logo

NA politiskās aktualitātes – Budžets, enerģijas dzērienu ierobežojumi, parlamentāra Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas komisija.

05.11.2015 Rihards Kols Saeimā

NA frakcijas viedokli pauž 12.Saeimas deputāts Rihards Kols

Šī nedēļa Saeimā noritējusi gana spraigā gaisotnē – pienācis budžeta laiks. Tāpēc sākumā vēlētos atskatīties uz otrdien notikušo ārkārtas sēdi, kurā Saeima 1. lasījumā lēma par budžetu 2016. gadam.

Esam gandarīti, ka nākamā gada budžetā iekļauti Nacionālās apvienības ierosinājumi celt akcīzes un azartspēļu nodokli, ar mērķi iegūtos papildus līdzekļus novirzītu demogrāfijas jautājumu risināšanai. Protams, darbs pie budžeta lemšanas ir tikai nupat sācies, tāpēc izskatīšanas ietvaros strādāsim pie tā, lai panāktu lielākus atvieglojumus par apgādībā esošajām personām. Kopumā, 2016. gada budžets iezīmē uzsākto ceļu sociāli vienlīdzīgākas un taisnīgākas nodokļu politikas virzienā ar solidaritātes nodokļa ieviešanu. Protams, mums gan priekšā vēl ir ļoti daudz darba gan šī budžeta ietvaros, gan arī turpmākajos gados.

Atskatoties uz šodienas aktuālākajiem jautājumiem, vēlētos izcelt Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu, grozījumus Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, kā arī Zolitūdes izmeklēšanas komisijas galaziņojuma izskatīšanas procesu.

Šodien galējā lasījumā apstiprināts Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums, kas paredz noteikt prasības fiziskās personas identifikācijai, lai nodrošinātu iespēju pieprasīt vai saņemt elektronisko pakalpojumu, ko, pildot noteiktas funkcijas vai uzdevumus, sniedz publiska persona. Šis regulējums novērsīs vairākus būtiskus trūkumus, kas radušies šobrīd izmantotās, uz individuālu vienošanos balstītās, pieejas rezultātā – dažādu identifikācijas metožu lietojums ne vien rada nesamērīgu slogu pakalpojumu sniedzējam un ņēmējam, bet arī juridisku nenoteiktību un nepārskatāmu, nepārvaldāmu personu elektronisko identifikāciju regulējošo tiesisko bāzi.

Tāpat šodien trešajā lasījumā pieņemti grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, kas paredz izveidot juridisku procedūru, kas paredzētu, ka Latvijas valsts jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos tiek noteiktas teritorijas, kurās atrodas kuģu vraki un nogrimuši priekšmeti (kas var būt sprādzienbīstami, saturēt kultūrvēsturiskās vērtības vai radīt paaugstinātu vides piesārņojuma risku) un kurās niršana personām ir aizliegta vai ir ierobežota, nosakot nepieciešamību saņemt oficiālu atļauju. Esošā situācija, kad kuģu vrakus apskatīt un no tiem dažādus priekšmetus var izcelt jebkura persona, kurai ir pieejams nepieciešamais aprīkojums, nav pieņemama un var kaitēt kā Latvijas valsts, tā tās iedzīvotāju drošībai. Tāpat, Latvijai kā ANO Jūras tiesību konvencijas dalībvalstij ir pienākums gan aizsargāt savu zemūdens kultūrvēsturisko mantojumu, gan arī novērst jūras vides piesārņojumu. Grozījumi ir solis efektīvas niršanas darbu kontroles, mūsu kā valsts pienākumu uzlabotas ievērošanas, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības virzienā.

Šodien izskatīts arī Zolitūdes izmeklēšanas komisijas galaziņojums, kurā secināts, ka valsts un pašvaldību īstenotā politika būvniecības jomā, iesējams, novedusi pie Zolitūdes traģēdijas, izsakot arī virkni priekšlikumu normatīvā regulējuma un valsts un pašvaldību iestāžu darba uzlabošanai. Vēlos NA vārdā pateikties komisijai par ieguldīto darbu šī smagās traģēdijas izmeklēšanas procesā, un aicināt mūs visus atturēties no jautājuma politizēšanas un no šī ziņojuma iegūt visbūtiskāko – iespēju pilnveidot normatīvo bāzi, lai nepieļautu šādu, prātam neaptveramu traģēdiju atkārtošanos.

Šodien aktuāls bija arī Enerģijas dzērienu aprites likumprojekts, kura mērķis ir ierobežot enerģijas dzērienu izplatīšanu un reklamēšanu. Jautājums izraisījis lielu rezonansi – gan spēcīgu atbalstu, gan arī nopietnu pretestību. Lēmuma pieņemšanas process nav bijis vienkāršs, ņemot vērā, ka bijuši jāizvērtē iespējamie tiesvedības riski pret Latvijas valsti likuma pieņemšanas rezultātā –  precedents Francijā, kur konstitucionālā tiesa atcēlusi parlamenta pieņemtos likuma grozījumus, kas aizliedz enerģijas dzērienu tirdzniecību, ir jāuztver nopietni un jāapsver jautājuma tālākas virzīšanas procesā. NA frakcijas vairākums atbalstīja aizliegumu nepilngadīgajiem iegādāties šos dzērienus.

Un, visbeidzot, Starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likuma virzības kontekstā, šodien arī skatīti grozījumi Civillikumā, kas paredz noteikt civiltiesisko ierobežojumu tvērumu, kas būtu piemērojams sankciju subjektam. Atbalstām šo grozījumu “komplekta” virzību uz nostiprināšanu Latvijas likumdošanā, jo tie sniegs Latvijas valstij efektīvu instrumentu kopumu potenciālajos ārējās un iekšējās agresijas un propagandas novēršanai.

Izklāstu par aktualitātēm vēlētos noslēgt ar IeM izstrādāto rīcības plānu par patvēruma meklētāju uzņemšanu. NA ieguldītais darbs vainagojies ar rezultātiem, un esam panākuši vairākas būtiskas izmaiņas sākotnējā plāna redakcijā, kas saistītas gan ar patvēruma meklētāju centra “Mucenieki” kapacitātes palielināšanu, gan arī svītrojot tādus netaisnīgus paredzētos grozījumus, kas paredzēja noteikt, ka darba attiecību uzsākšanas gadījumā netiktu pārtraukta pabalsta izmaksa, latviešu valodas prasības samazināšanu noteiktiem amatiem un citus. Esam gandarīti par paveikto, un atgādinām, ka joprojām gaidām mūsu koalīcijas partneru viedokli un atzinumu par NA izstrādātajām pamatnostādnēm imigrācijas krīzes risināšanai.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.