logo

NA politiskās aktualitātes: Grozījumi Okupācijas muzeja un KNAB likumos, Reģionālā izaugsme (1)

10.03.2016 Rihards Kols Latvijā

NA frakcijas viedokli pauž deputāts Rihards Kols

Šodienas Saeimas sēdē skatīti vairāki nozīmīgi jautājumi, un no NA puses vēlētos izcelt, mūsuprāt, svarīgākos no tiem.

Būtiski ir šodien skatītie grozījumi Latvijas Okupācijas muzeja likumā, kas paredz nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksam, vienlaikus nosakot memoriāla kompleksa būvniecības projekta īstenošanas termiņu līdz 2018. gada 31.jūlijam. Šie grozījumi ļaus operatīvāk un veiksmīgāk turpināt virzīt šo dziļi simbolisko un nozīmīgo projektu uz priekšu, novēršot projekta ilgtermiņa “iesaldēšanu”.

Šodien izskatīšanai Saeimā nodoti grozījumi Reģionālās attīstības likumā, kas izvirzīti ar mērķi paaugstināt pašvaldību un plānošanas reģionu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un kopumā uzlabot uzņēmējdarbības vidi valstī. Par šo grozījumu nepieciešamību iestājas arī NA – mēs saredzam būtisku nepieciešamību stiprināt plānošanas reģionu un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā novados un reģionos, pārņemot labās prakses precedentus, piemēram, Latgales uzņēmējdarbības centra pilotprojekta, un, īstenojot pasākumus, lai tā mērķtiecīgi veidotu uzņēmējdarbības atbalsta politiku savā reģionā. Atbalsts un uzņēmējiem draudzīgas vides veidošana ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību Latvijas reģionos.

Šodien pēdējā lasījumā skatīti grozījumi likumā “Par valsts pensijām” jeb pensiju indeksācijas jautājums. Grozījumi paredz, ka, sākot ar 2017.gadu, pensiju indeksācijā līdzšinējo 25% vietā tiks ņemti vērā 50% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Šie atbalstāmā iniciatīva tiešā veidā sniegs lielāku atbalstu pensijas saņēmējiem, uzlabojot viņu kopējo dzīves līmeni.

Pēdējā lasījumā šodien arī pieņemti grozījumi “Operatīvās darbības likumā”, kas nepieciešami, lai nodrošinātu augstāku cilvēktiesību ievērošanas garantēšanu operatīvās darbības procesā – grozījumos ietverti mehānismi, kas palielina personu privātās dzīves aizsardzību un samazina patvaļīgas rīcības iespējamību operatīvo darbību ietvaros. Šie ir svarīgi grozījumi, kas palīdz aizsargāt cilvēka pamattiesības uz privāto dzīvi un tās neaizskaramību.

Ļoti būtiski ir Valsts kontroles virzītie, šodien pieņemtie grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, kas paredz amatpersonu mantisku atbildību par valstij radītajiem zaudējumiem tās (nepareizu) lēmumu, bezdarbības u.c. iemeslu dēļ. Šie grozījumi ir apsveicami un var sniegt milzīgu artavu kopējās valsts pārvaldes uzlabošanā un sakārtošanā.

Noslēgumā vēlos izcelt šodien apstiprinātos grozījumus “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā”, kas pilnveido regulējumu attiecībā uz KNAB biroja darbu un tā vadītāja atbrīvošanu no amata. Likumprojektā precizēts un noteikts KNAB biroja statuss, to definējot kā tiešās pārvaldes iestādi, kuras institucionālo pārraudzību īsteno ar Ministru prezidenta starpniecību. Šī pārraudzība nozīmē, ka Ministru prezidentam būs tiesības pārbaudīt KNAB vadītāja pieņemto pārvaldes lēmumu tiesiskumu un atcelt prettiesiskus lēmumus. Pārraudzība neattieksies uz lēmumiem, ko KNAB pieņem, īstenojot savas funkcijas korupcijas novēršanā. Tāpat grozījumos tiek noteikts, ka KNAB nodarbinātie atrodas valsts dienestā – tā, kā tas ir citās valsts iestādēs, kurām piešķirtas izmeklēšanas un operatīvās darbības pilnvaras. Šo grozījumu komplekss, pirmkārt, uzliks lielāku atbildību pašam KNAB kontrolēt un efektivizēt savu darbību. Tāpat tie var būtiski palīdzēt uzlabot pēdējo gadu laikā iedragāto publisko KNAB tēlu sabiedrībā.

KomentāriKārtot pēc DatumaVērtējuma

  • Ēvalds Butāns

    11.03.2016 04:55

    Pastiprinājāt KNAB priekšnieka varu un diktatūru, neatkarīgi no tā, vai viņš ir stiprs, vai vājš (slikts) priekšnieks, vienlaikus ļaujot viņam pilnībā ignorēt arodbiedrības viedokli attiecībā uz kadru jautājumu, darbinieku disciplināro sodīšanu, kadru rotāciju, apbalvošanu, pieņemšanu darbā vai darba līguma lauzšanu ar darbiniekiem. Šinī gadījumā - beidzot Streļčenoks neatkarīgi ne no kā, beidzot viegli tiks vaļā no sev ''nevēlamās dumpinieces'' J.Strīķes.

Lai komentētu, ir jābūt autorizētam lietotājam.