logo

NA Liepājā aicina būvēt bērnudārzu un atbalstīt ģimenes

09.12.2020 Artūrs Butāns Nodaļās

Nacionālās apvienības Liepājas nodaļa iesniegusi priekšlikumus Liepājas pašvaldības 2021. gada budžetam, tostarp aicinot budžetā paredzēt līdzekļus bērnudārza atvēršanai.

Iesniegumā NA aicina piešķirt 70% nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu daudzbērnu ģimenēm un risināt pirmsskolas izglītības jautājumus, paredzot līdzekļus jauna bērnudārza būvniecībai, kā arī pilnībā pārejot uz mācībām valsts valodā sākot ar 2021. gada 1. septembri.

Kopumā 2021. gada pašvaldības budžetam Nacionālā apvienība iesniegusi 20 priekšlikumus, tostarp aicinot paplašināt atbalstu mazajiem komersantiem un nevalstiskajam sektoram. Tāpat iesniegumā tiek lūgts paredzēt līdzekļus valsts dibinātāja Miķeļa Valtera pieminekļa izveidei un pārsaukt ielas fragmentu no Peldu ielas līdz Kūrmājas prospektam par Miķeļa Valtera bulvāri, tādējādi uzklausot M. Valtera tuvinieku vēlmi.

“Bērnudārzu rindās šobrīd gaida vairāk nekā 600 bērnu, līdz ar to tas ir primāri risināms jautājums, pat samazināta budžeta ietvaros. Tāpat NA saskata iespēju paplašināt pašvaldības sniegto atbalstu mazajiem un vidējiem komersantiem, ko iepriekšējā konkursā saņēma tikai 9 Liepājas uzņēmumi. Savukārt valstsvīra Miķeļa Valtera vārdā nosaukts bulvāris ir pilsētas pašcieņas jautājums,” iesniegtos priekšlikumus komentē NA Liepājas nodaļas vadītājs Artūrs Butāns.

Nacionālās apvienības priekšlikumi Liepājas pašvaldības 2021. gada budžetā:

