logo

NA politiskās aktualitātes: grozījumi nacionālās drošības likumā, par lauksaimniecības zemēm, transporta tehniskās apskates

23.03.2017 Rihards Kols Saeimā

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

NA frakcijas viedokli pauž deputāts Rihards Kols

Šīs nedēļas darba kārtībā iekļauti daudzi būtiski jautājumi – vēlos vērst Jūsu uzmanību, un no NA viedokļa Saeimā būtiskākajiem pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm.

Galīgajā lasījumā šodien atbalstījām ļoti būtiskus, ar Latvijas drošību saistītus grozījumus Nacionālās drošības likumā un Komerclikumā, kas paredz noteikt ierobežojumus nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām, lai nepieļautu, ka šādos uzņēmumos ietekmi iegūst personas, kuru darbība varētu būt vērsta pret Latvijas valsti un Eiropas Savienības un NATO interesēm. Mūsdienu drošības izaicinājumi bieži vien vairs nav klasiski fiziski un militāri, bet gan tieši saistīti ar ietekmes izvēršanu citu valstu iekšējos procesos. Latvijai līdz šim nebija instrumentu, ar kuriem apturēt un novērst kādu valstij nozīmīgu resursu vai arī, piemēram, mediju nonākšanu Latvijas interesēm nevēlamās rokās. Ar šo likumprojektu nosakām mehānismu, kādā veidā valdībai būs tiesības nobloķēt šāda veida darījumus un nepieļaut šo uzņēmumu nonākšanu “nedraudzīgās” rokās. Šādu praksi īsteno gan Lielbritānija, gan Vācija, gan citas valstis pasaulē, pierādot, ka tas ir veids, kā efektīvi aizsargāt valsts intereses un drošību šodienas sarežģītajā pasaulē.

Tāpat šodien atbalstījām grozījumu Ceļu satiksmes likumā tālāko virzību Saeimā. Šie grozījumi rosināti pēc iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma saņemšanas, aicinot noteikt, ka jaunām automašīnām tehniskā apskate pirmos četrus gadus būtu jāveic reizi divos gados. Grozījumi paredz, ka, līdzīgi kā Norvēģijā, Lietuvā, Vācijā, Igaunijā un citur, iepriekš nereģistrētam vieglajam automobilim valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā divus gadus pēc reģistrācijas Latvijā. Otrā tehniskā apskate būs jāveic ne vēlāk kā divus gadus pēc pirmreizējās apskates. Savukārt, sasniedzot četru gadu vecumu, turpmākās tehniskās apskates šādām automašīnām būs jāveic katru gadu. Esam gandarīti, ka sabiedrības iniciatīva – vairāk nekā 10 tūkstošu Latvijas pilsoņu Saeimai iesniegtais iesniegums – ir guvusi atbalstu Saeimā, tā pierādot gan iedzīvotāju vēlmi, gan iespējas faktiski iesaistīties Latvijas likumdošanas veidošanā.

Otrajā lasījumā šodien atbalstījām nepieciešamas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa likumā, lai noteiktu tiesības uz nodokļa atvieglojumiem arī daudzbērnu ģimeņu bērnu vecvecākiem. Šie grozījumi veicinās taisnīguma principu īstenošanu situācijās, kad daudzbērnu ģimene dzīvo kopā ar bērnu vecvecākiem viņiem piederošā īpašumā. Savukārt trešajā lasījumā šodien atbalstījām grozījumus Politisko partiju likumā, kas ir daļa no likumu grozījumu kompleksa, kas paredz samazināt administratīvās procedūras uzņēmumu, biedrību, nodibinājumu un arī partiju reģistrā, ieviešot izmaiņas Uzņēmumu reģistra darbības formā un samazinot administratīvo slogu.

Otrajā lasījumā atbalstīts arī Grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, kas nosaka, ka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā nav pieļaujami tādi transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras projekti vai pārveidojumi, kuru rezultātā tiek neatgriezeniski zaudēta vēsturisko parku, dārzu un kapsētu kultūrvēsturiskās vērtības un teritorija, kā arī tiek mainīta šo teritoriju funkcija jeb izmantošana, kas neatbilst kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas mērķiem. Šim likuma grozījumam jānovērš bažas par Lielo kapu postīšanu tā sauktā Kapu tramvaja ieviešanas dēļ.

Tāpat ļoti svarīgi ir šodien galīgajā lasījumā vērtētie grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, ar kuriem precizēta lauksaimniecības zemes iegādes kārtība. Šis likumprojekts paredzēts, lai īstenotu būtisku mērķi – nodrošināt, ka zeme tiek izmantota lauksaimnieciskajā ražošanā un, jo īpaši svarīgi, ļaut to maksimāli izmantot Latvijas iedzīvotājiem. Ar šiem grozījumiem atvieglosim zemes iegādes nosacījumus vietējiem lauksaimniekiem un noteiksim aizliegumu iegādāties zemi tiem ārzemniekiem, kas pastāvīgi neuzturas Latvijā, veicinot zemes saimniecisku izmantošanu un arī spekulatīvu darījumu ierobežošanu. NA uzstāja komisijā uz grozījumu atbalstīšanu, kas vērsti uz valsts valodas zināšanu prasību pieprasījumu tiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem, kuri ir ārzemnieki, šodien Saeimā deputātu vairākums atbalstīja šādas prasības ieviešanu.

Noslēgumā vēlos vērst uzmanību uz divām pēdējā laika “skaļākajām” aktualitātēm. Viena no tām skar Latvijas augstākās izglītības nozari un  – RPIVA likvidāciju. Šis jautājums tieši skar tik milzīgu skaitu studentu, tāpēc, ņemot vērā jaunāko saņemto informāciju no Sorainen juridiskā biroja un Tiesībsarga, Nacionālās apvienības valde lēma pieprasīt atlikt šī jautājuma skatīšanu līdz nākamajai nedēļai, lai varētu padziļināti izvērtēt konstatētās nepilnības akadēmijas likvidēšanas procesā. RPIVA likvidācija ir nopietns solis, par kuru sabiedrībā pastāv ļoti polarizēts viedoklis, tāpēc tā kvalitatīva un juridiski korekta īstenošana ir fundamentāli būtiska.

Šonedēļ ļoti skaļi izskanējusi ziņa par valsts kancelejas direktora Mārtiņa Krieviņa pēkšņo aiziešanu no amata. Vēlamies pateikties Mārtiņam Krieviņam par profesionālo un uz sadarbību vērsto darbu Valsts kancelejā un uzsākto darbu valsts pārvaldes reformēšanā. Ņemot vērā, ka lēmums par valsts kancelejas direktora darbību ir Ministru prezidenta kompetencē, atturamies skrupulozi iztaujāt un iztirzāt šo darba attiecību pārtraukšanas iemeslus, taču uzsveram, ka Nacionālās apvienības ieskatā ir ārkārtīgi būtiski turpināt iesāktās reformas valsts pārvaldē, un nākamajam Valsts kancelejas vadītājam (-tājai) jābūt drosmei un spējai ķerties klāt tām reformām, kuras iesāka Krieviņa kungs. Mārtiņam Krieviņam, savukārt, vēlam izdošanos un veiksmi tālākajās profesionālajās gaitās!

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.