logo

Militārpersonu izdienas pensiju likuma izmaiņas, tautības ieraksta maiņa un citas politiskās aktualitātes

26.05.2016 Rihards Kols Latvijā

Foto: Saeimas Kanceleja

Likumsakarīgi, ka, strauji tuvojoties Saeimas sesijas pārtraukumam, strauji pieaudzis arī kārtējā Saeimas sēdē skatāmo jautājumu skaits. No Nacionālās apvienības puses šodienas būtiskākie jautājumi noteikti bija grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā, grozījumi Reklāmas likumā, kā arī grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Pirms šo grozījumu iztirzāšanas īss ieskats arī citos, mūsuprāt, aktuālajos šīs dienas jautājumos.

Šodien komisijām nodoti grozījumi Karatiesu likumā, ar kuriem tiek nodrošināta kvalificētu advokātu iesaiste karatiesām piekritīgās lietās – noteikta nepieciešamība pēc kvalificētu advokātu reģistra izveides darbam šajās lietās un atbildība par reģistra izveidi un uzturēšanu nodota Latvijas Zvērinātu advokātu padomes rokās, tādā veidā pilnveidojot jau esošo regulējumu un nodrošinot nepieciešamo pušu piesaisti karatiesu lietās.

Nodošanai komisijām skatīts arī Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums, ar kuru tiek sperti tālāki soļi iedzīvotājiem jau esošo tiesību realizēšanā, pilnveidojot mehānismus un nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un tiesības uz savu Satversmē garantēto tiesību pilnvērtīgu realizēšanu, tāpēc atbalstām tā virzību.

Komisijām nodoto likumprojektu vidū jāmin arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likums, ar kuru beidzot tiks noteikts regulējums Eiropas Savienības finansiālā atbalsta apgūšanai Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Tas ir atbalstāms un nepieciešams, jo nodrošinās efektīvu un caurskatāmu finansējuma apgūšanas sistēmu, kā arī definēs iesaistīto pušu tiesības un pienākumus, tā nodrošinot arī efektīvas uzraudzības iespējamību.

Šodien savu atbalstu izrādījām grozījumiem Reģionālās attīstības likumā. Plānošanas reģionu un pašvaldību lomu stiprināšana uzņēmējdarbības veicināšanā novados un reģionos ir ļoti būtiska un kalpo kā nozīmīgs instruments uzņēmējdarbības vides attīstībā, nodrošinot atbalstu un uzņēmējiem draudzīgu vidi. Ar šīs iniciatīvas pieņemšanu tiek dota zaļā gaisma reģiona ekonomiskās izaugsmes un labklājības celšanai, kas neizbēgami arī valsts kopējās izaugsmes un labklājības celšanas instruments.

Gandarīti esam arī par Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, ar kuriem stiprināts tiks finanšu sektors un kontroles mehānismi tajā, ar mērķi nepieļaut, ka Latvijas finanšu sistēmu būtu iespējams izmantot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai. Šodienas pasaules un arī Latvijas notikumu kontekstā nepieciešamība pēc drošas un uzraudzītas finanšu sistēmas, šķiet, ir absolūti saprotama ikvienam, ņemot vērā tos milzīgos riskus, ar kuriem neizbēgami saskaramies, nestiprinot finanšu sektoru. Atbalstīti arī grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, ar kuriem paredzēts ieviest jaunas prasības kredītu devējiem un tos uzraugošajām iestādēm, lai tādā veidā stiprinātu patērētāju aizsardzības praksi.

Valsts drošības stūrakmens ir tās nacionālie bruņotie spēki. Tādēļ atbalstījām nodošanai komisijām grozījumus Militārpersonu izdienas pensiju likumā, kas vērsti uz militārpersonu motivēšanu maksimāli ilgi turpināt profesionālo dienestu un atgriezties tajā pēc atvaļināšanās. Piesaistot dienesta laiku sociālajām garantijām, mēs ne vien panāktu NBS rindu pieaugumu, bet arī nodrošinātu augsti kvalificētu, profesionālu un pieredzējušu militārpersonu ilgstošu dienēšanu, kas ļaus ne vien ietaupīt laiku un ievērojamus līdzekļus, kas ieguldāmi katra jauna NBS karavīra sagatavošanā, bet arī ilgtermiņā nodrošinās NBS augstākās kvalitātes latiņas uzturēšanu.

Būtiski ir saistītie grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā un grozījumi Reklāmas likumā, ar kuriem tiek īstenota politiskā griba mainīt tiesisko regulējumu, lai ar likumu noteiktu kārtību, kādā tiek izvietoti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli publiskās lietošanas ārtelpā un vietās, kas vērstas pret publiskās lietošanas ārtelpu. Tajā ietilpst valsts un pašvaldību iestāžu ēkas, baznīcas, ārstniecības iestādes, izglītības iestādes, autoostas, u.c. Kas būtiski, grozījumi un, līdz ar to vienots regulējums nozīmē vienotus “spēles noteikumus” visiem politiskajiem spēkiem priekšvēlēšanu aģitācijā.

NA deputāti pretēji Saeimas vairākumam neatbalstīja A. Judina priekšlikumu grozījumam Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā, kas paredz iespēju personai, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, kam vismaz pēdējos 15 gadus pastāvīgā dzīves vieta ir Latvija un kas augstākajā pakāpē prot latviešu valodu un ir piederīga latviešu kultūrai, nomainīt tautības ierakstu pret “latvietis”, kā arī vairums NA deputātu neatbalstīja likumprojektu kopumā, uzskatot, ka tas maina fundamentālu principu – tautības noteikšanu pēc personas priekšteču etniskās identitātes, ieviešot izvēles principu, kam nav reāla seguma.

Ar šo arī no jums atvados!

Paldies!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.