumu urna, labiekārtota ugunskura vieta, kā arī informatīvais stends ar tūrisma piedāvājumu apkārtnē. Otrā atpūtas vieta “Vekši” iekārtota pie Vekšu dabas takas. Tajā uzstādīta piknika nojume ar galdu un soliem, atkritumu urna, labiekārtota ugunskura vieta un tualete.

Valmierā sasniegts jauns siltināto namu rekords

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apsaimniekotāji, piesaistot ERAF līdzfinansējumu, turpina namu renovācijas projektus Valmieras pilsētā.

Līdz 2014.gada 22.jūlijam kopumā pilsētā ekspluatācijā ir nodoti 57 siltināti daudzdzīvokļu nami, kas ir 35% no 161 centrālajai apkures sistēmai pieslēgtā nama Valmierā. Šobrīd dažādās renovācijas darbu stadijās vēl ir 10 daudzdzīvokļu nami pilsētā. Līdz ar to Valmieras pilsētā sasniegts jauns siltināto namu rekords.

Izmantojot KPFI finansiālo atbalstu, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ir uzsākti arī SIA “Vidzemes slimnīca” ēkām. Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas samazināšana par 297771,32 kilogramiem CO2 gadā, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu.

Tirzas ciemā uzsākta ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija

Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciemā uzsākti būvniecības darbi ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai. Tirzas ciemā tiks izbūvēti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un jauna kanalizācijas sūkņu stacija ar spiedkanalizācijas tīklu.

Projekta rezultātā Tirzas ciemā tiks samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums, kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.

Projekts tiek īstenots ar ERAF līdzfinansējumu.

Siguldā, Skolas ielā uzsāks gājēju celiņa izbūvi

Drīzumā ir plānots uzsākt gājēju celiņa izbūvi Siguldā, Skolas ielā.

Projekta ietvaros tiks izveidota arī lietus ūdens kanalizācijas sistēma minētajā posmā, kā arī teritorija tiks labiekārtota. Būvdarbu veikšanai pašvaldība no budžeta līdzekļiem izlietos vairāk nekā 100 000 eiro. Veicot plānotos darbus, tiks izveidota droša piekļuve bērnudārzam.

Siguldas novada pašvaldība, piesaistot ERAF fonda līdzekļus, uzbūvējusi jauni bērnudārzu “Pasaciņa” Skolas ielā 5, Siguldā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 366 525 apmērā, no kurām Siguldas novada pašvaldības finansējums ir 12,75% jeb EUR 173 375,32. Būvdarbi drīzumā tiks uzsākti un plānots, ka tie noslēgsies oktobrī.

Daugavpils centrā rekonstruēs divus kilometrus galveno kanalizācijas kolektoru

Īstenojot ES Kohēzijas fonda (KF) atbalstīto projektu, Daugavpils centrā, Balvu, Kandavas, Rīgas un Alejas ielās tiks daļēji rekonstruēti četri galvenie kanalizācijas kolektori divu kilometru garumā.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” kopējā vērtība ir aptuveni 25 miljoni eiro, no kuriem 14,7 miljoni eiro – KF atbalsts. Projekts tiek realizēts kopš 2011.gada. Patlaban astoņi būvlīgumi jau ir noslēgti un tiek īstenoti, pieci no tiem atrodas būvniecības stadijā un tiks pabeigti jau šogad.

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti un pieejamību lielākam pilsētnieku skaitam, galvenokārt privātā sektora iedzīvotājiem. Šim mērķim septiņos Daugavpils mikrorajonos par aptuveni 90 kilometriem paredzēts paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, rekonstruēt maģistrālos kanalizācijas kolektorus un izbūvēt jaunas sūkņu stacijas. Visus projektā paredzētos būvdarbus paredzēts izpildīt līdz 2015.gada 1.jūnijam deviņu būvlīgumu ietvaros.

Liepājā izbūvēts jauns siltumtrases posms

Liepājā ekspluatācijā nodots jaunizbūvētais siltumtrases posms Liepājā, “Laumas” mikrorajonā, kas dos iespēju palielināt “zaļās”, uz atjaunojamiem energoresursiem balstītās siltumenerģijas īpatsvaru pilsētā. Papildu ieguvums ir arī jauni klienti, kas izmantojuši iespēju un pieslēguši savus nekustamos īpašumus centralizētajai siltumapgādei. Siltumtrase izbūvēta 1,6 kilometru garumā.

Siltumtrases izbūve notika ar ES līdzfinansējumu 40% apmērā no projekta izmaksām.

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Atdalīto siltumapgādes sistēmas savienošanu ar centralizēto siltumapgādes sistēmu Liepājā, nodrošinot pāreju no fosilā uz atjaunojamo energoresursu” ir pēc skaita jau piektais, kas uzņēmumā “Liepājas enerģija” tiek īstenots ar ES atbalstu. Tā mērķis ir turpināt samazināt uzņēmuma ražošanas izmaksas, izmantojot atjaunojamos energoresursus un ražojot videi draudzīgu “zaļo” enerģiju.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

  • Jānis Jēkabsons

    17.08.2014 16:53

    Un kāds sakars pašvaldīdas izdarītam ar Naudiņa ieguldīto darbu. Ja jau par reģioniem, tad jāveic decentralizācija.

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.