logo

VALSTS SIMTGADE BŪS IEGULDĪJUMS LATVIJAS NĀKOTNĒ

16.01.2017 Latvijā

Latvijas valsts simtgades norisēm no 2017. līdz 2019. gadam piešķirti 22,3 miljoni eiro valsts budžeta līdzekļu. Tas ir 0,06% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem 3 gados jeb ~3 eiro uz vienu iedzīvotāju gadā. Simtgadē ieguldīs ne vien valsts līdzekļus, daļa pasākumu veidoti esošā budžeta ietvaros, piesaistīti arī pašvaldību, starptautiskie un atbalstītāju līdzekļi, kas veido pusi no visa finansējuma.

FINANSĒJUMS

Simtgadē ieguldītā finansējuma avoti iedalāmi vairākās kategorijās:

  • valsts finansējums;
  • pašvaldību līdzekļi;
  • starptautiskais finansējums;
  • atbalstītāju līdzekļi

Šīs izmaksas ir samērojamas ar Igaunijas simtgades 3 gadu programmu (24 milj.eiro), Somijas programmu 1 gadam (19 milj.eiro), kā arī Lietuvas simtgades programmu, kas gan vēl nav apstiprināta.

Plašsaziņas līdzekļos tendenciozi izskanējušie 60 miljoni sniedz maldīgu priekšstatu:

  • tajos summētas visas norises, kas turpmākajos gados notiks simtgades zīmē. Būtiski atcerēties, ka tās notiktu arī bez simtgades, piemēram, Dziesmu un deju svētki, militārās parādes, ekumēniskie svētku dievkalpojumi, Latvijas rakstnieku darbu tulkošana, VKKF konkursi sabiedrības iniciatīvām, īpašo pastmarku izdošana, muzeju nakts u.c. ierasti pasākumi;
  • daļai no plānā iekļautajām norisēm paredzēts finansējums ārpus valsts budžeta, piemēram, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera piesaistīs finansējumu reģionālajām uzņēmēju dienām, tiks izveidots simtgades sabiedriskā transporta maršruts Nr.100 Rīgā, Latvijas Pasts par saviem līdzekļiem veidos jaunu pastmarku sēriju, Latvijas Loto plāno organizēt Nacionālo simtgades loteriju.

Būsim piesardzīgi, izplatot emocionālus paziņojumus ar tendencioziem saukļiem par simtgadi!

Simtgades svinību mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību.

Simtgadē iesaistīties aicināts katrs un ikviens – iedzīvotāji, valsts iestādes, pašvaldības, diasporas organizācijas, institūcijas, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi.

Simtgades norises veidotas, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei, kā arī aizsāktu ilgtermiņa aktivitātes, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem, bērniem un jauniešiem. Piemēram, projekts “Latvijas skolas soma,” Latvijas Nacionālā enciklopēdija, jauni tūrisma maršruti visā Latvijā, 16 pilnmetrāžas filmas u.c.

Detalizētāka informācija atrodama šeit!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.