logo

NA iestājas par stingriem kritērijiem sportam paredzētās valsts naudas sadalē

07.08.2014 Laila Ozoliņa Valdībā

Nacionālās apvienības (NA) valde, uzklausot NA ministru ziņoto, saistībā ar balsojumu valdības sēdē par Murjāņu sporta ģimnāzijas rekonstrukcijai paredzēto līdzekļu pārdali, atzina ministru rīcību, pagaidām gan neatbalstot sagatavoto lēmumprojektu, par pārdomātu un konstruktīvu.

Kā zināms, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šā gada pavasarī negaidīti apturēja Murjāņu sporta ģimnāzijas (MSĢ) rekonstrukcijas projektu, par iemeslu minot iespējamās bažas par piešķirto līdzekļu neapgūšanu un varbūtēju projekta sadārdzināšanu. Lai gan NA valde nav guvusi pārliecību par šo argumentu pamatotību, tomēr tā respektē IZM kompetenci, vienlaikus uzsverot, ka MSĢ likvidācija tuvākajā laikā nav pieļaujama, jo skola ir valstij piederošā veiksmīgākā olimpisko medaļnieku un citu augsta līmeņa sportistu sagatvošanas bāze, kā arī šobrīd faktiski vienīgā vieta Latvijā, kur savus sportiskos talantus var attīstīt visu reģionu bērni un jaunieši, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas vai vecāku turības līmeņa. NA valde nolēma sekot notikumu attīstībai MSĢ rekonstrukcijas kontekstā, uzliekot par pienākumu NA deleģētajiem ministriem un citām amatpersonām veicināt un atbalstīt MSĢ rekonstrukcijas plānu īstenošanu gan šīs valdības, gan nākamā Ministru Kabineta pilnvaru laikā. Valde atbalstīja NA ministru balsojumu, ar kuru šogad MSĢ tika iedalīti 350 000 eiro, kas gan segs tikai nelielu daļu no nepieciešamajiem ieguldījumiem skolas infrastruktūras sakārtošanā.

NA valde uzklausīja arī apvienības ministru argumentus, saistībā ar šobrīd negatīvo balsojumu par pārējo, MSĢ rekonstrukcijai domāto, līdzekļu sadali. Tieslietu ministre Baiba Broka, kas ir arī Nacionālās Sporta padomes locekle, vakardien valdības sēdē lūdza fiksēt viņas atsevišķo viedokli, ka 2017. gadā valsts Izglītības ministrijas pamatbudžeta bāzē būtu jāparedz Murjāņu sporta ģimnāzijas rejonstrukcijai šobrīd atņemtie 4 449 169 eiro. Is svarīgi, ka valdība pilda sporta sabiedrībai dotos solījumus.

NA valde atbalsta ministru viedokli, ka sagatavotajā lēmuprojektā nebija iespējams gūt pārliecību par paredzēto līdzekļu sadales prioritāšu izvērtēšanu un objektīvu kritēriju piemērošanu. Vislielākās šaubas radīja iecere piešķirt 2,4 miljonus eiro no MSĢ rekonstrukcijai paredzētās naudas Vidzemes Olimpiskajam centram Valmierā, kas ir pašvaldības īpašums. Pirmkārt, ministri neguva pārliecību, ka arī Vidzemes Olimpiskais centrs spēs kvaltitatīvi un atbilstoši iesniegtajiem plāniem šogad reāli apgūt piešķirtos līdzekļus, jo iecerētā sporta manēžas būve vēl nav pat projekta stadijā. Turklāt turpinās arī vēl tiesvedība attiecībā uz zemes gabalu, kur šo manāžu paredzēts būvēt. Tas rada zināmas bažas, ka piešķirtie līdzekļi varētu tikt izmantoti citiem mērķiem nekā IZM iesniegtajā projektā. Otrkārt, pastāv iespēja, ka Vidzemes Olimpiskā centra ieceru atbalstīšana no IZM puses varētu būt saistīta ar politisko interešu lobismu. Treškārt, nav skaidras definētas konkrētā projekta prioritātes attiecībā pret līdzīgiem projektiem un iecerēm citos reģionos.

Uzsverot tieši pēdējā aspekta nozīmīgumu, NA valde pieņēma lēmumu uzsākt darbu pie stingru, kontruktīvu, saprotamu un ilglaicīgu kritēriju izstrādes uzsākšanas sportam domātās valsts naudas sadalē, izviedojot speciālu darba grupu. Iecerētās izmaiņas likumdošanā un citos normatīvajos aktos ir jāuzsāk gatavot jau šīs Saeimas un valdības pilnvaru laikā, pieaicinot gan sporta speciālistus, Olimpiskās komitejas un sporta veidu federāciju, kā arī pašvaldību pārstāvjus. Nepieciešams skaidri un nepārprotami formulēt valsts prioritātes sporta atbalsta jomā, radot pamatu ilglaicīgai attīstībai un prognozējamībai, vienlaikus izslēdzot politiskas ietekmes izmantošanu šo līdzekļu sadalē.

NA valde uzsver, ka šobrīd ir virkne būtisku projektu, kuru nerealizēšanas gadījumā tiktu apdraudēta ne vien sporta attīstība Latvijā, bet arī citas valstij būtiskas jomas. Kā svarīgāko NA valde norāda nepieciešamību uzsākt Daugavas stadiona rekonstrukciju, kas ir būtiska arī gaidāmo Latvijas Dziesmu un deju svētku norises kontekstā; ortkārt, ir jāizveido tiesiskā bāze sporta internātu izveidei un darbībai; treškārt, jāizvērtē Murjāņu sporta ģimnāzijas tiesiskais statuss, lūdzot Izglītības ministrijai izveidot speciālu darba grupu. Šo ierosinājumu Tieslietu ministre Baiba Broka lūdza iekļaut Valdības protokollēmumā par Murjāņu sporta ģimnāzijas turpmāko darbību, un šis lūgums tika arī atbalstīts. Pašreizējā līdzekļu sadale (tai skaitā MSĢ rekonstrukcijai domātās naudas daļēja novirzīšana) ir nepietiekama un nepārdomāta. Izviedotās darba grupas uzdevums būs meklēt ceļus arī šī jautājuma risināšanai.

Informāciju sagatavoja:
L.Ozoliņa
Nacionālās apvienības preses sekretāre
tālr. 29298205
e-pasts: ozolina2015@gmail.com

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.