logo

NA politiskās aktualitātes: Brīvību Nadijai Savčenko!

31.03.2016 Rihards Kols Saeimā

NA frakcijas viedokli pauž deputāts Rihards Kols

Pirms uzsākt atskatu par šodienas būtiskākajiem lēmumiem, vēlētos pirmkārt apsveikt visus klausītājus nule aizvadītajos svētkos! Diemžēl šoreiz citkārt priecīgo laiku sēru zīmē iekrāsojuši nesenie notikumi Briselē, Irākā un Pakistānā. Nacionālās apvienības vārdā izsaku līdzjūtību visiem, kurus vai kuru ģimenes ir skāruši šie nežēlīgie un necilvēcīgie terorakti.

Atgriežoties pie šodien Saeimas sēdē aktualizētajiem jautājumiem, no NA puses vēlētos izcelt, mūsuprāt, būtiskākos no tiem.

Šodien skatīšanai Saeimā nodoti grozījumi “Augstskolu likumā”, precizējot un sakārtojot jautājumu par valsts augstskolām nodotā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas iespējām. Augstskolu likuma kontekstā šodien arī lēmām par atbalstu grozījumiem, kas paredz izmaiņas Iekšlietu ministrijas mācību iestāžu finansēšanas noteikšanas kārtībā.

Tāpat šodien izskatīšanai Saeimā nodoti grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”, kurus nepieciešams veikt jaunā “Muitas likuma” saistībā – jaunais likums vispārīgi reglamentē jautājumus par muitas iestādi un muitas amatpersonu, dod deleģējumus MK detalizētāk regulēt muitas jomu u.c. jautājumus. Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” precizē atsevišķas normas, kas skar muitas iestāžu un muitas ierēdņu jautājumus, tostarp ģenerāldirektora kompetenci. Šie ir būtiski grozījumi, kurus nepieciešams ieviest, lai Latvija varētu pilnvērtīgi ar šī gada 1. maiju nodrošināt Savienības Muitas kodeksa ieviešanu.

Sēdē šodien skatīti grozījumi “Reģionālās attīstības likumā”, kas iniciēti ar mērķi paaugstināt pašvaldību un plānošanas reģionu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un kopumā uzlabot uzņēmējdarbības vidi valstī. NA stingri iestājas par šo grozījumu nepieciešamību – mēs saredzam būtisku nepieciešamību stiprināt plānošanas reģionu un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā novados un reģionos, pārņemot labo praksi no, piemēram, Latgales uzņēmējdarbības centra pilotprojekta, un īstenojot pasākumus, lai tā mērķtiecīgi veidotu uzņēmējdarbības atbalsta politiku savā reģionā. Atbalsts un uzņēmējiem draudzīgas vides veidošana ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību Latvijas reģionos.

Tāpat šodien skatīti grozījumi likumā “Par policiju, kas sevī ietver deleģējumu Ministru kabinetam noteikt aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas kārtību, kā arī par personas piespiedu atvešanu uz tiesu. Šie grozījumi palīdzēs uzlabot notiesāto personu pārvietošanas kārtību, kas, savukārt, pastiprinās kopējo sabiedrības drošību, savukārt grozījumi par personas piespiedu atvešanu uz tiesu veicinās valsts tiesu sistēmas spējas iztiesāt lietu saprātīgos termiņos un attiecīgajiem regulārajiem zaudējumiem Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Skatīts arī likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, paredzot noteikt soda sankcijas personām, kuras trīs gadu laikā pēc lauksaimniecības zemes iegādes neuzsāk šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā, kā arī institūciju, kas izskatīs šo administratīvo pārkāpumu lietas. Šie grozījumi veicinās atbildīgāku un ilgtspējīgāku Latvijas zemes resursu saglabāšanu. Šobrīd liela daļa Latvijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes resursi netiek izmantoti – arvien palielinās lauksaimniecībā neizmantotās zemes apjoms, kas savukārt bremzē tautsaimniecības stāvokļa uzlabošanos.

Pēdējā lasījumā, savukārt, šodien atbalstījām grozījumus “Stratēģiskās nozīmes preču aprites likumā”, kas precizē regulējumu attiecībā uz stratēģiskas nozīmes preču licenču izsniegšanu, tās atvieglojumiem, kā arī izņēmumiem licenču saņemšanai Iekšlietu un Aizsardzības ministriju pakļautībā vai pārraudzībā esošajām iestādēm, ja minētās preces nepieciešamas starptautiskas misijas veikšanai. Tāpat paredzēti arī gadījumi, kad stratēģiskas nozīmes preču importa licence nav nepieciešama. Ar šiem grozījumiem tiks atvieglota Latvijas uzņēmējdarbības vide, atvieglojot, piemēram, tādu preču ievešanu, kas nepieciešamas savas produkcijas ražošanai. Šos grozījumus atbalstījām.

Noslēgumā vēlētos pieminēt Saeimā pieņemto ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu par Ukrainas parlamenta deputātes un gaisa spēku pilotes Nadijas Savčenko pretlikumīgo aizturēšanu un notiesāšanu Krievijā. Nacionālā apvienība jau ilgstoši un konsekventi ir uzstājusi uz Savčenko atbrīvošanu, nosodot viņas nolaupīšanu, izvešanu no suverēnas valsts un tam sekojušo politisko tiesu, kas ir tiešs starptautisko likumu, cilvēktiesību un indivīda pamatbrīvību pārkāpums. Sistēma, kurā politisku mērķu dēļ varu pārstāvji var ignorēt likumus, taisnīgas tiesas principus un cilvēktiesības, ir bīstama gan tās iedzīvotājiem, gan starptautiskajai sabiedrībai. Latvijai kā demokrātiskai un tiesiskai valstij ir skaidri jāpaziņo, ka šāds tiesiskuma farss nav un netiks pieņemts starptautiskajā sabiedrībā. Uzskatām, ka Latvijas valstij stingri jāiestājas par Savčenko tūlītēju atbrīvošanu un jānosoda šī Krievijas īstenotā paraugprāva.

Ar to arī šonedēļ no Jums atvados!

Paldies!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.