logo

Militārpersonu izdienas pensiju likums

10.07.2013 Kārlis Krēsliņš

Esmu saņēmis daudzu karavīru sūdzību par esošā likuma neloģiskumu.  Vienu no saņemtajām vēstulēm, adresētu Saeimas deputātiem, es ieskanēju un ieliku savā mājas lapā http://www.kreslins.lv/articles/category/lv/darbs-saeima Lasītājām ir iespēja ar to iepazīties. Šie jautājumi tika izskatīti NA darba grupā „Aizsardzība un iekšlietas” un tās protokolu var apskatīt manā mājas lapā. Daži fakti: 1) citāts no karavīra vēstules, kas cīnās par normatīvo aktu un likumu sakārtošanu jau desmit gadus un komentē AM Valsts sekretāra atbildes vēstuli (Nr. 01/4437, 29.12.2004) „Tātad, Rinkeviča prāt, iznāk, ka sociāli taisnīgi un korekti ir augsti novērtējami vecākajam virsniekam – komandkapteinim – saņemt pensiju, kas ir daudz mazāka par 9 dienesta pakāpes zemākstāvošā (!) karavīra, t.i., seržanta pensiju?” Zināmi fakti, kad ģenerālim ar 42 gadus izdienas pensiju ir mazāka pensija nekā seržantam ar divreiz mazāku izdienu.

2) Izdienas pensiju saņem mazāk nekā 2000 karavīru un finansējums nāk no militārā budžeta.

MILITĀRPERSONU IZDIENAS PENSIJU LIKUMĀ

5.pants. Dienesta atalgojums, no kura aprēķina izdienas pensiju

ESOŠĀ REDAKCIJA:

(1)  izdienas pensiju aprēķina no militārpersonas mēneša dienesta atalgojuma un piešķirto naudas balvu vidējās summas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atvaļināšanas no dienesta.

PRIEKŠLIKUMS:

(1) izdienas pensiju aprēķina no atbilstošās dienesta pakāpes un izdienas stāža militārpersonas mēneša dienesta atalgojuma summas par pēdējiem pieciem gadiem

PAMATOJUMS IZMAIŅĀM:

1. Tas ļaus saņemt pensijas atbilstoši karavīra pakāpei un izdienas stāžam, kā tas ir paredzēts arī aktīvajā dienestā esošajiem karavīriem. Tas izslēgtu paradoksu, ka ilgāk dienot (strādājot) pensija samazinās.

2. Tas samazinās iespējas negodīgi palielināt pensijas lielumu. Piemēram, maksājot dažādas naudas balvas (piemaksas, prēmijas).

3. Tas izslēgs nepieļaujamus paradoksus militārajā jomā, kad vecākais virsnieks ar lielāku izdienas stāžu saņem mazāku pensiju, nekā viņa padotais jaunākais virsnieks vai pat apakšvirsnieks (instruktors). Apakšvirsnieks var būt karavīrs ar vidējo izglītību, jaunākajam virsniekam ir jābūt augstākajai izglītībai, parasti vismaz bakalaura grādam, vecākajam virsniekam papildus būtu jābeidz Jaunāko štāba virsnieku kursi, parasti vēl Apvienoto vadības štāba virsnieku kursi un daudzās valstīs ir arī nepieciešams maģistra grāds.

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

ESOŠĀ REDAKCIJA:

(1)       Izdienas pensijas apmērs pārskatāms reizi gadā 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņu cenu indeksu. Ja indekss ir mazāks par skaitli „1”, izdienas pensija netiek pārskatīta.

PRIEKŠLIKUMS:

(2)       Izdienas pensijas apmērs pārskatāms reizi gadā 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko no atbilstošās dienesta pakāpes un izdienas stāža militārpersonas mēneša dienesta atalgojumu. Ja indekss ir mazāks par skaitli „1”, izdienas pensija netiek pārskatīta.

PAMATOJUMS IZMAIŅĀM:

1. Ja izrādīsies kādi atvaļinātie karavīri, kuriem esošā pēc vecās 5.panta redakcijas pensija ir lielāka, nekā tiek piedāvāts jaunajā redakcijā, tas nozīmē, ka viņu pensija nemainīsies.

2. Lielākajai daļai atvaļināto karavīru pensijas lielums pieaugs. Katrs pats var aprēķināt, piemēram, majoram, kura izdienas stāžs ir no 16 līdz 19 gadiem, pamatalga ir 616 Ls un no šīs summas arī rēķinās pensiju.

3. Galvenais, ka nākotnē mainoties karavīru atalgojumam, arī atvaļināto karavīru pensijas tiks indeksēta atbilstoši šīm izmaiņām. Daudzi atceras kādas bija karavīru algas pirms 10-15 gadiem un kādas tās ir tagad – skatīt tabulā http://www.kreslins.lv/uploads/file/files/Aptauja-par-Militara-pensija-paskaidrojumi.pdf , kur karavīra mēnešalga tiek aprēķināta no dienesta pakāpes un izdienas laika. Tādēļ, tagad dažiem vecākiem un pat augstākajiem virsniekiem ar izdienas stāžu virs 25 gadiem ir zemākas par „pareizajā” laika demobilizējušos seržantu izdienas pensijām.

NOSLĒGUMĀ. Es ar cerībām gaidu balsojumus, kuru pamatā ir loģiskums, bet ne politisko partiju intereses. Šis balsojums varēja būt tāds, jo neprasa nopietnus papildus finanšu līdzekļus un neskar plašu vēlētāju loku, bet viss paliek „pa vecam”. Cilvēkam ir svarīgas trīs pamatlietas: ticība (tajā skaitā uzticība valsts pārvaldes sistēmai: Saeimai un izpildvarai), labklājība un drošība. Tad jau nav jābrīnās par Saeimas zemo reitingu, karavīri zaudē ticību uz taisnīgu nodrošinājumu, un sakarā ar to var ciest valsts drošības jautājumi.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.