 1. Paredzēt līdzekļus jauna pašvaldības bērnudārza būvniecībai, ņemot vērā, ka šobrīd vairāk kā 600 bērni gaida rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā.
 2. Piešķirt 70% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim daudzbērnu ģimenēm, kā arī politiski represētajām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par nekustamo īpašumu, par kuru persona ir noslēgusi īres vai nomas līgumu ar pašvaldību.
 3. Sniegt atbalstu mazajiem un vidējiem komersantiem, paplašinot ikgadējā MVK atbalsta konkursa nosacījumus. Uz pašvaldības papildu atbalstu tūrisma nozarei varētu pretendēt arī komersanti, kuru darbība saistīta ar kultūrvēsturisko vērtību uzturēšanu pilsētā, ka arī jaunuzņēmumi, kas vērsti uz tehnoloģisku vai digitālu inovāciju ieviešanu. Lai paplašinātu saņēmēju loku, aicinām minimālo atbalsta slieksni noteikt 1000 EUR apmērā un pašvaldības līdzfinansējuma intensitāti palielināt līdz 80%.
 4. Paaugstināt vienreizējo bērnu piedzimšanas pabalstu par 10%, nosakot to 275 EUR apmērā par katru bērnu.
 5. Pārsaukt Peldu ielas fragmentu no Peldu un Hika ielas krustojuma līdz Kūrmājas prospektam par Miķeļa Valtera bulvāri, respektējot Miķeļa Valtera tuvinieku vēlmi, kā arī paredzēt līdzekļus Miķela Valtera pieminekļa izveidei.
 6. Palielināt atbalstu ikgadējam Liepājas NVO projektu līdzfinansējuma konkursam, nosakot, ka nevalstiskā organizācija var saņemt līdz 5000 EUR gadā.
 7. Paredzēt līdzekļus atsevišķam NVO projektu līdzfinansējumam konkursam, kas vērsts mazākumtautību valodu un kultūras atbalsta projektiem, kas atspoguļo Liepājas kultūrvides vēsturisko daudzveidību.
 8. Atjaunot vietējo uzņēmumu izstādi “Ražots Liepājā” un piešķirt atlaidi dalības maksai 50% apmērā tiem Liepājas jaunajiem uzņēmumiem, kuri dibināti vai savu darbību uzsākuši 2020. vai 2021. gadā. Tāpat izveidot “Ražots Liepājā” uzņēmumu katalogu, kas būtu pieejams iedzīvotājiem viegli arī digitālajā vidē, lai veicinātu vietējo uzņēmumu atpazīstamību un savstarpējo sadarbību.
 9. Veikt Liepājas Veco kapu vēsturisko un māksliniecisko izpēti, izstrādājot Veco kapu atjaunošanas vīziju, tai skaitā arhitektonisko, pieejamības un idejisko koncepciju, lai atjaunotu Liepājas Veco kapu apbedījumu ansambli kā sakoptu pilsētas vēsturiskā mantojuma daļu ar lielu izziņas un tūrisma potenciālu.
 10. Pilsētvidē izveidot jauniešiem brīvi pieejamus basketbola laukumus Airītes ielā Ezerkrastā, Jaunliepājas Raiņa parkā, Cenkones ielā Dienvidrietumu rajonā, kā arī citās dzīvojamās apkaimēs un skolu tuvumā.
 11. Atjaunot un palielināt pilsētvidē esošo koku fondu, īpaši sargājot un uzraugot dižkokus, kā arī laicīgi un plānveidīgi paredzot jaunu koku stādīšanu.
 12. Pilsētvidē izveidot vienotu veloceliņu infrastruktūru, kas bez pārrāvumiem savienotu dažādus pilsētas rajonus, kas nāktu par labu satiksmes drošībai un dotu priekšrocības veselīga dzīvesveida izvēlei.
 13. Palielināt ikgadējā atbalsta apmēru Liepājas Politiski represēto klubam, “Daugavas Vanagiem” un citu patriotisko nevalstisko organizāciju atbalstam, lai izrādītu cieņu pret latviešu tautas vēsturi un pateiktos Latvijas vēsturē nozīmīgiem cilvēkiem.
 14. Izmantojot pašvaldības īpašumā esošu zemi, iekārtot drošas braukšanas autolaukumu, kas būtu brīvi pieejams kā autoskolu apmācībām, tā personīgu iemaņu apguvei, un kalpotu satiksmes drošības risku mazināšanai.
 15. Pakāpeniski uzsākt ceļa seguma nomaiņu Ezerkrasta, Velnciema un citu dzīvojamo apkaimju grants seguma ielām. Tāpat atsevišķās vietās izvietot ātruma ierobežojošos vaļņus, tādējādi novēršot ceļa satiksmes drošības riskus un veidojot ģimenēm ar bērniem drošu vidi.
 16. Veikt papildu drošības pasākumus Klāva Ukstiņa un Zirņu ielas krustojumā, izvietojot ceļa satiksmei paredzētus spoguļus un citus nepieciešamos drošības pasākumus.
 17. Bērnu un sporta laukumu tuvumā uzstādīt brīvi pieejamus ūdens brīvkrānus jeb publiskos padzeršanās punktus, par piemēru ņemot Saldus novada pašvaldību.
 18. Pirmsskolas izglītības iestādēs pāriet uz vienotām mācībām valsts valodā, sākot ar 2021. gada 1. septembri un paredzēt administratīvās izmaksas, ja tādas pārmaiņu procesā rodas.
 19. Informatīvo pašvaldības izdevumu “Katram Liepājniekam” izdot tikai valsts valodā, pārtraucot divvalodību un nevienlīdzīgu attieksmi pret mazākumtautību valodām, kā arī ietaupot tulkošanas izdevumus un veidojot visiem vienotu informatīvo telpu.
 20. Paplašināt senioru loku, kuri var saņemt sabiedriskā transporta atlaides, samazinot noteikto vecuma slieksni.

Nacionālās apvienības Liepājas nodaļas vārdā: Artūrs Butāns, Normunds Dzintars, Ilgvars Skrīvers, Līga Zvaigzne, Ina Sila, Einars Švānbergs, Aivars Brālis, Ārijs Orlovskis, Uldis Lipskis, Juris Leimants, Diāna Švānberga.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.